บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฐฎพัชร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฐฎพัชร์
ชื่อ ณัฐฎพัชร์ ความหมาย แปลว่า เพชรของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ดะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Da Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐฎพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฐฎพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐฎพัชร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐฎพัชร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณัฐฎพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฐฎพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐฎพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฐฎพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐฎพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฐฎพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐฎพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฐฎพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธนานัติ 26 ทะ-นา-นัด Tha Na Nat หญิง -
ธนธนัช 24 ทะ-นะ-ทะ-นัด Tha Na Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยทรัพย์สิน
กีรติณัฐเลขา 48 กี-ระ-ติ-นัด-ถะ-เล-ขา Ki Ra Ti Nat Tha Le Kha หญิง -
จิณณ์ณัฐินี 63 จิน-นัด-ทิ-นี Chin Nat Thi Ni หญิง หญิงฉลาดผู้ประพฤติดี, นักปราชญ์หญิงผู้ประพฤติดี
จิรณัตถ์ 36 จิ-ระ-นัด Chi Ra Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความรู้ที่เป็นประโยชน์ตลอดไป, ผู้ที่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ตลอดเวลา
อรณัส 26 ออ-ระ-นัด O Ra Nat หญิง คลื่น, ลำธาร
อนัฐตพร 39 อะ-นัด-ตะ-พอน A Nat Ta Phon ชาย -
ณณัฏฐวี 45 นะ-นัด-ทะ-วี Na Nat Tha Wi หญิง ผู้ซึ่งมีความฉลาด
ณัฏฐวี 40 นัด-ถะ-วี Nat Tha Wi ชาย ผู้มีความฉลาด
ถนัดกิจ 22 ถะ-หนัด-กิด Tha Nat Kit ไม่ระบุ ผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่
ณัฐชนุตต์ 41 นัด-ชะ-นุด Nat Cha Nut หญิง ผู้อยู่สูงสุดในกลุ่มคนที่เป็นนักปราชญ์
ก้องปณัทฐ์ 41 ก้อง-ปะ-นัด Kong Pa Nat ชาย ผู้ให้ความรู้ยิ่งที่ดังไปไกล
ชัญญาณัฏฐ์ 51 ชัน-ยา-นัด Chan Ya Nat หญิง ปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐภูมินทร์ 49 นัด-ถะ-พู-มิน Nat Tha Phu Min ชาย เทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน
ณัฏฐ์ตฤณ 45 นัด-ตริน-นะ Nat Tarin Na ชาย ต้นหญ้าของนักปราชญ์
ณัฐธวัช 34 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ไม่ระบุ ธงชัยของนักปราชญ์
นัทช์ 21 นัด Nat ไม่ระบุ ชะเนาะ
ณัฐสม 30 นัด-ถะ-สม Nat Tha Som ชาย เสมอด้วยนักปราชญ์, สมกับนักปราชญ์
นัดสุดา 20 นัด-สุ-ดา Nat Su Da ไม่ระบุ ลูกสาวนักปราชญ์
นัทตะวันน์ 46 นัด-ตะ-วัน Nat Ta Wan ชาย สายน้ำและดวงอาทิตย์
ณัจสิญาณ์ 45 นัด-สิ-ยา Nat Si Ya หญิง นักปราชญ์ผู้มีปัญญาความรู้เป็นเลิศ
คณัฐกรณ์ 41 คะ-นัด-กอน Kha Nat Kon ชาย ผู้กระทำให้มีความมั่นคงในหมู่คณะ
ณัฉฐ์รดา 38 นัด-ระ-ดา Nat Ra Da ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ยินดี
ภณธนัตถ์ 32 พะ-นะ-ทะ-นัด Pha Na Tha Nat ไม่ระบุ -
ณัฐธยา 31 นัด-ถะ-ทะ-ยา Nat Tha Tha Ya ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาเพ่งพิจดังนักปราชญ์
กรณัฏฐ์ 41 กอ-ระ-นัด Ko Ra Nat ชาย ผู้สร้างนักปราชญ์, นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
ณัฐวัฒน์ 45 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ความประพฤติของนักปราชญ์
เขมณัฐ 27 เข-มะ-นัด Khe Ma Nat ไม่ระบุ ความสบายใจของนักปราชญ์
ชยาณัฐ 29 ชะ-ยา-นัด Cha Ya Nat ไม่ระบุ ชัยชนะของนักปราชญ์
มนัสมนต์ 43 มะ-นัด-มน Ma Nat Mon หญิง -
ณัฐภัทร 28 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
นัชนันท์ 35 นัด-นัน Nat Nan หญิง ผู้มีความสุขในความรู้ล
ณัฐชยาณันท์ 53 นัด-ถะ-ชะ-ยา-นัน Nat Tha Cha Ya Nan ไม่ระบุ -
ชนัตชฎาภา 24 ชะ-นัด-ชะ-ดา-พา Cha Nat Cha Da Pha หญิง รัศมีแห่งชฎาของปวงชน, ผู้เป็นแสงสว่างอันสูงสุดของปวงชน หมายถึงพระเจ้าแผ่นดิน
ณัฐชฎานริล 45 นัด-ชะ-ดา-นะ-ริน Nat Cha Da Na Rin หญิง ชฎาของนักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ณัชชานรินท์ 42 นัด-ชา-นะ-ริน Nat Cha Na Rin หญิง ยอดคนที่เกิดมาให้ความรู้
มนต์ณัฐ 40 มน-นัด Mon Nat ชาย มนต์ของนักปราชญ์หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์
นัสจรินทร์ 49 นัด-จะ-ริน Nat Cha Rin ไม่ระบุ -
อรณัฌชา 27 ออน-นัด-ชา On Nat Cha ไม่ระบุ -
มธุมนัส 31 มะ-ทุ-มะ-นัด Ma Thu Ma Nat ไม่ระบุ มีใจดี