บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฐธปภัสสร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฐธปภัสสร์
ชื่อ ณัฐธปภัสสร์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-ปะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Pa Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐธปภัสสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฐธปภัสสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐธปภัสสร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐธปภัสสร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 136 หรือ 36
หมายเลข 36 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั่งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ณัฐธปภัสสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฐธปภัสสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐธปภัสสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฐธปภัสสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐธปภัสสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฐธปภัสสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กรณัฏฐา 33 กอน-นัด-ถา Kon Nat Tha ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง
ณัฐนนท์ 38 นัด-ถะ-นน Nat Tha Non ชาย ผู้เป็นที่ชื่ชมของเหล่านักปราชญ์
นัฐภรณ์ 37 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฏฐธยาน์ 54 นัด-ถะ-ทะ-ยา Nat Tha Tha Ya หญิง ผู้มีปัญญาเพ่งพิจดังนักปราชญ์
เอกธณัฐ 31 อะ-เกด-นัด A Ket Nat ไม่ระบุ -
ณัฏฐ์นิชา 48 นัด-นิ-ชา Nat Ni Cha ไม่ระบุ ฉลาดและบริสุทธิ์
ปณัชฎา 19 ปะ-หนัด-ดา Pa Nat Da หญิง -
กัญญ์สินีณัฐ 63 กัน-สิ-นี-นัด Kan Si Ni Nat หญิง นักปราชญ์ที่เป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ งดงาม และมีทรัพย์
ณัฐสุจีร์ 52 นัด-สุ-จี Nat Su Chi ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน
กชณัฐนันท์ 45 กด-ชะ-นัด-ถะ-นัน Kot Cha Nat Tha Nan ชาย ยินดีในดอกบัวของนักปราชญ์
นัฐพง 28 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
นัทฐกฤษ 25 นัด-ถะ-กิด Nat Tha Kit ไม่ระบุ เกียรติของนักปราชญ์
ณัฎฐกานต์ 42 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan หญิง ปราชญ์ผู้น่ารัก
สิรินทณัช 36 สิ-ริน-ทะ-นัด Si Rin Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ทีความเจริญอันยิ่งใหญ่
จิตสุภาณัฐ 41 จิด-สุ-พา-นัด Chit Su Pha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีจิตใจงดงาม
ณัฐธิดา 28 นัด-ทิ-ดา Nat Thi Da หญิง ธิดาของนักปราชญ์
ณัฐวรีย์ 52 นัด-วะ-รี Nat Wa Ri หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ภรณ์ณัฎร์ 46 พอน-นัด Phon Nat หญิง -
ธนัท 14 ทะ-นัด Tha Nat ชาย ผู้ให้ทรัพย์, ผู้ร่ำรวย
จิณณ์ณณัช 45 จิน-นะ-นัด Chin Na Nat ชาย ผู้เกิดมามีสติปัญญาดีและมีความประพฤติดี
ณัช 11 นัด Nat หญิง เกิดมาเพื่อความรู้, ผู้ให้เกิดความรู้
ณัฏฐวี 40 นัด-ถะ-วี Nat Tha Wi ชาย ผู้มีความฉลาด
ณัฏฐณัฏฐ์ 63 นัด-ถะ-นัด Nat Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นปราชญ์ในปราชญ์, ผู้เป็นปราชญ์ที่มีความรู้ยิ่ง
ชัญญานัทธ์ 38 ชัน-ยา-นัด Chan Ya Nat ไม่ระบุ ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความรู้
นัฐธิรา 31 นัด-ถะ-ทิ-รา Nat Tha Thi Ra หญิง -
ปาลฐณัฏฐ์ 54 ปาน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย ผู้เป็นดั่งนักปราชญ์
นัชชา 14 นัด-ชา Nat Cha หญิง ผู้เกิดจากน้ำคือปลาหรือดอกบัว
มานัตร์ 31 มา-นัด Ma Nat ชาย -
ชิตณัท 19 ชิด-ตะ-นัด Chit Ta Nat ชาย ผู้มีชัยชนะในการให้ความรู้
คณัสวันทน์ 50 คะ-นัด-สะ-วัน Kha Nat Sa Wan หญิง ผู้เคารพหมู่คณะ
ณัฐธินันท์ 50 นัด-ถะ-ทิ-นัน Nat Tha Thi Nan หญิง -
บูรณมานัส 35 บู-ระ-นะ-มา-นัด Bu Ra Na Ma Nat ชาย เปี่ยมด้วยความพอใจ
ภูริณัฐ 29 พู-ริ-นัด Phu Ri Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญากว้างขวาง
ณัชชรัญชน์ 41 นัด-ชะ-รัน Nat Cha Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยินดีที่เกิดมาให้ความรู้
ณัฐวุฒิ 32 นัด-ถะ-วุด Nat Tha Wut ชาย ผู้มีความเจริญเพราะความรู้
นัฐพัศธ์ 50 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ณัทพงศ์ 36 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
ณัฐสิกาญจ์ 50 นัด-ถะ-สิ-กาน Nat Tha Si Kan หญิง -
ณัชชา 14 นัด-ชา Nat Cha หญิง เกิดเพื่อความรู้
ณัฐธยา 31 นัด-ถะ-ทะ-ยา Nat Tha Tha Ya ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาเพ่งพิจดังนักปราชญ์