บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฐญาภรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฐญาภรณ์
ชื่อ ณัฐญาภรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ค้ำจุนความรู้ของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ถะ-ยา-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Ya Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐญาภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฐญาภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐญาภรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐญาภรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 96
หมายเลข 96 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความอ่อนไหว หวั่นไหว ลังเล เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปแบบกลางๆ มีเรื่องทุกข์ก็ทุกข์ไม่มาก สามารถแก้ไขได้เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง ด้านความสุขก็จะสุขไม่มาก สุขกับเรื่องทั่วไป เป็นพลังของหมายเลขที่ให้ผลแบบครึ่งๆ กลางๆ จะดีก็ไม่ดีมาก จะร้ายก็ไม่ร้ายแรง ที่สำคัญระวังเรื่องความอ่อนไหว จิตใจอ่อนแอ โลเลง่ายของตนให้ดี มักจะถูกชักจูงให้ทำเรื่องไม่ดี เพราะจิตใจที่ไม่เข้มแข็งของตน
ชื่อ ณัฐญาภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฐญาภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐญาภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฐญาภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐญาภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฐญาภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จินณัฐ 33 จิน-นัด Chin Nat ไม่ระบุ ความคิดของนักปราชญ์
คณัสนันท์ 44 คะ-นัด-สะ-นัน Kha Nat Sa Nan หญิง เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
ภูวณัฏฐ์ 45 พู-วะ-นัด Phu Wa Nat ชาย ปราชญ์ของแผ่นดิน
นัฐริตา 30 นัด-ถะ-ริ-ตา Nat Tha Ri Ta หญิง นักปราชญ์ผู้มีเสน่ห์
ณัฐพรหม 40 นัด-ถะ-พรม Nat Tha Phrom ชาย นักปราชญ์ผู้สร้างโลกดั่งพรหม
ณัทภร 15 นัด-ทะ-พอน Nat Tha Phon หญิง คำจุนผู้ให้
ณัฐรดี 30 นัด-ระ-ดี Nat Ra Di หญิง ความยินดีของปราชญ์
ณัฐฐิรา 36 นัด-ถะ-ถิ-รา Nat Tha Thi Ra หญิง ผู้มั่นคงในความเป็นนักปราชญ์
ชนัฐวิชญ์ 45 ชะ-นัด-วิด Cha Nat Wit ชาย -
รัชญณัท 24 รัด-ชะ-ยะ-นัด Rat Cha Ya Nat หญิง ผู้ให้ความรู้ซึ่งรอบรู้ในราชการ
ฐิณัฐฐา 41 ถิ-นัด-ถะ-ถา Thi Nat Tha Tha หญิง มั่นคงเหมืิอนนักปราชญ์
ณัฐพิศุทธิ์ 56 นัด-ถะ-พิ-สุด Nat Tha Phi Sut ชาย ผู้มีความงามดุจนักปราชญ์
ณัฐนฌา 29 นัด-นะ-ชา Nat Na Cha หญิง -
ณฏฐพล 37 นัด-ถะ-ทะ-พน Nat Tha Tha Phon ชาย กำลังของนักปรายชญ์
นรรทฉัตร 30 นัด-ฉัด Nat Chat หญิง -
ณัฐธัญญา 35 นัด-ทัน-ยา Nat Than Ya ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้โชคดี
ณัฐฒิชาติ 35 นัด-ถะ-ทิ-ชาด Nat Tha Thi Chat ชาย -
กฤษณัส 22 กริด-นัด Krit Nat ไม่ระบุ ความรู้ประดุจอาวุธ
ญาณณัจฉรา 35 ยาน-นัด-ฉะ-รา Yan Nat Cha Ra ไม่ระบุ ความรู้ของนางฟ้าผู้มีปัญญา
ณัฐชโพยม 45 นัด-ชะ-พะ-โยม Nat Cha Pha Yom หญิง ท้องฟ้าที่กำเนิดนักปราชญ์
ญาณัช 16 ยา-นัด Ya Nat ไม่ระบุ เกิดมาเพื่อความรู้
ชนกณัฐ 26 ชะ-นก-นัด Cha Nok Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ให้กำเนิด
ณัฐธีรา 34 นัด-ที-รา Nat Thi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ณัฏฐาพงศ์ 54 นัด-ถา-พง Nat Tha Phong ได้ทั้งชายและหญิง วงศ์ตระกูลของนักปราชญ์
มนัสเกต 27 มะ-นัด-สะ-เกด Ma Nat Sa Ket ชาย ความคิด
มหามนัส 32 มะ-หา-มะ-นัด Ma Ha Ma Nat ชาย มีใจใหญ่
พรณัฐมญช์ 50 พอน-นัด-ถะ-มน Phon Nat Tha Mon หญิง ปราชญ์ผู้งามและประเสริฐ
พัชร์ณัฏฐา 55 พัด-นัด-ถา Phat Nat Tha หญิง ผู้มีปัญญาและรอบรู้ประดุจเพชร
ณัฏฐพัชร์ 54 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ที่ประดุจเพชร
มนัสภรณ์ 40 มะ-นัด-พอน Ma Nat Phon หญิง ผู้มีจิตใจอันประเสริฐ
ณัฏฐกันตา 41 นัด-กัน-ตา Nat Kan Ta หญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก
ณัฐวัฒน์ 45 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ความประพฤติของนักปราชญ์
ณัฐสินี 41 นัด-ถะ-สิ-นี Nat Tha Si Ni หญิง หญิงผู้ฉลาด
นัทธิ์ปภาณิน 45 นัด-ปะ-พา-นิน Nat Pa Pha Nin หญิง ผู้มีความจำจากการท่องอันแน่นเหนียว
ณัฐนภา 25 นัด-ถะ-นะ-พา Nat Tha Na Pha หญิง -
จิระณัฐ 36 จิ-ระ-นัด Chi Ra Nat ชาย มีความรู้มั่นคงตลอดกาล
ชีรณัฐ 31 ชี-ระ-นัด Chi Ra Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เก่าแก่
ภูวณัฐ 27 พู-วะ-นัด Phu Wa Nat ไม่ระบุ ปราชญ์ของแผ่นดิน
วินัติ 26 วิ-นัด Wi Nat ชาย -
นัฐ 18 นัด Nat ชาย การบันลือ, น้ำ