บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์
ชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ถะ-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 55
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฐฏ์ภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฏฐ์ปัณชญา 54 นัด-ปัน-ชะ-ยา Nat Pan Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ดุจแม่น้ำแห่งปราชญ์
ณัฐณเรศ 36 นัด-นะ-เรด Nat Na Ret ชาย นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
วนัชนันท์ 41 วะ-นัด-นัน Wa Nat Nan หญิง -
ณัฎฐ์นรี 48 นัด-นะ-รี Nat Na Ri ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้หญิง, หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
นัฐกาญจน์ 44 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฐสม 30 นัด-ถะ-สม Nat Tha Som ชาย เสมอด้วยนักปราชญ์, สมกับนักปราชญ์
ณัฏฐสรณ์ 52 นัด-ถะ-สอน Nat Tha Son ชาย นักปราชญ์เป็นที่พึ่ง
ณัฐฐิณีภรณ์ 62 นัด-ถะ-ถิ-นี-พอน Nat Tha Thi Ni Phon หญิง -
ณัฐพชร์ 41 นัด-ถะ-พด Nat Tha Phot ชาย -
ณัฏฐพร 39 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วนัสริน 35 วะ-นัด-สะ-ริน Wa Nat Sa Rin หญิง -
ณัฎฐกันย์ 50 นัด-ถะ-กัน Nat Tha Kan หญิง สตรีผู้ฉลาด
ณัฐวิมล 39 นัด-ถะ-วิ-มน Nat Tha Wi Mon หญิง นักปราชญ์ผู้ปราศจากมลทิน
ผ่องมนัส 38 ผ่อง-มะ-นัด Phong Ma Nat ชาย จิตใจผุดผ่อง
นัตชลิกา 26 นัด-ชะ-ลิ-กา Nat Cha Li Ka หญิง -
ฐณัชญ์ธรณ์ 55 ถะ-นัด-ทอน Tha Nat Thon หญิง ทรงไว้ซึ่งความรู้อันมั่นคง
ณัฏฐกันย์ 54 นัด-ถะ-กัน Nat Tha Kan หญิง หญิงสาวผู้ฉลาด นักปราชญ์หญิง
นัทธยา 23 นัด-ทะ-ยา Nat Tha Ya หญิง การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
ณัฐธนิฏฐา 50 นัด-ทะ-นิด-ถา Nat Tha Nit Tha หญิง ดาวฤกษ์ดวงที่ 23 ของนักปราชญ์
ณัฐฒิยา 34 นัด-ถะ-ทิ-ยา Nat Tha Thi Ya หญิง -
นัทชพร 24 นัด-ถะ-ชะ-พอน Nat Tha Cha Phon หญิง -
กนัฐชา 22 กะ-หนัด-ชา Ka Nat Cha ไม่ระบุ -
ณัฐพง 28 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ไม่ระบุ เชื้อสายของนักปราชญ์
กิตณัฐพง 36 กิด-นัด-ถะ-พง Kit Nat Tha Phong ชาย ตระกูลนักปราชญผู้มีเกียรติยศชื่อเสียง
นัฐกิจ 29 นัด-ถะ-กิด Nat Tha Kit ชาย เกียรติของนักปราชญ์
ณัฐชนิกา 31 นัด-ชะ-นิ-กา Nat Cha Ni Ka หญิง นักปราชญ์ผู้มีจิตใจสูงส่งดั่งแม่
ภูวนัตถ์ 31 พู-วะ-นัด Phu Wa Nat ชาย มีประโยชน์ในโลก
พนัชสิณี 42 พะ-นัด-สิ-นี Pha Nat Si Ni หญิง -
ณัฐสุต 29 นัด-ถะ-สุด Nat Tha Sut ชาย ลูกนักปราชญ์
ณัฐธรณินทร์ 54 นัด-ถะ-ทอ-ระ-นิน Nat Tha Tho Ra Nin หญิง -
ณัฒพล 26 นัด-พน Nat Phon ไม่ระบุ กำลังของนักปราชญ์
นัฐฑสุดา 31 นัด-ทะ-สุ-ดา Nat Tha Su Da หญิง -
ณัฏฐศกุน 41 นัด-ถะ-สะ-กุน Nat Tha Sa Kun หญิง นักปราชญ์ผู้บินได้ดังนก
ณัฐรัช 28 นัด-ถะ-รัด Nat Tha Rat ชาย สมบัติของนักปราชญ์
ธนินณัฏฐ์ 54 ทะ-นิน-นัด Tha Nin Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์
ณัฐธยาน์ 45 นัด-ทะ-ยา Nat Tha Ya หญิง การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
กรฐ์ณัฐ 41 กระ-นัด Kra Nat ชาย ผู้สร้างความมั่นดุจนักปราชญ์
นันทณัฐ 33 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat หญิง ปราชญผู้มีความยินดี
ณัฐฌา 24 นัด-ถะ-ชา Nat Tha Cha หญิง ผู้เกิดจากนักปราชญ์
นัฎติกา 23 นัด-ติ-กา Nat Ti Ka หญิง หมวด3ว่าด้วยผู้คงแก่เรียน