บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณิชดาภา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณิชดาภา
ชื่อ ณิชดาภา ความหมาย แปลว่า ความบริสุทธิ์และสว่างมาก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นิด-ชะ-ดา-พา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nit Cha Da Pha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณิชดาภา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณิชดาภา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณิชดาภา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณิชดาภา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ ณิชดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณิชดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณิชดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณิชดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณิชดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณิชดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศนิตรา 24 สะ-หนิด-รา Sa Nit Ra หญิง -
วนิชยา 26 วะ-นิด-ยา Wa Nit Ya หญิง -
กนิษฐ์ญา 37 กะ-นิด-ยา Ka Nit Ya ไม่ระบุ น้องสาวที่มีความรู้
สนิทย์ 34 สะ-หนิด Sa Nit ชาย -
คณิตพล 30 คะ-นิด-พน Kha Nit Phon ไม่ระบุ กำลังแห่งการคำนวณ
จิตนิฎฐา 37 จิ-ตะ-หนิด-ถา Chi Ta Nit Tha ไม่ระบุ สำเร็จด้วยใจ
คณิษฐา 27 คะ-นิด-ถา Kha Nit Tha หญิง น้อง
ณิจพาพร 36 นิด-พา-พอน Nit Pha Phon หญิง -
ทนิตย์ 30 ทะ-นิด Tha Nit ชาย ชื่อดาวฤกษ์
คณิฏฐ์ธชญา 51 คะ-นิด-ทะ-ชะ-ยา Kha Nit Tha Cha Ya หญิง ผู้รู้หลักชัยแห่งความงามของหมู่คน
ชนิดพันธุ์ 43 ชะ-นิด-พัน Cha Nit Phan ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่ทำให้เกิด
กรนิษฐ์ 36 กอน-นิด Kon Nit หญิง ผู้สร้างความสำเร็จ
นิดดร 15 นิด-ดอน Nit Don ชาย -
คณิตกาญจน์ 42 คะ-นิด-กาน Kha Nit Kan หญิง การคำนวณที่มีคุณค่า
นิสสรา 28 นิด-สะ-รา Nit Sa Ra หญิง เจ้าแห่งวิชาการ
โศภนิศ 28 โส-พะ-นิด So Pha Nit หญิง เจ้าแห่งความงาม, ยอดแห่งความงาม
ฉันท์ชนิต 38 ฉัน-ชะ-นิด Chan Cha Nit หญิง ก่อให้เกิดความพอใจ
ชนิตสิริ 33 ชะ-นิด-สิ-หริ Cha Nit Si Ri ไม่ระบุ งดงามดุจมารดา
วินิทร 24 วิ-นิด Wi Nit ชาย ตื่นเสมอ, ขยัน
กานต์ชนิด 31 กาน-ชะ-นิด Kan Cha Nit หญิง ผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก
ณัฐนิชกานต์ 48 นัด-ถะ-นิด-กาน Nat Tha Nit Kan หญิง -
ธนิศรา 25 ทะ-นิด-สะ-รา Tha Nit Sa Ra หญิง เจ้าแห่งทรัพย์
กณิฏฐา 29 กะ-หนิด-ถา Ka Nit Tha ไม่ระบุ ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
กัลยานิษฐ์ 51 กัน-ละ-ยา-นิด Kan La Ya Nit หญิง หญิงงามบริบูรณ์, หญิงผู้ประสบความสำเร็จ
ชญานิษฎ์ 34 ชะ-ยา-นิด Cha Ya Nit ไม่ระบุ ปรารถนาในความรู้
สนิด 17 สะ-หนิด Sa Nit หญิง -
นิทธมน 24 นิด-ทะ-มน Nit Tha Mon หญิง การกำจัด
นิตรสา 24 นิด-ระ-สา Nit Ra Sa หญิง -
ธุวนิช 22 ทุ-วะ-นิด Thu Wa Nit ชาย มีความรู้ยั่งยืน
สุนิศัย 36 สุ-นิด-จัย Su Nit Chai ชาย มีความตั้งใจมั่น
ฐานิศร์ 39 ถา-นิด Tha Nit ไม่ระบุ เป็นใหญ่ในหน้าที่
พลอยณิชชา 42 พลอย-นิด-ชา Phloi Nit Cha หญิง -
พินิจนัย 44 พิ-นิด-นัย Phi Nit Nai ชาย -
นิชราวัลย์ 49 นิด-รา-วัน Nit Ra Wan ไม่ระบุ -
ณัฐนิต 30 นัด-ถะ-นิด Nat Tha Nit ไม่ระบุ ฉลาดเป็นตัวของตัว
ณิชกาญจน์ 37 นิด-กาน Nit Kan ไม่ระบุ -
ณิชนิตา 24 นิด-นิ-ตา Nit Ni Ta หญิง ผู้ได้รับการอบรมอย่างดีและบริสุทธิ์
ประนิตย์ 39 ประ-นิด Pra Nit หญิง -
กติกานิต 22 กะ-ติ-กา-นิด Ka Ti Ka Nit ไม่ระบุ ผู้ได้รับการฝึกตามข้อตกลง
นิตยาพร 33 นิด-ยา-พอน Nit Ya Phon ไม่ระบุ -