บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ
ชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เก่งเรื่องการงาน เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-กิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Kit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณัฏฐ์ธกิจ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ถณัฐศร 30 ถะ-นัด-สอน Tha Nat Son ไม่ระบุ -
นัทถการ 17 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัทชาภา 15 นัด-ชา-พา Nat Cha Pha หญิง ผู้มีรัศมีเกิดมาให้ความรู้
จารุณัฐ 30 จา-รุ-นัด Cha Ru Nat ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้งดงาม
ณัฐชฎาภรณ์ 45 นัด-ชะ-ยา-พอน Nat Cha Ya Phon หญิง ผู้แต่งตัวเกล้ามวยผมดุจนักปราชญ์
จิณณ์ณณัช 45 จิน-นะ-นัด Chin Na Nat ชาย ผู้เกิดมามีสติปัญญาดีและมีความประพฤติดี
นัชช์ฐิติ 42 นัด-ชะ-ทิ-ติ Nat Cha Thi Ti หญิง ผู้มีความมั่นคงมาแต่เกิด
ณัฐอร 28 นัด-ถะ-ออน Nat Tha On หญิง หญิงงามผู้รอบรู้, นักปราชญ์หญิงผู้สวยงาม
ณัฏฐธยาน์ 54 นัด-ถะ-ทะ-ยา Nat Tha Tha Ya หญิง ผู้มีปัญญาเพ่งพิจดังนักปราชญ์
ณัฐษรุทธิ 36 นัด-สะ-รุด Nat Sa Rut ชาย ปราชญ์ผู้มีอภินิหาร
ณัฐรภา 24 นัด-ถะ-ระ-พา Nat Tha Ra Pha หญิง -
ภคณัท 15 พะ-คะ-นัด Pha Kha Nat ชาย ผู้ให้ความรู้ที่ประสบโชคดี
ฉันทณัฏฐ์ 51 ฉัน-ทะ-นัด Chan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฏฐพงศ์ 53 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ไม่ระบุ เชื้อสายของนักปราชญ์
นัดนัย 27 นัด-นัย Nat Nai ไม่ระบุ -
ธนัชญ์ 28 ทะ-นัด Tha Nat ไม่ระบุ ผู้รอบรู้เรื่องการเงิน
นลชณัช 24 นน-ชะ-นัด Non Cha Nat ชาย ผู้เกิดมาให้ความรู้อันเจิดจ้า
สุภินัต 25 สุ-พิ-นัด Su Phi Nat ชาย -
ณัชพร 23 นัด-ชะ-พอน Nat Cha Phon ไม่ระบุ ความรู้เป็นบ่อเกิดแห่งสิ่งดีงาม
ปณัสยา 27 ปะ-หนัด-ยา Pa Nat Ya ไม่ระบุ -
ณัฐเศรษฐ 44 นัด-ถะ-เสด Nat Tha Set ชาย นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
ณัฏฐปาล 36 นัด-ถะ-ปาน Nat Tha Pan ชาย ผู้คุ้มครองนักปราชญ์
กฤษณัฐ 24 กริด-สะ-นัด Krit Sa Nat ชาย นักปราชญ์น้อย
ณัฎฐพัชร์ 50 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ธนัสถา 22 ทะ-นัด-ถา Tha Nat Tha ไม่ระบุ ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
ณัฏฐิญา 36 นัด-ถิ-ยา Nat Thi Ya หญิง ผู้มีความรอบรู้ดังนักปราชญ์
ณัฐสร 29 นัด-ถะ-สอน Nat Tha Son ไม่ระบุ นักปราชญ์เป็นที่พึ่ง
กัญญาณัฏฐ 41 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat หญิง นักปราชญ์หญิง, หญิงที่มีความรู้มั่นคง
ณัชฌนนทน์ 41 นัด-ชะ-นน Nat Cha Non ชาย ความยินดีที่มีปัญญาพิจารณาและมีความรู้
ณัท 10 นัด Nat ชาย ให้ซึ่งความรู้
ณัฐรมณ์ 41 นัด-ถะ-รม Nat Tha Rom หญิง เป็นที่รื่นรมณ์ของปราชญ์
ณัฐญาเชฏฐ์ 54 นัด-ถะ-ยา-เชด Nat Tha Ya Chet หญิง ผู้เจริญกว่าด้วยความรู้ของนักปราชญ์
ณัฐวนี 36 นัด-ถะ-วะ-นี Nat Tha Wa Ni หญิง -
ธนัชญ์ฐิตา 45 ทะ-นัด-ทิ-ตา Tha Nat Thi Ta หญิง ผู้ตั้องมั่นในความรู้ที่มีทรัพย์
ณัฐฏ์ภรณ์ 55 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon หญิง ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ
ณัฐกิตตี้ 38 นัด-ถะ-กิด-ตี้ Nat Tha Kit Ti ชาย -
ณัฐธิณี 38 นัด-ถะ-ทิ-นี Nat Tha Thi Ni หญิง -
ณิชณัฐพร 41 นิด-นัด-ถะ-พอน Nit Nat Tha Phon หญิง ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์ที่บริสุทธิ์
ณัฐฐิณีภรณ์ 62 นัด-ถะ-ถิ-นี-พอน Nat Tha Thi Ni Phon หญิง -
ธณัชชา 18 ทะ-นัด-ชา Tha Nat Cha ไม่ระบุ เกิดจากทรัพย์