บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฏฐ์ธณภัทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฏฐ์ธณภัทร์
ชื่อ ณัฏฐ์ธณภัทร์ ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้เจริญยิ่งทรัพย์ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-นะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Na Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธณภัทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 64
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฏฐ์ธณภัทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธณภัทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธณภัทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณัฏฐ์ธณภัทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฏฐ์ธณภัทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ธณภัทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฏฐ์ธณภัทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ธณภัทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฏฐ์ธณภัทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ธณภัทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฏฐ์ธณภัทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฐสวี 38 นัด-ถะ-สะ-หวี Nat Tha Sa Wi หญิง -
ณัฏฐ์ธภร 45 นัด-ทะ-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ค้ำจุน
วีนัส 29 วี-นัด Wi Nat ชาย -
กัญญานัฐ 32 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat หญิง หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ธนัต 16 ทะ-นัด Tha Nat ชาย เกิดจากทรัพย์, คนร่ำรวย
ณัฐจีตา 35 นัด-ถะ-จี-ตา Nat Tha Chi Ta หญิง -
พนัสบดี 34 พะ-นัด-บอ-ดี Pha Nat Bo Di หญิง เจ้าป่า
ณัฐพฤต 30 นัด-ถะ-พรึด Nat Tha Phruet ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เจริญ
ศุภณัฐฏ์ 45 สุบ-พะ-นัด Sup Pha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
คุณัชยา 25 คุ-นัด-ชะ-ยา Khu Nat Cha Ya ไม่ระบุ รู้เรื่องความดี
จิณัฐสินี 51 จิ-นัด-ถะ-สิ-นี Chi Nat Tha Si Ni หญิง สตรีผู้ที่ความมั่นคงในการประพฤติดี
ณัฐเดช 23 นัด-ถะ-เดด Nat Tha Det ชาย อำนาจของนักปราชญ์
โชติมนัส 34 โชด-มะ-นัด Chot Ma Nat ชาย ผู้ใจสว่าง, มีใจสงบ
พิมลณัฐ 41 พิ-มน-นัด Phi Mon Nat หญิง -
ณัฏฐ์มานี 54 นัด-มา-นี Nat Ma Ni หญิง ผู้มีมานะดุจนักปราชญ์
ณัฏฐพิชา 42 นัด-ถะ-พิ-ชา Nat Tha Phi Cha หญิง ความรู้ของนักปราชญ์
นัทธพงษ์ 37 นัด-ทะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น
มนัสสรา 33 มะ-นัด-สะ-รา Ma Nat Sa Ra ไม่ระบุ -
ณัฐวีน์ 45 นัด-ถะ-หวี Nat Tha Wi หญิง -
ณัฏฐชิตา 37 นัด-ถะ-ชิ-ตา Nat Tha Chi Ta หญิง -
ปัณณ์ณัช 36 ปัน-นัด Pan Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เกิดมามีความรู้ยิ่ง
ปนัส 18 ปะ-หนัด Pa Nat ไม่ระบุ -
วินัทร์ 33 วิ-นัด Wi Nat ไม่ระบุ -
ณัตทิกานต์ 36 นัด-ทิ-กาน Nat Thi Kan หญิง -
ณัฐธฌา 28 นัด-ถะ-มา Nat Tha Ma หญิง -
นัฎฐ์สกล 46 นัด-กน Nat Kon ชาย -
ศรีมนัส 39 สี-มะ-นัด Si Ma Nat หญิง -
นัฏฐวี 40 นัด-ทะ-วี Nat Tha Wi หญิง -
ฐณัฏฐ์คนิน 63 ทะ-นัด-คะ-นิน Tha Nat Kha Nin หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
ธนัฐนิชา 34 ทะ-นัด-นิ-ชา Tha Nat Ni Cha หญิง ผู้มีทรัพย์แปดอย่างเป็นของตนเอง
อุไรมนัส 41 อุ-รัย-มะ-นัด U Rai Ma Nat หญิง ใจงามดั่งทอง
ฐนัฐภัสร์ศร 63 ทะ-นัด-พัด-สอน Tha Nat Phat Son หญิง รัศมีทิพย์อันมั่นคงทั้งแปด
นัฏฐยาน์ 50 นัด-ทะ-ยา Nat Tha Ya หญิง ผู้มีพาหนะอันรอบรู้
ธณัฏฐ์ยศ 55 ทะ-นัด-ยด Tha Nat Yot ชาย นักปราชญ์ผู้มีสมบัติและเกียรติยศ
นัฐฐ์ณี 48 นัด-ถะ-นี Nat Tha Ni ไม่ระบุ -
ณัฎฐชา 26 นัด-ถะ-ชา Nat Tha Cha ไม่ระบุ ผู้เกิดจากนักปราชญ์
ญาณัชฌาน์ 36 ยา-นัด-ชา Ya Nat Cha หญิง ผู้เกิดมามีปัญญาและปัญญาหยั่งรู้
ณัฐภัค 27 นัด-ถะ-พัก Nat Tha Phak ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีโชค
ชัญญณัฏฐ์ 50 ชัน-ยะ-นัด Chan Ya Nat หญิง นักปราชญ์ที่มีความรู้มาก
ณัฏฐ์ประคัลภ์ 70 นัด-ประ-คัน Nat Pra Khan ไม่ระบุ -