บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์
ชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ถะ-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 55
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฐชานน 31 นัด-ถะ-ชา-นน Nat Tha Cha Non ไม่ระบุ -
พนัสดา 26 พะ-นัด-ดา Pha Nat Da หญิง -
จิณัฐ 28 จิ-นัด Chi Nat ไม่ระบุ ผู้มั่นคงในความประพฤติดี
ชนกณัชชา 22 ชะ-นก-นัด-ชา Cha Nok Nat Cha ไม่ระบุ พ่อผู้ทำให้เกิดความรู้
เขมณัฐชณี 41 เขม-มะ-นัด-ชะ-นี Khema Ma Nat Cha Ni หญิง -
นัฐพง 28 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
เอกธนัช 24 เอก-ทะ-นัด Ek Tha Nat ชาย -
ปิณัฐ 24 ปิ-นัด Pi Nat ชาย -
จิตต์ณัฐธิตา 55 จิด-นัด-ถะ-ทิ-ตา Chit Nat Tha Thi Ta หญิง ลูกสาวผู้มีความคิดและเป็นดั่งนักปราชญ์
ณัฐสินี 41 นัด-ถะ-สิ-นี Nat Tha Si Ni หญิง หญิงผู้ฉลาด
กัญญ์ณัฐฐา 50 กัน-ยะ-นัด-ถา Kan Ya Nat Tha หญิง นักปราชญ์หญิง
ณัฏฐ์ธนัช 51 นัด-ทะ-นัด Nat Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เกิดมามีทรัพย์
นัฐกรณ์ 37 นัด-ถะ-กอน Nat Tha Kon ชาย ทำให้มีความรู้
กัญญ์ณณัฎฐ์ 59 กัน-นะ-นัด Kan Na Nat หญิง หญิงที่มีความรู้ของนักปราชญ์
ณัฐพจน์ 46 นัด-ถะ-พด Nat Tha Phot ชาย คำพูดของนักปราชญ์
ณัฐพุทธ์ 41 นัด-ทะ-พุด Nat Tha Phut ชาย นักปราชญ์ผู้รู้
ณัฐิญา 27 นัด-ยา Nat Ya หญิง -
บูรณมานัส 35 บู-ระ-นะ-มา-นัด Bu Ra Na Ma Nat ชาย เปี่ยมด้วยความพอใจ
ณัฏฐิญา 36 นัด-ถิ-ยา Nat Thi Ya หญิง ผู้มีความรอบรู้ดังนักปราชญ์
วินัด 20 วิ-นัด Wi Nat ชาย -
สุภณัฐ 27 สุ-พะ-นัด Su Pha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
นัฐมล 29 นัด-ถะ-มน Nat Tha Mon หญิง ดวงใจของนักปราชญ์
มนัสนันท์ 45 มะ-นัด-สะ-นัน Ma Nat Sa Nan หญิง มีใจสุขสำราญ
จารุณัฐ 30 จา-รุ-นัด Cha Ru Nat ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้งดงาม
ณัฐธิสา 34 นัด-ทิ-สา Nat Thi Sa ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ณัฐวลัญย์ 55 นัด-วะ-ลัน Nat Wa Lan หญิง หญิงผู้มีลักษณะนักปราชญ์, หญิงผู้พึ่งพานักปราชญ์
ณัฏบ์วรัชญ์ 58 นัด-วะ-รัด Nat Wa Rat ชาย นักปราชญ์ผู้รู้สิ่งประเสริฐ
ณัชญา 16 นัด-ชะ-ยา Nat Cha Ya หญิง ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
ณัชนันท์ 35 นัด-ชะ-นัน Nat Cha Nan หญิง ผู้ยินดีในแม่น้ำ
ณัฐฎพัชร์ 50 นัด-ดะ-พัด Nat Da Phat หญิง -
ณัฐทิศ 30 นัด-ทิด Nat Thit ชาย ทิศของนัดปราชญ์
ณัฏฐ์ภรณ์ 55 นัด-พอน Nat Phon หญิง ผู้ค้ำจุนนักปราชญ์
ณัฏฐปนี 41 นัด-ถะ-ปะ-นี Nat Tha Pa Ni หญิง -
อณัศยา 31 อะ-หนัด-ยา A Nat Ya ไม่ระบุ -
ณัชวัฒ 24 นัด-ชะ-วัด Nat Cha Wat ชาย ผู้มีความเจริญด้วยปัญญา
ณัชชนน 23 นัด-ชะ-นน Nat Cha Non ไม่ระบุ เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัชพร 23 นัด-ชะ-พอน Nat Cha Phon ไม่ระบุ ความรู้เป็นบ่อเกิดแห่งสิ่งดีงาม
นัฏฐยาน์ 50 นัด-ทะ-ยา Nat Tha Ya หญิง ผู้มีพาหนะอันรอบรู้
จิณัฐตา 32 จิ-นัด-ตา Chi Nat Ta หญิง ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
ธนณัฐ 27 ทะ-นะ-นัด Tha Na Nat ชาย -