บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฐณเรศ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฐณเรศ
ชื่อ ณัฐณเรศ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้สูงส่ง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-นะ-เรด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Na Ret
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐณเรศ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฐณเรศ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐณเรศ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐณเรศ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณัฐณเรศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฐณเรศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐณเรศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฐณเรศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐณเรศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัฐณเรศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐณเรศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฐณเรศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นัชชอร 23 นัด-ชะ-ออน Nat Cha On หญิง หญิงงามแห่งแม่น้ำ
ปัณณ์วณัช 42 ปัน-วะ-นัด Pan Wa Nat ได้ทั้งชายและหญิง อุดมไปด้วยปัญญาความรู้
สิริณัฏฐา 47 สิ-หริ-นัด-ถา Si Ri Nat Tha หญิง -
ชวัลนัทธ์ 41 ชะ-วัน-นัด Cha Wan Nat หญิง ผู้เกี่ยวเนื่องกับความรุ่งเรือง
นัทธนิชา 26 นัด-ทะ-นิ-ชา Nat Tha Ni Cha หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นแสงสว่างอันบริสุทธิ์
ภูวณัฐ 27 พู-วะ-นัด Phu Wa Nat ไม่ระบุ ปราชญ์ของแผ่นดิน
ณัฐรุจา 30 นัด-ถะ-รุ-จา Nat Tha Ru Cha ไม่ระบุ -
ศิวาณัฏฐ์ 54 สิ-วา-นัด Si Wa Nat ชาย ผู้รอบรู้ในการละเว้นซึ่งกิเลส
นัตธิพงษ์ 43 นัด-ทิ-พง Nat Thi Phong ชาย -
ณัฏฐ์ณัชชา 50 นัด-นัด-ชา Nat Nat Cha หญิง ผู้เกิดมามีปัญญาเหมือนนักปราชญ์
ณัฐวัสส์ 51 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ความประพฤติของนักปราชญ์
นณัฐกรณ์ 42 นะ-นัด-กอน Na Nat Kon หญิง -
ณัชนพ 24 นัด-นบ Nat Nop ชาย ผู้เกิดมาเพื่อความรู้ 9 ประการ
ชณัดดา 14 ชะ-นัด-ดา Cha Nat Da หญิง หลาน
ณัทพนธ์ 36 นัด-พน Nat Phon ชาย ผู้ผูกพันกับการให้ความรู้ผู้อื่น
ณัฏฐสิชา 41 นัด-ถะ-สิ-ชา Nat Tha Si Cha หญิง เกิดมาดีดังนักปราชญ์
มนัสสิตา 36 มะ-นัด-สิ-ตา Ma Nat Si Ta หญิง ผู้มีรอยยิ้มในหัวใจ
ปนัฐดา 22 ปะ-หนัด-ดา Pa Nat Da หญิง -
กัญจน์ณัฐฎ์ 61 กัน-นัด Kan Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ที่งดงามเหมือนทองคำ
ณัฏฐ์วรัญชญ์ 69 นัด-วะ-รัน Nat Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รู้สิ่งประเสริฐของนักปราชญ์
ณัฐพงศ์พัฒน์ 73 นัด-ถะ-พง-พัด Nat Tha Phong Phat ชาย -
อาณัฐพร 37 อา-นัด-ถะ-พอน A Nat Tha Phon ไม่ระบุ -
ณัฐปวินท์ 45 นัด-ปะ-วิน Nat Pa Win ชาย ผู้ได้รับความเป็นปราชญ์
ณัฐวณี 36 นัด-ถะ-วะ-นี Nat Tha Wa Ni หญิง นักปราชญ์หญิงที่มากด้วยวาจา
โสมนัส 32 โสม-มะ-นัด Som Ma Nat ชาย -
นัฎฐนันท์ 47 นัด-ทะ-นัน Nat Tha Nan ชาย ความยินดีของนักปราชญ์
นัทธิยา 27 นัด-ทิ-ยา Nat Thi Ya ไม่ระบุ -
กันต์ณัฐนัทธ์ 63 กัน-นัด-ถะ-นัด Kan Nat Tha Nat ชาย เกี่ยวเนื่องด้วยนักปราชญ์ที่น่ารัก
พันธุ์นัช 42 พัน-นัด Phan Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีเชื้อสายที่เกิดมามีความสุข
ปณัฐพงศ์ 46 ปะ-หนัด-พง Pa Nat Phong ชาย -
ณัฐญดา 24 นัด-ยะ-ดา Nat Ya Da หญิง -
ณัฎฐ์ณภร 42 นัด-นะ-พอน Nat Na Phon หญิง นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณัฏฐ์สุชญา 51 นัด-สุด-ชะ-ยา Nat Sut Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ที่ดีดังนักปราชญ์
ณัฐธิวัลย์ 59 นัด-ถะ-ทิ-วัน Nat Tha Thi Wan หญิง -
ณัฐนพงษ์ 46 นัด-นะ-พง Nat Na Phong ชาย ผู้อยู่ในตระกูลของนักปราชญ์
ณัชทยุต 24 นัด-ทะ-ยุด Nat Tha Yut ชาย ผู้เกิดมาให้ความรู้อันสว่างไสว
นัทธวัฒน์ 41 นัด-ทะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ผู้มีความเจริญอย่างมั่นคง
จิณัฐมณี 45 จิ-นัด-ถะ-มะ-นี Chi Nat Tha Ma Ni หญิง ดวงแก้วของนักปราชญ์ที่คงอยู่ตลอดกาล
ณัชนนท์ 31 นัด-ชะ-นน Nat Cha Non ชาย เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กัญญาณัฏฐ์ 50 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat หญิง หญิงที่เป็นปราชญ์