บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฐฌาพิพัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฐฌาพิพัฒน์
ชื่อ ณัฐฌาพิพัฒน์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ชา-พิ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Cha Phi Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐฌาพิพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 65
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฐฌาพิพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐฌาพิพัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฐฌาพิพัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณัฐฌาพิพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฐฌาพิพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐฌาพิพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฐฌาพิพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฐฌาพิพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณัฐฌาพิพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุมนัส 29 สุ-มะ-นัด Su Ma Nat หญิง -
ณัฐธิญา 31 นัด-ถะ-ทิ-ยา Nat Tha Thi Ya หญิง -
ปุณณนัทธ์ 36 ปุน-นะ-นัด Pun Na Nat ชาย ผู้ผูกพันความสมบูรณ์,ผู้มีแต่ความบริสุทธิ์
คุณัชยา 25 คุ-นัด-ชะ-ยา Khu Nat Cha Ya ไม่ระบุ รู้เรื่องความดี
นันทณัฐ 33 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat หญิง ปราชญผู้มีความยินดี
มนัด 15 มะ-นัด Ma Nat ชาย ใจ
ณัฐกมล 30 นัด-กะ-มน Nat Ka Mon หญิง นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
ณัฏฐณิกา 38 นัด-ถะ-นิ-กา Nat Tha Ni Ka หญิง -
ณัฐพิชัย 44 นัด-พิ-ชัย Nat Phi Chai ชาย นักปราชญ์ผู้ชนะ
ณัฐรัฐ 35 นัด-ถะ-รัด Nat Tha Rat ไม่ระบุ นักปราชญ์ของประเทศ
อรณัฌชา 27 ออน-นัด-ชา On Nat Cha ไม่ระบุ -
จิรณัชชา 28 จิ-ระ-นัด-ชา Chi Ra Nat Cha ไม่ระบุ ผู้ที่เกิดมาเพื่อความรู้อันยั่งยืน
ธนัชญ์พงษ์ 51 ทะ-นัด-พง Tha Nat Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายที่รอบรู้เรื่องการเงิน
อนัฐญาภรณ์ 48 อะ-นัด-ยา-พอน A Nat Ya Phon ไม่ระบุ -
ณัฏฐนันทน์ 56 นัด-ทะ-นัน Nat Tha Nan หญิง ความยินดีของนักปราชญ์
นัจนันท์ 39 นัด-นัน Nat Nan หญิง -
อนัต 18 อะ-นัด A Nat ชาย -
จิร์ยาณัฐ 50 จิ-ยา-นัด Chi Ya Nat หญิง ยาของนักปราชญ์ที่ยั่งยืน
ปณัชญา 18 ปะ-หนัด-ยา Pa Nat Ya หญิง -
มนัสวรรณ 40 มะ-นัด-วัน Ma Nat Wan หญิง -
ณัฏฐนันท์ 51 นัด-ถะ-นัน Nat Tha Nan ชาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
นัฎฐกา 25 นัด-ทะ-กา Nat Tha Ka ไม่ระบุ -
นรรทฉัตร 30 นัด-ฉัด Nat Chat หญิง -
ณัฏฐนิช 38 นัด-ถะ-นิด Nat Tha Nit หญิง ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
นัฐนารี 35 นัด-ถะ-นา-รี Nat Tha Na Ri หญิง -
ณัฐเกตน์ 38 นัด-ถะ-เกด Nat Tha Ket หญิง สัญลักษณ์ของนักปราชญ์
ต่วนนัสริน 44 ต่วน-นัด-ริน Tuan Nat Rin ไม่ระบุ -
วรรณวนัช 36 วัน-วะ-นัด Wan Wa Nat ชาย ผิวพรรณเหมือนดอกบัว
ธนัสนี 32 ทะ-นัด-สะ-นี Tha Nat Sa Ni หญิง ได้รับทรัพย์สมบัติ
ชนัตถ์ 24 ชะ-นัด Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง คนที่มีประโยชน์
ณัฐวิโรจน์ 56 นัด-ถะ-วิ-โรด Nat Tha Wi Rot ชาย นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ชนกณัฐ 26 ชะ-นก-นัด Cha Nok Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ให้กำเนิด
นัทธิยา 27 นัด-ทิ-ยา Nat Thi Ya ไม่ระบุ -
ณัชชาภัทร 24 นัด-ชา-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้ดีงาม(ผู้เจริญ)ที่เกิดมามีความรู้, ผู้เจริญที่สร้างความรู้
ณัฐวัจน์ 48 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ไม่ระบุ คำกล่าวของนักปราชญ์
ณัฏฐ์พิชา 51 นัด-พิ-ชา Nat Phi Cha หญิง ทรงความรู้ดังนักปราชญ์
ณัฐปวีร์ 46 นัด-ปะ-วี Nat Pa Wi ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญ
ณัฐถรัตน 35 นัด-ถะ-รัด Nat Tha Rat ชาย นักปราชญ์ของประเทศ
ณัฏฐิตา 35 นัด-ถิ-ตา Nat Thi Ta หญิง -
คณัฐพร 34 คะ-นัด-พอน Kha Nat Phon ไม่ระบุ ประเสริฐและมั่นคงในหมู่คณะ