บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัทภพ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัทภพ
ชื่อ ณัทภพ ความหมาย แปลว่า ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ถะ-พบ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Phop
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัทภพ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัทภพ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัทภพ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัทภพ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 65
หมายเลข 65 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศิลปะและความรัก เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขมีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเลขที่หนุนนำโชควาสนาเรื่องความรัก จะได้ใช้ชีวิตคู่อย่างสุขสม ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มีโชคลาภ ด้านหน้าที่การงานจะได้รับผิดชอบงานใหญ่โต ซึ่งถือเป็นเรื่องดี เพราะสามารถบริหารจัดการงานทุกอย่างได้ มีผลกำไรเป็นกอบเป็นกำ ประสบความสำเร็จในชีวิตดีนักแล
ชื่อ ณัทภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัทภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัทภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัทภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัทภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัทภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัทภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัทภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัทภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณัทภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิมพ์ชญาณัฐ 59 พิม-ชะ-ยา-นัด Phim Cha Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นต้นแบบแห่งความรู้
นินัทธ์ 32 นิ-นัด Ni Nat ชาย ผูกไว้ผูกพันไว้
ณัฐศิตา 33 นัด-ถะ-สิ-ตา Nat Tha Si Ta หญิง -
จิณัชชา 24 จิ-นัด-ชา Chi Nat Cha หญิง ผู้เกิดมามีความประพฤติดี
ณัฏฐกาญจน์ 53 นัด-ทะ-กาน Nat Tha Kan หญิง -
จิตราณัฏฐ์ 54 จิด-ตา-นัด Chit Ta Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ปรานีต
ฐาปนัท 22 ถา-ปะ-นัด Tha Pa Nat ไม่ระบุ ผู้ให้การดำรงอยู่, ผู้ประทานการดำรงมั่น
ชนัสถา 20 ชะ-นัด-ถา Cha Nat Tha ชาย อยู่กลางฝูงชน
ชวัลณัฐ 36 ชะ-วัน-นัด Cha Wan Nat หญิง นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ธนานัติ 26 ทะ-นา-นัด Tha Na Nat หญิง -
ณัตินี 28 นัด-นี Nat Ni ไม่ระบุ -
ณัฐษรุทธิ 36 นัด-สะ-รุด Nat Sa Rut ชาย ปราชญ์ผู้มีอภินิหาร
ณัฐดล 25 นัด-ถะ-ดน Nat Tha Don ชาย -
ณัฏบ์วรัชญ์ 58 นัด-วะ-รัด Nat Wa Rat ชาย นักปราชญ์ผู้รู้สิ่งประเสริฐ
ณัฏฐ์พรรณภณ 63 นัด-พัน-นะ-พน Nat Phan Na Phon หญิง ผู้พูดดังเป็นเชื้อสายนักปราชญ์
ณัฐฐ์วรัตน์ 67 นัด-วะ-รัด Nat Wa Rat หญิง นักปราชญ์ที่รู้ประโยชน์อันประเสริฐ
ณัทวัฒน์ 37 นัด-ทะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ผู้เจริญในการให้ความรู้
ณัฏฐ์ฌา 42 นัด-ชา Nat Cha หญิง นักปราชญ์ผู้มีปัญญาในการเพ่งพิศ, นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่น
ณัฏฐ์กันตา 50 นัด-กัน-ตา Nat Kan Ta หญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก, นักปราชญ์แสนสวย
รณัชชัย 29 ระ-นัด-ชัย Ra Nat Chai ไม่ระบุ -
คนัสนันท์ 44 คะ-นัด-นัน Kha Nat Nan ไม่ระบุ -
ณัฏฐ์ณภัทร 51 นัด-นะ-พัด Nat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความดีงามดุจนักปราชญ์
นัตพาส 28 นัด-พาด Nat Phat ไม่ระบุ -
พีริญาณัฏฐ์ 64 พี-ริ-ยา-นัด Phi Ri Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้รู้ความเพียร,
ชณัฐกานต์ 39 ชะ-นัด-กาน Cha Nat Kan ไม่ระบุ ผู้เกิดมาเป็นที่รักและเกิดมาเป็นนักปราชญ์
เขมณัฎฐ์ 41 เข-มะ-นัด Khe Ma Nat ชาย นักปราชญ์ที่มีความสุข
ณัฏฐภัทร์ 46 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ณัฐนพกฤต 36 นัด-ถะ-นบ-กริด Nat Tha Nop Krit ชาย -
ภูวนัตถ์ 31 พู-วะ-นัด Phu Wa Nat ชาย มีประโยชน์ในโลก
ณัฎฐรินี 43 นัด-ถะ-ริ-นี Nat Tha Ri Ni ไม่ระบุ ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
นัฏพร 30 นัด-ตะ-พอน Nat Ta Phon หญิง -
นัธทวัฒน์ 41 นัด-ทะ-วัด Nat Tha Wat ชาย มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
ปัญญณัฏฐิ์ 54 ปัน-ยะ-นัด Pan Ya Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ทรงปัญญายิ่ง
ธนัชชญาน์ 36 ทะ-นัด-ชะ-ยา Tha Nat Cha Ya หญิง ความรู้ที่ทำให้เกิดทรัพย์
ณัฐิณี 34 นัด-นี Nat Ni ไม่ระบุ -
ณัฏฐ์ธภร 45 นัด-ทะ-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ค้ำจุน
ณัฐนภ 24 นัด-ทะ-นบ Nat Tha Nop ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์แห่งฟ้า
คเณศณัฏฐ์ 54 คะ-เนด-นัด Kha Net Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
กุลญาณัศน์ 43 กุน-ละ-ยา-นัด Kun La Ya Nat ไม่ระบุ -
ณักษ์ธนัฏฐ์ 63 นัก-ทะ-นัด Nak Tha Nat ชาย ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ที่ก้าวไปข้างหน้า