บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณิชดาภา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณิชดาภา
ชื่อ ณิชดาภา ความหมาย แปลว่า ความบริสุทธิ์และสว่างมาก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นิด-ชะ-ดา-พา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nit Cha Da Pha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณิชดาภา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณิชดาภา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณิชดาภา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณิชดาภา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ ณิชดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณิชดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณิชดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณิชดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณิชดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณิชดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปณิฏฐา 30 ปะ-นิด-ถา Pa Nit Tha ไม่ระบุ นักปราชญ์
ชานิตย์ 32 ชา-นิด Cha Nit ไม่ระบุ เกิดมาบริสุทธิ์
คนางค์ณิช 36 คะ-นาง-นิด Kha Nang Nit หญิง ท้องฟ้าที่หมดจด ชือเต็ม คือ คคนางค์ณิช
สินิทธา 26 สิ-นิด-ทา Si Nit Tha หญิง ผู้มีความอ่อนโยน
คณิตกาญจน์ 42 คะ-นิด-กาน Kha Nit Kan หญิง การคำนวณที่มีคุณค่า
กัญญชนิษฐ์ 46 กัน-ยด-นิด Kan Yot Nit หญิง หญิงผู้ประสบความสำเร็จ
ณิชกุล 19 นิด-ชะ-กุน Nit Cha Kun หญิง ผู้อยู่ในสกุลอันบริสุทธิ์
คณิศร์ทิชา 41 คะ-นิด-ทิ-ชา Kha Nit Thi Cha หญิง ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะและเกิดสองครั้ง (หัวหน้าคณะพราหมณ์)
คณิตย์ 33 คะ-นิด Kha Nit หญิง ผู่เกิดมาเพื่อหมู่คณะ
พานิตย์ 38 พา-นิด Pha Nit หญิง เจ้าคารม
กัญญนิช 24 กัน-ยะ-นิด Kan Ya Nit หญิง สตรีที่เป็นนิรันดร์
นิดดร 15 นิด-ดอน Nit Don ชาย -
ฐานิส 26 ถา-นิด Tha Nit ไม่ระบุ เป็นที่น่าพอใจ
นิสภ์จรรย์ธร 65 นิด-จัน-ทอน Nit Chan Thon หญิง ผู้มีความประพฤติดีและประเสริฐ
กันต์กนิฎฐ์ 55 กัน-กะ-หนิด Kan Ka Nit ได้ทั้งชายและหญิง น้องสาวผู้เป็นสุขน้องสาวผู้น่ารัก
สุนิตยา 29 สุ-นิด-ตะ-ยา Su Nit Ta Ya หญิง ผู้มีความสม่ำเสมอดี
ภาณิศ 18 พา-นิด Pha Nit ไม่ระบุ เจ้าคารม
สมนิส 28 สม-นิด Som Nit หญิง -
อนงค์นิตย์ 55 อะ-นง-นิด A Nong Nit หญิง สตรีที่งดงามเสมอ
สุนิษฐา 31 สุ-นิด-ถา Su Nit Tha หญิง -
ผกานิษฐ์ 41 ผะ-กา-นิด Pha Ka Nit หญิง ดอกไม้ที่สมบูรณ์
วนิสบดี 32 วะ-นิด-สะ-บอ-ดี Wa Nit Sa Bo Di ไม่ระบุ -
ธนิด 14 ทะ-นิด Tha Nit หญิง ผู้หนักแน่น, ผู้เปล่งเสียง
ธนิต 16 ทะ-นิด Tha Nit ชาย หนัก, เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่าพยัญชนะธนิต
ทักษนิษฐ์ 41 ทัก-นิด Thak Nit หญิง ผู้ประสบความสำเร็จด้วยความชำนาญ
ณิชมน 21 นิด-ชะ-มน Nit Cha Mon หญิง มีใจบริสุทธิ์
ชนิตรา 19 ชะ-นิด-ตรา Cha Nit Tra หญิง ผู้ให้กำเนิด
ณัฏฐนิช 38 นัด-ถะ-นิด Nat Tha Nit หญิง ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
กมนนิษฐ์ 42 กะ-มน-นิด-สะ Ka Mon Nit Sa ได้ทั้งชายและหญิง -
ธนิตรานันท์ 45 ทะ-นิด-รา-นัน Tha Nit Ra Nan หญิง -
เข็มนิษฐ์ 48 เข็ม-นิด Khem Nit ไม่ระบุ ความสำเร็จด้วยความแหลมคม
วินิทรา 25 วิ-นิด-ทรา Wi Nit Thra หญิง ตื่นเสมอ, ขยัน
ฐานิสสร 37 ถา-นิด-สอน Tha Nit Son หญิง -
ธรณิศ 24 ทอ-ระ-นิด Tho Ra Nit หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน
จิรัชญานิช 36 จิ-รัด-ชะ-ยา-นิด Chi Rat Cha Ya Nit หญิง ผู้มีปัญญาบริสุทธิ์ตลอดกาล
วนิชชากร 25 วะ-นิด-ชา-กอน Wa Nit Cha Kon ไม่ระบุ ผู้กระทำให้เกิดการค้า
เขมขนิษฐ์ 42 เข-มะ-ขะ-หนิด Khe Ma Kha Nit หญิง น้องสาวที่มีความเกษม
ณัฏฐนิตย์ 56 นัด-ถะ-นิด Nat Tha Nit หญิง ฉลาดเป็นตัวของตัว
นิศวาส 30 นิด-สะ-วาด Nit Sa Wat ชาย สมปราณ
สนิด 17 สะ-หนิด Sa Nit หญิง -