บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ
ชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เก่งเรื่องการงาน เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-กิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Kit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปีย์มนัส 47 ปี-มะ-นัด Pi Ma Nat ชาย มีใจน่ารัก
เฌอณัฉฐ์รดา 51 เชอ-นัด-ระ-ดา Choe Nat Ra Da หญิง ต้นไม้ของนักปราชญ์ผู้ยินดี
ณัฏฐาฏา 38 นัด-ถา-ตา Nat Tha Ta หญิง ปราชญ์ผู้ให้, ผู้พอใจในความเป็นปราชญ์
พรพินัส 40 พอน-พิ-นัด Phon Phi Nat หญิง -
มหามนัส 32 มะ-หา-มะ-นัด Ma Ha Ma Nat ชาย มีใจใหญ่
นัทถการ 17 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
จินต์นัชชา 41 จิน-นัด-ชา Chin Nat Cha หญิง คิดเรื่องน้ำ
ณัฐกฤตา 24 นัด-กริ-ตา Nat Kri Ta หญิง ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ปณัฎฐิฎา 35 ปะ-หนัด-ถิ-ดา Pa Nat Thi Da หญิง -
ภูรินัฐ 29 พู-ริ-นัด Phu Ri Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์, ผู้มีปัญญากว้างขวาง
ณัฏฐณัฏฐ์ 63 นัด-ถะ-นัด Nat Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นปราชญ์ในปราชญ์, ผู้เป็นปราชญ์ที่มีความรู้ยิ่ง
ณัฎฐริณีย์ 60 นัด-ถะ-นี Nat Tha Ni หญิง -
ณัฐธร 26 นัด-ทอน Nat Thon หญิง ทรงไว้ซึ่งความรู้
ณัฐธญา 27 นัด-ถะ-ยา Nat Tha Ya ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง
ณัฏฐ์พิชา 51 นัด-พิ-ชา Nat Phi Cha หญิง ทรงความรู้ดังนักปราชญ์
สุมมนัส 34 สุม-มะ-นัด Sum Ma Nat หญิง -
ณัฐวลัญช์ 49 นัด-วะ-ลัน Nat Wa Lan หญิง เครื่องหมายของปราชญ์, ลักษณะของปราชญ์
ณัฐชณี 32 นัด-ชะ-นี Nat Cha Ni หญิง -
ณัฐชพร 32 นัด-ชะ-พอน Nat Cha Phon หญิง ความรู้เป็นบ่อเกิดแห่งสิ่งดีงาม
ณัฐกุล 26 นัด-ถะ-กุน Nat Tha Kun หญิง ตระกูลนักปราชญ์
พัชร์ณัฏฐา 55 พัด-นัด-ถา Phat Nat Tha หญิง ผู้มีปัญญาและรอบรู้ประดุจเพชร
ปารณัท 17 ปา-ระ-นัด Pa Ra Nat ไม่ระบุ ผู้ให้ความยินดี
กุลณัฎฐ์ 40 กุน-ละ-นัด Kun La Nat ชาย ตระกูลนักปราชญ์
ประมนัส 31 ประ-มะ-นัด Pra Ma Nat ชาย มึวามปราโมทย์
ภูวณัฐ 27 พู-วะ-นัด Phu Wa Nat ไม่ระบุ ปราชญ์ของแผ่นดิน
เกศคณัสนันท์ 54 เกด-คะ-นัด-นัน Ket Kha Nat Nan หญิง ความยินดีของหมู่คณะที่สูงสุด
สุนันทนัช 34 สุ-นัน-ทะ-นัด Su Nan Tha Nat ไม่ระบุ -
นัต 12 นัด Nat หญิง การบันลือ, น้ำ
นัทยา 19 นัด-ถะ-ยา Nat Tha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง
วนัสสนันท์ 53 วะ-นัด-สะ-นัน Wa Nat Sa Nan หญิง ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า
คณัฐธิดา 32 คะ-นัด-ทิ-ดา Kha Nat Thi Da ไม่ระบุ บุตรสาวที่มีความมั่นคงในหมู่คณะ
มานัตร์ 31 มา-นัด Ma Nat ชาย -
ปิยณัฐพศุตม์ 65 ปิ-ยะ-นัด-พะ-สุด Pi Ya Nat Pha Sut ชาย ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์ที่มีอำนาจสูงสุด
ณัฎธิดา 24 นัด-ทิ-ดา Nat Thi Da หญิง ธิดาของนักปราชญ์
คณัฐกรณ์ 41 คะ-นัด-กอน Kha Nat Kon ชาย ผู้กระทำให้มีความมั่นคงในหมู่คณะ
ณัฎฐ์คณุตม์ 59 นัด-คะ-นุด Nat Kha Nut หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐกว่าใคร
ณัฏฐณิชาภ์ 49 นัด-ทะ-นิ-ชา Nat Tha Ni Cha ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เป็นแสงสว่างอันบริสุทธิ์
ณัฏฐ์ชวาล 51 นัด-ชะ-วาน Nat Cha Wan ชาย โชติช่วงดังนักปราชญ์
ณัฐญดา 24 นัด-ยะ-ดา Nat Ya Da หญิง -
ปิติณัช 24 ปิ-ติ-นัด Pi Ti Nat หญิง ปลาบปลื้มในความรู้