บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ
ชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เก่งเรื่องการงาน เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-กิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Kit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัทฐิกานต์ 42 นัด-ถิ-กาน Nat Thi Kan หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักยิ่ง
มนัสสิยา 41 มะ-นัด-สิ-ยา Ma Nat Si Ya หญิง -
ธณัฎฐา 28 ทะ-นัด-ถา Tha Nat Tha ไม่ระบุ ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
นัสตพงษ์ 42 นัด-ตะ-พง Nat Ta Phong ชาย -
ณัฎฐนิชา 35 นัด-ถะ-นิ-ชา Nat Tha Ni Cha หญิง ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฐกา 20 นัด-ถะ-กา Nat Tha Ka หญิง -
ณัฐจรีย์ 52 นัด-จะ-รี Nat Cha Ri หญิง ความประพฤติของนักปราชญ์
ณัฐนวกานต์ 48 นัด-ถะ-นะ-วะ-กาน Nat Tha Na Wa Kan ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักในสิ่งใหม่
ณัทรชานันท์ 41 นัด-ถะ-ระ-ชา-นัน Nat Tha Ra Cha Nan หญิง -
ชนัชญ์กรณ์ 45 ชะ-นัด-กอน Cha Nat Kon หญิง การกระทำของผู้มีปัญญา
นัฐกาญจน์ 44 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
นัทธินันท์ 42 นัด-ทิ-นัน Nat Thi Nan หญิง ผู้มีความสุขผูกพัน
กฤตาณัฏฐ์ 42 กริด-ตา-นัด Krit Ta Nat ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้สร้าง, ผู้สร้างความรู้
ณัฐธัญญกานต์ 53 นัด-ถะ-ทัน-ยะ-กาน Nat Tha Than Ya Kan หญิง -
ณัฐศิลป์ 46 นัด-ถะ-สิน Nat Tha Sin ชาย นักปราชญ์ผู้มีศิลปะ
ธนณัติ 25 ทะ-นะ-นัด Tha Na Nat ไม่ระบุ -
รณัชชัย 29 ระ-นัด-ชัย Ra Nat Chai ไม่ระบุ -
มาณัฐพงษ์ 47 มา-นัด-ถะ-พง Ma Nat Tha Phong ไม่ระบุ -
มนัสศรี 39 มะ-นัด-สี Ma Nat Si ชาย -
ชนัฐ 20 ชะ-นัด Cha Nat ไม่ระบุ คนที่ตั้งมั่น
ณัฏฐากร 33 นัด-ถา-กอน Nat Tha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งปัญญา
นัจกร 20 นัด-จะ-กอน Nat Cha Kon ไม่ระบุ ผู้ฟ้อนรำ
ณัฐธวี 35 นัด-ถะ-ทะ-วี Nat Tha Tha Wi ไม่ระบุ -
ณัทณพงศ์ 41 นัด-ถะ-นะ-พง Nat Tha Na Phong ชาย -
เอกณัฐ 27 เอก-นัด Ek Nat ชาย -
คณัฐพร 34 คะ-นัด-พอน Kha Nat Phon ไม่ระบุ ประเสริฐและมั่นคงในหมู่คณะ
ภนัฐกร 24 พะ-นัด-กอน Pha Nat Kon ชาย -
ณัฏฐพิชา 42 นัด-ถะ-พิ-ชา Nat Tha Phi Cha หญิง ความรู้ของนักปราชญ์
ณัฐธยาณ์ 45 นัด-ถะ-ทะ-ยา Nat Tha Tha Ya หญิง ผู้มีปัญญาเพ่งพิจดังนักปราชญ์
รัตนัฒย์ 40 รัด-ตะ-นัด Rat Ta Nat ชาย มั่งมีด้วยรัตนะ
ณัฎฐ์ภวัฒ 46 นัด-พะ-วัด Nat Pha Wat ชาย แผ่นดินของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ทิตา 45 นัด-ทิ-ตา Nat Thi Ta หญิง บุตรสาวผู้ฉลาด
ณัทภร 15 นัด-ทะ-พอน Nat Tha Phon หญิง คำจุนผู้ให้
ณัฏฐิกา 33 นัด-ถิ-กา Nat Thi Ka หญิง ผู้ประกอบด้วยความฉลาด
นินัทธิ์ทยา 46 นิ-นัด-ทะ-ยา Ni Nat Tha Ya หญิง หัวใจที่ผูกพันตลอดกาล
ณัชวัสส์ 44 นัด-ชะ-วัด Nat Cha Wat ชาย -
กาญจน์ณัฐ 44 กาน-จะ-นัด Kan Cha Nat ชาย ปราชญ์ทองคำ
ณัฐกานท์ 35 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฐลิกา 30 นัด-ถะ-ลิ-กา Nat Tha Li Ka หญิง เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
พิณณัฐฌา 41 พิน-นัด-ชา Phin Nat Cha หญิง ผู้เพ่งพิจฯในความรอบรู้เรื่องพิณ