บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฏฐ์ธภัท

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฏฐ์ธภัท
ชื่อ ณัฏฐ์ธภัท ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้เจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธภัท ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฏฐ์ธภัท ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธภัท ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธภัท ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณัฏฐ์ธภัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฏฐ์ธภัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ธภัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฏฐ์ธภัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ธภัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฏฐ์ธภัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ธภัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฏฐ์ธภัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ธภัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณัฏฐ์ธภัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฐธยาณ์ 45 นัด-ถะ-ทะ-ยา Nat Tha Tha Ya หญิง ผู้มีปัญญาเพ่งพิจดังนักปราชญ์
ณัฏฐ์ประคัลภ์ 70 นัด-ประ-คัน Nat Pra Khan ไม่ระบุ -
มธุมนัส 31 มะ-ทุ-มะ-นัด Ma Thu Ma Nat ไม่ระบุ มีใจดี
วนัฐชญา 31 วะ-นัด-ชะ-ยา Wa Nat Cha Ya หญิง -
ชนัทนันท์ 36 ชะ-นัด-นัน Cha Nat Nan หญิง ผู้มีความสุขจากการให้ผู้อื่น
ปวันนัทธ์ 40 ปะ-วัน-นัด Pa Wan Nat หญิง ผู้มีความเกี่ยวพันบริสุทธิ์
ณัชฌาน์ญา 36 นัด-ชา-ยา Nat Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ในการเพ่งพิจเพื่อให้ความรู้
มนัสย์ 38 มะ-นัด Ma Nat หญิง ใจ
อณัฐตพล 41 อะ-นัด-ตะ-พน A Nat Ta Phon ชาย -
ณัชกา 13 นัด-กา Nat Ka หญิง นักปราชญ์หญิง
พนัชพรรณ 40 พะ-นัด-พัน Pha Nat Phan หญิง ชื่อดอกบัว, ผู้มีผิวงามดั่งดอกบัว
ชณัฐธิดา 30 ชะ-นัด-ทิ-ดา Cha Nat Thi Da ไม่ระบุ ลูกสาวที่เกิดแต่นักปราชญ์
ณัฐวรีย์ 52 นัด-วะ-รี Nat Wa Ri หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฏฐณิชชา 41 นัด-ถะ-นิด-ชา Nat Tha Nit Cha หญิง นักปราชญ์ที่มีความเฉลียวฉลาด
ราชนัตร 23 ราด-ชะ-นัด Rat Cha Nat ไม่ระบุ -
ณัฐยาน์ 41 นัด-ถะ-ยา Nat Tha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง
คณัสณัฏฐา 48 คะ-นัด-นัด-ถา Kha Nat Nat Tha ไม่ระบุ หมู่คณะของนักปราชญ์
ณัจธิร์ยา 45 นัด-ทิ-ยา Nat Thi Ya หญิง สตรีผู้มีความมั่นคงด้วยปัญญา
ณัฎฐ์สุดา 42 นัด-สุ-ดา Nat Su Da หญิง ลูกสาวนักปราชญ์
ขนัษฐ์กมล 45 ขะ-นัด-กะ-มน Kha Nat Ka Mon หญิง ผู้เป็นดวงใจของน้อง
อมรนัส 31 อะ-มอน-นัด A Mon Nat ไม่ระบุ -
อนัสนงค์ 42 อะ-นัด-สะ-นง A Nat Sa Nong หญิง -
กมลณัฐชน์ 46 กะ-มน-นัด Ka Mon Nat ชาย นักปราชญ์ที่เป็นดวงใจของหมู่ชน
กนกณัฏฐ์นันท์ 67 กะ-หนก-นัด-นัน Ka Nok Nat Nan ไม่ระบุ ปราชญ์ที่ยินดีในทองคำ
ณัฎฐชิตา 33 นัด-ถะ-ชิ-ตา Nat Tha Chi Ta หญิง -
ณัฐวัตร์ 44 นัด-ถะ-หวัด Nat Tha Wat ชาย -
ณัฐสุชา 29 นัด-ถะ-สุ-ชา Nat Tha Su Cha ไม่ระบุ -
ณัฐวดี 32 นัด-วะ-ดี Nat Wa Di หญิง หญิงมีความรู้, นักปราชญ์หญิง
ณิชณัฐพร 41 นิด-นัด-ถะ-พอน Nit Nat Tha Phon หญิง ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์ที่บริสุทธิ์
ธนัชพงษ์ 38 ทะ-นัด-พง Tha Nat Phong ไม่ระบุ -
ณัฐกิตตน์ 43 นัด-ถะ-กิ-ตด Nat Tha Ki Tot ไม่ระบุ -
จิญณ์ณัฐชาฌ์ 63 จิน-นัด-ถะ-ชา Chin Nat Tha Cha หญิง -
ฐานัสสุดา 36 ถา-นัด-สุ-ดา Tha Nat Su Da หญิง ลูกสาวที่ว่องไว
ธนัสสร 31 ทะ-นัด-สอน Tha Nat Son ไม่ระบุ -
ณัฐพันธ์พล 62 นัด-ถะ-พัน-พน Nat Tha Phan Phon ชาย -
ณัทกานต์ 29 นัด-กาน Nat Kan ไม่ระบุ เป็นที่รักของผู้ให้ความรู้
ณัฏฐรัชต์ 49 นัด-ถะ-รัด Nat Tha Rat ชาย นักปราชญ์ของประเทศ
ธนัตถ์ศรณ์ 51 ทะ-นัด-สอน Tha Nat Son หญิง ผู้เป็นที่พึ่งที่มีความมั่งคั่ง
บุญญาณัฐ 30 บุน-ยา-นัด Bun Ya Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ที่มีบุญ
จิตสุภาณัฐ 41 จิด-สุ-พา-นัด Chit Su Pha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีจิตใจงดงาม