บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฐณพัชร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฐณพัชร์
ชื่อ ณัฐณพัชร์ ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้มีค่าดุจเพชร เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-นะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Na Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐณพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฐณพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐณพัชร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐณพัชร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณัฐณพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฐณพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐณพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฐณพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐณพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฐณพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐณพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฐณพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปนัสยา 27 ปะ-นัด-สะ-ยา Pa Nat Sa Ya หญิง ชมเชย, ชมชอบ, สรรเสริญ
ปัญญาณัฎฐ์ 47 ปัน-ยา-นัด Pan Ya Nat ไม่ระบุ -
ณัฏฐาสิชา 42 นัด-ถา-สิ-ชา Nat Tha Si Cha หญิง เกิดมาดีดังนักปราชญ์
ฐานัดดล 27 ถา-นัด-ดน Tha Nat Don ชาย -
ชนุตร์ณัฏฐ์ 60 ชะ-นุ-นัด Cha Nu Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ที่ดีกว่าคนอื่น
ณัฐกิจ 29 นัด-ถะ-กิด Nat Tha Kit ชาย เกียรติของนักปราชญ์
ธณัฐฐา 32 ทะ-นัด-ถา Tha Nat Tha หญิง ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
สุมานัส 30 สุ-มา-นัด Su Ma Nat หญิง มีจิตใจดี
ชวณัฐ 26 ชะ-วะ-นัด Cha Wa Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีเชาว์ปัญญา
ปิยนัช 25 ปิ-ยะ-นัด Pi Ya Nat ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้น่ารัก
คุณัชญา 21 คุ-นัด-ชะ-ยา Khu Nat Cha Ya ไม่ระบุ ผู้รู้เรื่องความดี ผู้มีคุณธรรม
ปิยะณัฏฐ์ 54 ปิ-ยะ-นัด Pi Ya Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
สิริณัฐ 37 สิ-หริ-นัด Si Ri Nat หญิง -
จินต์ณัฏฐา 55 จิน-นัด-ถา Chin Nat Tha หญิง ความคิดของนักปราชญ์
ชณัฐพงศ์ 46 ชะ-นัด-พง Cha Nat Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่เกิดแต่นักปราชญ์
อรมนัส 31 ออน-มะ-นัด On Ma Nat ไม่ระบุ -
ณัฐวินุช 36 นัด-ถะ-วิ-นุด Nat Tha Wi Nut หญิง -
นนท์วนัส 42 นน-วะ-นัด Non Wa Nat หญิง ป่าที่น่ายินดี
ณัฐกานณ์ 39 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฏฐ์ธาวัน 56 นัด-ทา-วัน Nat Tha Wan ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์,ปราชญ์ผู้ว่องไว
ณัชญามัญชุ์ 41 นัด-ยา-มัน Nat Ya Man หญิง ผู้ให้ความรู้อันวิเศษ
ณัฐชนนท์ 40 นัด-ถะ-ชะ-นน Nat Tha Cha Non ชาย -
ณัฐธภา 24 นัด-ถะ-ทะ-พา Nat Tha Tha Pha หญิง -
ธนัฐตา 26 ทะ-นัด-ตา Tha Nat Ta หญิง -
ฉัตรธนัศรณ์ 54 ฉัด-ทะ-นัด-สอน Chat Tha Nat Son หญิง ร่มเงาของทรัพย์อันเป็นที่พึ่ง
ณัฐฐิชาพัฒน์ 63 นัด-ทิ-ชา-พัด Nat Thi Cha Phat หญิง ผู้มีความรู้ที่เจริญรุ่งเรือง, ผู้เกิดมาฉลาดและเจริญ
ชัญญณัท 24 ชัน-ยะ-นัด Chan Ya Nat หญิง ผู้ให้ปัญญาและความรู้
จีรณัฏฐากาญจน์ 71 จี-ระ-นัด-ถา-กาน Chi Ra Nat Tha Kan ไม่ระบุ นักปราชญ์ที่มีค่าดุจทองตลอดกาล
อัยยราณัฎฐ์ 63 อัย-ยะ-รา-นัด Aiya Ya Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
อนัดดา 18 อะ-นัด-ดา A Nat Da ชาย ไม่ยึดถือ
ชนัชชา 16 ชะ-นัด-ชา Cha Nat Cha หญิง -
ถิรณัฏฐ์ 45 ถิ-ระ-นัด Thi Ra Nat ชาย ความผูกพันอันมั่นคง
ณัชธิดารัตน์ 46 นัด-ชะ-ทิ-ดา-รัด Nat Cha Thi Da Rat หญิง นักปราชญ์สาวผู้มีค่ายิ่งดั่งดวงแก้ว
นันทนัท 25 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat ชาย แม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ
ณัฐทิยา 32 นัด-ถะ-ทิ-ยา Nat Tha Thi Ya ไม่ระบุ -
ธนัสภรณ์ 39 ทะ-นัด-พอน Tha Nat Phon ไม่ระบุ มีทรัพย์อันประเสริฐ
ณัฐช์ณฉัตร 50 นัด-นะ-ฉัด Nat Na Chat หญิง ร่มเงาของนักปราชญ์
นภณัฐ 24 นบ-พะ-นัด Nop Pha Nat ชาย ปราชญ์แห่งฟ้า
ณัฐนินท์ 42 นัด-ถะ-นิน-นะ Nat Tha Nin Na ชาย -
ณัชฐา 21 นัด-ถา Nat Tha ไม่ระบุ ผู้มั่นคงในการเกิดมาเพื่อความรู้