บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณิชลดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณิชลดา
ชื่อ ณิชลดา ความหมาย แปลว่า เชื่อสายที่มั่นคงตลอดกาล เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นิด-ละ-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nit La Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณิชลดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณิชลดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณิชลดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณิชลดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 59
หมายเลข 59 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิหรือศาสนาที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ ณิชลดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณิชลดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณิชลดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณิชลดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณิชลดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณิชลดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พีชคณิต 33 พี-ชะ-คะ-นิด Phi Cha Kha Nit ชาย -
คณิตเขต 23 คะ-นิด-เขด Kha Nit Khet ไม่ระบุ คำนวณเขตแดน
ศกุนิศ 25 สุ-กุ-นิด Su Ku Nit หญิง เจ้านกพญาครุฑ
กัญกนิษฐ 32 กัน-กะ-นิด-ถะ Kan Ka Nit Tha ไม่ระบุ น้องสาว
นิษฐเนตร 36 นิด-ทะ-เนด Nit Tha Net หญิง -
นวนิจ 26 นะ-วะ-นิด Na Wa Nit ไม่ระบุ -
ชนิสรา 23 ชะ-นิด-สะ-รา Cha Nit Sa Ra หญิง เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย, เจ้าแห่งคน
ปนิดดา 14 ปะ-หนิด-ดา Pa Nit Da หญิง -
วรรณิช 25 วัน-นิด Wan Nit หญิง ผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ, ผู้ที่ได้รับการสรรเสริญ
พินิจชา 30 พิ-นิด-ชา Phi Nit Cha ไม่ระบุ -
คณิตกรณ์ 35 คะ-นิด-กอน Kha Nit Kon ไม่ระบุ ทำการคำนวณ
ขนิษฐ์ณชา 41 ขะ-นิด-นะ-ชา Kha Nit Na Cha หญิง น้องผู้เกิดมามีความรู้
กมลนิช 23 กะ-มน-นิด Ka Mon Nit ไม่ระบุ ใจตนเอง
ณัฐนิชกานต์ 48 นัด-นิด-ชะ-กาน Nat Nit Cha Kan หญิง นักปราชญ์ผู้น่ารักตลอดกาล
นิช 11 นิด Nit หญิง เป็นของตัวเอง, นิรันดร
นิจใจ 27 นิด-จัย Nit Chai ชาย ตัดสินใจ, ความประสงค์
สานิจ 23 สา-นิด Sa Nit ชาย คม
ฉันทนิษฐ์ 46 ฉัน-ทะ-นิด Chan Tha Nit หญิง ความรู้อันน่าพึงพอใจ
นิจกานต์ 34 นิด-จะ-กาน Nit Cha Kan หญิง ผู้เป็นที่รักตลอดไป
ปัณฑ์ชนิต 37 ปัน-ชะ-นิด Pan Cha Nit หญิง ให้เกิดปัญญา
ณิชดา 13 นิด-ชะ-ดา Nit Cha Da ไม่ระบุ ความเป็นผู้บริสุทธิ์
ธนิฏฐา 32 ทะ-นิด-ถา Tha Nit Tha ไม่ระบุ ชื่อดาวฤกษ์ที่ 23
ชนิตสิริ 33 ชะ-นิด-สิ-หริ Cha Nit Si Ri ไม่ระบุ งดงามดุจมารดา
อนลนิฏฐา 45 อะ-นน-นิด-ถา A Non Nit Tha หญิง ผู้สำเร็จด้วยไฟ, ผู้มีไฟแห่งความสำเร็จ
วาณิช 18 วา-นิด Wa Nit ชาย -
โศภนิศ 28 โส-พะ-นิด So Pha Nit หญิง เจ้าแห่งความงาม, ยอดแห่งความงาม
พิมพณิช 36 พิม-พะ-นิด Phim Pha Nit หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่เป็นแบบอย่าง
ชนิตว์ 29 ชะ-นิด Cha Nit ชาย ผู้ให้กำเนิด
กำนิต 14 กัม-นิด Kam Nit ชาย -
เยาวนิตย์ 46 เยา-วะ-นิด Yao Wa Nit หญิง เป็นใหญ่เหนือผู้เยาว์วัย
คณิศตา 24 คะ-นิด-ตา Kha Nit Ta หญิง ผู้เป็นเจ้าแห่งหมู่คน
นิสวาง 25 นิด-วาง Nit Wang หญิง -
วานิชย์ 35 วา-นิด Wa Nit ชาย การค้า
ศุภนิจ 24 สุบ-พะ-นิด Sup Pha Nit หญิง -
พานิช 20 พา-นิด Pha Nit หญิง เจ้าคารม
ภินิตเนตร 31 พิ-นิด-เนด Phi Nit Net ไม่ระบุ -
ธณิตธารินทร์ 48 ทะ-นิด-ทา-ริน Tha Nit Tha Rin ชาย -
ณิชชาภักติ์ 36 นิด-ชา-พัก Nit Cha Phak หญิง ผู้ฝักใฝ่ความบริสุทธิ์, ผู้ภักดีอย่างบริสุทธิ์
กัญญณิช 24 กัน-ยะ-นิด Kan Ya Nit หญิง หญิงสาวที่บริสุทธิ์
คมคณิต 25 คม-คะ-นิด Khom Kha Nit ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดในการคิดคำนวณ