บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัทภพ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัทภพ
ชื่อ ณัทภพ ความหมาย แปลว่า ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ถะ-พบ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Phop
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัทภพ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัทภพ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัทภพ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัทภพ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 65
หมายเลข 65 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศิลปะและความรัก เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขมีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเลขที่หนุนนำโชควาสนาเรื่องความรัก จะได้ใช้ชีวิตคู่อย่างสุขสม ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มีโชคลาภ ด้านหน้าที่การงานจะได้รับผิดชอบงานใหญ่โต ซึ่งถือเป็นเรื่องดี เพราะสามารถบริหารจัดการงานทุกอย่างได้ มีผลกำไรเป็นกอบเป็นกำ ประสบความสำเร็จในชีวิตดีนักแล
ชื่อ ณัทภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัทภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัทภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัทภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัทภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัทภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัทภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัทภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัทภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณัทภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รัฐณัฏฐ์ 53 รัด-นัด Rat Nat ชาย -
ณัฐอัตถ์ 41 นัด-ทะ-อัด Nat Tha At ชาย ผู้มีประโยชน์ของนักปราชญ์
ฐิติ์ณัฏฐิญา 65 ถิ-นัด-ถิ-ยา Thi Nat Thi Ya หญิง ผู้มีความรู้อันมั่นคงดุจนักปราชญ์, ผู้มีความรู้ดังปราชญ์เป็นที่ตั้ง
ธัญสิฎานัส 45 ทัน-สิ-ดา-นัด Than Si Da Nat หญิง ผู้สูงส่งที่มีคุณค่าและรุ่งเรือง
ณัฏฐพัชร์ 54 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ที่ประดุจเพชร
ฐาปนัท 22 ถา-ปะ-นัด Tha Pa Nat ไม่ระบุ ผู้ให้การดำรงอยู่, ผู้ประทานการดำรงมั่น
ณัฐธวี 35 นัด-ถะ-ทะ-วี Nat Tha Tha Wi ไม่ระบุ -
ฉันท์ณัฐชา 45 ฉัน-นัด-ถะ-ชา Chan Nat Tha Cha หญิง ผู้ยินดีในการเกิดมาเป็นนักปราชญ์
ธิติณัฐ 33 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ไม่ระบุ -
ปภาณัฐ 22 ปะ-พา-นัด Pa Pha Nat หญิง ลมหายใจและแสงสว่างแห่งนักปราชญ์
ณัฐทญา 24 นัด-ถะ-ยา Nat Tha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง
สมนัส 28 สม-นัด Som Nat ชาย -
ณัฏฐธิดา 37 นัด-ถะ-ทิ-ดา Nat Tha Thi Da หญิง ธิดาของนักปราชญ์
นัทธ์อมล 40 นัด-อะ-มน Nat A Mon หญิง ผู้ผูกพันธ์ความบริสุทธิ์
มนัสนนธ์ 44 มะ-นัด-นน Ma Nat Non หญิง -
ณัฏฐ์ณักษ์ 59 นัด-ถะ-นัก Nat Tha Nak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ก้าวหน้าด้วยความรอบรู้
นัฐฐมน 37 นัด-ถะ-มน Nat Tha Mon ไม่ระบุ ดวงใจของนักปราชญ์
ณัฏฐ์วณิชา 54 นัด-วะ-นิ-ชา Nat Wa Ni Cha หญิง -
ณัชนิชา 23 นัด-นิ-ชา Nat Ni Cha หญิง เกิดมาให้ความรู้นิรันดร์
กัญญ่ณัฐ 32 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์สตรี
ณัฐฏ์ธน 45 นัด-ทน Nat Thon หญิง -
ณัฏฐพรรณ 48 นัด-ถะ-พัน Nat Tha Phan หญิง ผิวพรรณของนักปราชญ์
กัญญ์สินีณัฐ 63 กัน-สิ-นี-นัด Kan Si Ni Nat หญิง นักปราชญ์ที่เป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ งดงาม และมีทรัพย์
ฐนัชญ์พร 45 ถะ-นัด-พอน Tha Nat Phon หญิง ผู้ดำรงมั่นด้วยภูมิปัญญาอันประเสริฐ
ทันต์ธนัท 36 ทัน-นัด Than Nat หญิง -
ปิยนัฐ 32 ปิ-ยะ-นัด Pi Ya Nat หญิง ปราชญ์ผู้น่ารัก
ผกาณัฏฐ์ 46 ผะ-กา-นัด Pha Ka Nat หญิง ดอกไม้ของนักปราชญ์
นัฐิญา 27 นัด-ถะ-ยา Nat Tha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง
นัชชอร 23 นัด-ชะ-ออน Nat Cha On หญิง หญิงงามแห่งแม่น้ำ
ชนานัท 18 ชะ-นา-นัด Cha Na Nat ไม่ระบุ -
ภัคณัฏฐนันท์ 60 พัก-คะ-นัด-ทะ-นัน Phak Kha Nat Tha Nan หญิง ความยินดีของนักปราชญ์ที่มีโชค
ณัฐกิจจ์ 44 นัด-ทะ-กิด Nat Tha Kit ชาย เรื่องราวของนักปราชญ์
ณัฐวลัย 42 นัด-วะ-ไล Nat Wa Lai หญิง กำไลของนักปราชญ์
กุลนัฐฎา 32 กุน-ละ-นัด-ดา Kun La Nat Da ไม่ระบุ เชื้อสายนักปราชญ์
ญาณัช 16 ยา-นัด Ya Nat ไม่ระบุ เกิดมาเพื่อความรู้
มณีนัทธ์ฐา 50 มะ-นี-นัด-ถา Ma Ni Nat Tha หญิง ผู้ผูกพันกับแก้วมณีมีค่า
กันต์ณัฐ 40 กัน-นัด Kan Nat ชาย น่ารักเหมือนนักปราชญ์
กัลยณัฐ 37 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ หญิงผู้มีความรู้
สนัตดา 21 สะ-หนัด-ดา Sa Nat Da หญิง -
กรภณัฐ 24 กอน-พะ-นัด Kon Pha Nat ชาย ปราชญ์ผู้มีรัสมีแห่งแสงสว่าง