บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณิชชดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณิชชดา
ชื่อ ณิชชดา ความหมาย แปลว่า ผู้สูงส่งตลอดกาล เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นิด-ชะ-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nit Cha Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณิชชดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณิชชดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณิชชดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณิชชดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ ณิชชดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณิชชดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณิชชดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณิชชดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณิชชดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณิชชดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณิชชดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณิชชดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปัญญ์นิฏฐา 51 ปัน-นิด-ถา Pan Nit Tha หญิง ผู้มีปัญญาแห่งความสำเร็จ
วรนิตย์ 39 วอ-ระ-นิด Wo Ra Nit ชาย ผุ้ได้รับการแนะนำอย่างดี
มานิด 16 มา-นิด Ma Nit ชาย เป็นที่ยกย่อง
เยาวนิตย์ 46 เยา-วะ-นิด Yao Wa Nit หญิง เป็นใหญ่เหนือผู้เยาว์วัย
วณิช 17 วะ-นิด Wa Nit ชาย -
พินิจชา 30 พิ-นิด-ชา Phi Nit Cha ไม่ระบุ -
ฉันท์ธนิต 40 ฉัน-ทะ-นิด Chan Tha Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีทรัพย์และความรัก
ณิชปัมพ์ 39 นิด-ปัม Nit Pam หญิง -
สาณิต 20 สา-นิด Sa Nit ไม่ระบุ คม
พัทธนิษฐ์ 48 พัด-ทะ-ทะ-นิด Phat Tha Tha Nit หญิง -
ปณิต 14 ปะ-หนิด Pa Nit ได้ทั้งชายและหญิง ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
นัชฐานิตตา 37 นัด-ถา-นิด-ตา Nat Tha Nit Ta ไม่ระบุ -
ขนิฐษา 25 ขะ-หนิด-สา Kha Nit Sa หญิง -
นิศชรินทร์ 45 นิด-ชะ-ริน Nit Cha Rin หญิง เจ้าแห่งน้ำราตรี
นิตยาทับชาลี 44 นิด-ยา-ทับ-ชา-ลี Nit Ya Thap Cha Li หญิง -
คนิต 16 คะ-นิด Kha Nit ไม่ระบุ ผู่เกิดมาเพื่อหมู่คณะ
ณิฐชานันท์ 45 นิด-ชา-นัน Nit Cha Nan หญิง -
สุนิทรา 23 สุ-นิด-ทรา Su Nit Thra หญิง -
นิตยลาภ 28 นิด-ตะ-ยะ-ลาบ Nit Ta Ya Lap ไม่ระบุ มีลาภเป็นนิตย์
ชญาณิศฐ์ 41 ชะ-ยา-นิด Cha Ya Nit หญิง ผู้มั่นคงในการเป็นเจ้าแห่งวิชาความรู้
ชนิษฎา 21 ชะ-นิด-สะ-ดา Cha Nit Sa Da หญิง เป็นที่ต้องการของคน
วนิชยาภรณ์ 45 วะ-นิด-ยา-พอน Wa Nit Ya Phon หญิง -
สมนิตย์ 41 สม-นิด Som Nit หญิง -
วณิชย์ 34 วะ-นิด Wa Nit ชาย -
นวนิตย์ 40 นะ-วะ-นิด Na Wa Nit ชาย -
ฐนิตนันท์ 45 ทะ-นิด-นัน Tha Nit Nan หญิง ผู้ยินดีในฐานะอันมั่นคง
จิณณ์ณิชกานต์ 59 จิน-นิด-ชะ-กาน Chin Nit Cha Kan หญิง ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์และประพฤติดียิ่ง
กฤษฎิ์ณิฏฐ 51 กริด-สะ-นิด Krit Sa Nit หญิง ผู้คงแก่เรียนอันเป็นที่น่าปรารถนา
เอกนิฐฐา 37 เอก-นิด-ถา Ek Nit Tha หญิง -
ชญานิศฐ์ 41 ชะ-ยา-นิด Cha Ya Nit หญิง มีความรู้น่าพึงพอใจ
พนิตดา 22 พะ-นิด-ดา Pha Nit Da ไม่ระบุ -
นิจชนันท์ 41 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขความเพลิดเพลิน
ชัญญ์นิฏฐ์ 59 ชัน-นิด Chan Nit หญิง -
รัตนนิธิ์ 42 รัด-ตะ-นะ-นิด Rat Ta Na Nit ชาย เหมืองเพชรพลอย
สนิท 17 สะ-หนิด Sa Nit หญิง -
ทักษนิษฐ์ 41 ทัก-นิด Thak Nit หญิง ผู้ประสบความสำเร็จด้วยความชำนาญ
กรนิตย์ 34 กอน-นิด Kon Nit ไม่ระบุ สร้างสม่ำเสมอ
พบพินิจ 37 พบ-พิ-นิด Phop Phi Nit ชาย พบผู้เป็นที่รัก
นิชธิมา 25 นิด-ทิ-มา Nit Thi Ma ไม่ระบุ มีปัญญาตลอดกาล
สุนิษสา 29 สุ-นิด-สา Su Nit Sa ไม่ระบุ -