บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฐณเรศ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฐณเรศ
ชื่อ ณัฐณเรศ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้สูงส่ง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-นะ-เรด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Na Ret
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐณเรศ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฐณเรศ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐณเรศ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐณเรศ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณัฐณเรศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฐณเรศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐณเรศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฐณเรศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐณเรศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัฐณเรศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐณเรศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฐณเรศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชณัทดา 14 ชะ-นัด-ดา Cha Nat Da หญิง ผู้เกิดมาเพื่อให้ความรู้
ณัฐริณี 38 นัด-ถะ-ริ-นี Nat Tha Ri Ni ไม่ระบุ ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
นัฐพรรณ 39 นัด-ถะ-พัน Nat Tha Phan หญิง ผิวพรรณของนักปราชญ์
นัตนาภัช 25 นัด-นา-พัด Nat Na Phat หญิง -
ณัชทชา 15 นัด-ทะ-ชา Nat Tha Cha หญิง ผู้ให้ความรู้
พีณัสม์ 45 พี-นัด Phi Nat ชาย -
ธนัทวิทย์ 42 ทะ-นัด-วิด Tha Nat Wit ชาย ผู้มีความรู้ที่ร่ำรวย
นัทธอร 24 นัด-ทะ-ออน Nat Tha On หญิง นางงามผู้ผูกพัน
ณัฐศิษย์ 50 นัด-ถะ-สิด Nat Tha Sit ชาย ศิษย์ผู้เป็นนักปราชญ์
ณัฎฐ์ชพัชร์ 61 นัด-ชะ-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้มีคุณค่าที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กุลนัฐ 26 กุน-ละ-นัด Kun La Nat ไม่ระบุ ตระกูลนักปราชญ์
ณัฐวิโรจน์ 56 นัด-ถะ-วิ-โรด Nat Tha Wi Rot ชาย นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณัฐกิตตี้ 38 นัด-ถะ-กิด-ตี้ Nat Tha Kit Ti ชาย -
ณัฐธิระภัทร 44 นัด-ถะ-ทิ-ระ-พัด Nat Tha Thi Ra Phat ชาย -
ณัฐกมล 30 นัด-กะ-มน Nat Ka Mon หญิง นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
ธนัตว์สุดา 41 ทะ-นัด-สุ-ดา Tha Nat Su Da หญิง หญิงซึ่งมีทรัพย์และเงินทองเป็นของตน
ปณัฐดา 22 ปะ-หนัด-ดา Pa Nat Da หญิง -
ชณัฐศรณ์ 45 ชะ-นัด-สอน Cha Nat Son หญิง เกิดมามีความรู้เป็นที่พึ่ง
ธเนศณัฏฐ์ 54 ทะ-เนด-นัด Tha Net Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์
ณัฏฐ์ธนัน 54 นัด-ทะ-นัน Nat Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์และความรู้
ชัญญ์ณัฏฐ์ 59 ชัน-ยะ-นัด Chan Ya Nat หญิง ปราชญ์ผู้มีปัญญายิ่ง
ณัฐยา 27 นัด-ถะ-ยา Nat Tha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง
ณัฏชัย 32 นัด-ชัย Nat Chai ชาย ชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฏฐภัส 39 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ไม่ระบุ แสงสว่างของนักปราชญ์
ณัฐภร 23 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐฐกานต์ 46 นัด-ถะ-ทะ-กาน Nat Tha Tha Kan หญิง -
พัชร์ณัฏฐา 55 พัด-นัด-ถา Phat Nat Tha หญิง ผู้มีปัญญาและรอบรู้ประดุจเพชร
สุนัฏธีกาญจน์ 63 สุ-นัด-ที-กาน Su Nat Thi Kan หญิง -
ณัชวดี 25 นัด-ชะ-วะ-ดี Nat Cha Wa Di หญิง หญิงผู้มีความรู้
ณัฐชุตา 25 นัด-ชุ-ตา Nat Chu Ta หญิง ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
นัฐลดา 26 นัด-ถะ-ละ-ดา Nat Tha La Da ไม่ระบุ เชื้อสายนักปราชญ์
ณัฐนรินทร์ 50 นัด-ถะ-นะ-ริน Nat Tha Na Rin หญิง -
นัททภรณ์ 30 นัด-ถะ-พร Nat Tha Phon หญิง -
แดนดนัท 19 แดน-ดะ-นัด Daen Da Nat ชาย ดินแดนแห่งคุณธรรม
ณัฐวัฒิ 35 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ไม่ระบุ ความประพฤติของนักปราชญ์
ณัฐธีร์ 42 นัด-ถะ-ที Nat Tha Thi ชาย นักปราชญ์, ผู้ตั้งอยู่ในความรู้
จิณัชชา 24 จิ-นัด-ชา Chi Nat Cha หญิง ผู้เกิดมามีความประพฤติดี
กัญจนีณัฏฐ์ 63 กัน-จะ-นี-นัด Kan Cha Ni Nat หญิง ผู้มีความรู้เกี่ยวกับทองคำ
มนัฎฐ์ 37 มะ-นัด Ma Nat ชาย ใจ
ศณัสนันท์ 47 สะ-หนัด-นัน Sa Nat Nan หญิง -