บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฐรกรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฐรกรณ์
ชื่อ ณัฐรกรณ์ ความหมาย แปลว่า บ่อเกิดแห่งนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ระ-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Ra Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐรกรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฐรกรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐรกรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐรกรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณัฐรกรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฐรกรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐรกรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฐรกรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐรกรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฐรกรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐรกรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัฐรกรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐรกรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฐรกรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กัญจนาณัฏฐ์ 57 กัน-จะ-นา-นัด Kan Cha Na Nat ไม่ระบุ ผู้มีความรู้เกี่ยวกับทองคำ
ธิติณัฎฐ์ 47 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ชาย -
ชนัทชัย 26 ชะ-นัด-ชัย Cha Nat Chai ไม่ระบุ -
ปิ่นปินัทธ์ 41 ปิ่น-ปิ-นัด Pin Pi Nat ชาย ประดับปิ่น
กรณัฐ 23 กอ-ระ-นัด Ko Ra Nat หญิง ปราชญ์ผู้มีราศี
หทัยณัฏฐ์ 54 หะ-ทัย-นัด Ha Thai Nat ไม่ระบุ หัวใจนักปราชญ์
กัญจนณัฎร์ 47 กัน-จะ-นะ-นัด Kan Ja Na Nat ชาย นักปราชญ์ที่งดงามดุจทองคำ
ณัฏฉรียา 43 นัด-ฉะ-รี-ยา Nat Cha Ri Ya ไม่ระบุ ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
กมลธนัตถ์ 38 กะ-มน-ทะ-นัด Ka Mon Tha Nat ไม่ระบุ ผู้สำเร็จในทรัพย์อันบริสุทธิ์
นัฐชาริน 34 นัด-ถะ-ชา-ริน Nat Tha Cha Rin หญิง -
พัทธมนัส 38 พัด-ทะ-มะ-นัด Phat Tha Ma Nat ไม่ระบุ ผู้มีความผูกพันทางใจ
ณัฐวัฒน์ 45 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ความประพฤติของนักปราชญ์
นัฐกฤษ 24 นัด-ถะ-กริด Nat Tha Krit ไม่ระบุ สร้างให้เป็นนักปราชญ์
วินัฐดา 30 วิ-นัด-ดา Wi Nat Da ไม่ระบุ -
ณัฐณิกาญจน์ 53 นัด-ถะ-นิ-กาน Nat Tha Ni Kan หญิง -
ประวีนัส 39 ประ-วี-นัด Pra Wi Nat ไม่ระบุ -
ชนัฐฎา 26 ชะ-นัด-ดา Cha Nat Da ไม่ระบุ ความเป็นผู้ให้กำเนิด
ณัฐริณีย์ 55 นัด-ถะ-ริ-นี Nat Tha Ri Ni หญิง ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
กรรัตน์ณัช 41 กอน-รัด-นัด Kon Rat Nat หญิง -
กนัฐชา 22 กะ-หนัด-ชา Ka Nat Cha ไม่ระบุ -
ธณัฐชา 25 ทะ-นัด-ชา Tha Nat Cha ไม่ระบุ พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเกิดมาเป็นนักปราชญ์
หนัด 15 หนัด Nat ชาย -
จนัสสา 30 จะ-หนัด-สา Cha Nat Sa ไม่ระบุ -
นัธรพงศ์ 43 นัด-ถะ-ระ-พง Nat Tha Ra Phong ไม่ระบุ -
ณัฐชยาน์ 43 นัด-ถะ-ยา Nat Tha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง
ณัฏฐ์พล 50 นัด-พน Nat Phon ไม่ระบุ กำลังของนักปราชญ์
ณัฎฐกันย์ 50 นัด-ถะ-กัน Nat Tha Kan ไม่ระบุ สตรีผู้ฉลาด
ณัฐภัทร์ 37 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ณัฎฐฎาพร 41 นัด-ถะ-ดา-พอน Nat Tha Da Phon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความมั่นคงในความรอบรู้
ชนัฐปภา 24 ชะ-นัด-ปะ-พา Cha Nat Pa Pha หญิง -
ณัฐนภัสสร์ 55 นัด-ถะ-นะ-พัด Nat Tha Na Phat ไม่ระบุ ผู้เจริญด้วยปัญญาเหมือนนักปราชญ์
นัทธรมัย 35 นัด-ระ-มัย Nat Ra Mai หญิง งามน่ารักเป็นที่ผูกพัน
ณัฏฐวรรษ 45 นัด-ทะ-วัด Nat Tha Wat ไม่ระบุ สายฝนของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ชยธร 54 นัด-ชะ-ยะ-ทอน Nat Cha Ya Thon หญิง นักปราชญ์ที่ใช้ความรู้เพื่อชัยชนะ
กุลนัทธีร์ 42 กุน-ละ-นัด-ที Kun La Nat Thi ไม่ระบุ ผู้ผูกพันด้วยวงศ์ญาติ, ผู้ผูกพันด้วยตระกูล
นัฐฐ์ณี 48 นัด-ถะ-นี Nat Tha Ni ไม่ระบุ -
ณัฐกาณฑ์ 37 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฏฐิณี 43 นัด-ถิ-นี Nat Thi Ni ไม่ระบุ นักปราชญ์หญิง
นัฐกาญน์ 38 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฐฐิดา 33 นัด-ถะ-ถิ-ดา Nat Tha Thi Da หญิง -