บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์
ชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-กริด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Krit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 64
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฏฐรินทร์ 54 นัด-ถะ-ริน Nat Tha Rin หญิง ผู้เป็นเจ้าแห่งนักปราชญ์
พรนัชชา 26 พอน-นัด-ชา Phon Nat Cha หญิง สายน้ำที่ประเสริฐ
ชนัตถา 16 ชะ-นัด-ถา Cha Nat Tha ไม่ระบุ คนที่ประสบความสำเร็จ
ณัฐพัชรี 43 นัด-ถะ-พัด-รี Nat Tha Phat Ri ชาย -
กิตณัฐพง 36 กิด-นัด-ถะ-พง Kit Nat Tha Phong ชาย ตระกูลนักปราชญผู้มีเกียรติยศชื่อเสียง
ณัฏฐ์กร 41 นัด-กอน Nat Kon ชาย ผู้ทำให้เกิดความรู้
ณัฎฐพงษ์ 46 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
ณัฐชยาพร 41 นัด-ถะ-ชะ-ยา-พอน Nat Tha Cha Ya Phon หญิง ชัยชนะอันประเสริฐของนักปราชญ์
ณัฐทิชา 26 นัด-ถะ-ทิ-ชา Nat Tha Thi Cha หญิง ผู้เกิดใกล้นักปราชญ์
ณัฐธินี 38 นัด-ถะ-ทิ-นี Nat Tha Thi Ni หญิง -
ณัฐติญาพร 42 นัด-ติ-ยา-พอน Nat Ti Ya Phon หญิง พรของผู้มีปัญญามั่นคง ๓ ประการ
กุลณัฐศิริ 45 กุน-ละ-นัด-ถะ-สิ-หริ Kun La Nat Tha Si Ri หญิง ผู้มีเชื้อสายนักปราชญ์และนำมาซึ่งความเจริญ
กัณฐ์ณัฐ 46 กัน-ถะ-นัด Kan Tha Nat ชาย คอของนักปราชญ์
วีรณัฐ 35 วี-ระ-นัด Wi Ra Nat ไม่ระบุ นักปราชญผู้กล้าหาญ
จิณณะณัฏฐ์ 60 จิน-นะ-นัด Chin Na Nat ไม่ระบุ ผู้มีความประพฤติเหมือนนักปราชญ์
ฐานัส 26 ถา-นัด Tha Nat ไม่ระบุ โดยเร็ว, ฉับพลัน, รวดเร็ว, โดยเหมาะสม
ณัฐมนัส 39 นัด-ถะ-มะ-นัด Nat Tha Ma Nat ไม่ระบุ เป็นที่ยินดีของนักปราชญ์
มนัสพร 33 มะ-นัด-สะ-พอน Ma Nat Sa Phon หญิง ผู้มีน้ำใจประเสริฐ
ณัฐวัช 30 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ไม่ระบุ ความประพฤติของนักปราชญ์
ณัฐทวี 32 นัด-ถะ-ทะ-วี Nat Tha Tha Wi ไม่ระบุ -
ปาณัทพงษ์ 36 ปา-นัด-พง Pa Nat Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีจิตใจเมตตา
ฐนัสนนท์ 45 ทะ-นัด-นน Tha Nat Non ชาย ผู้เป็นที่ชื่นชอบของหมู่คนอย่างรวดเร็ว
ศุภณัฏฐ์ 45 สุบ-พะ-นัด Sup Pha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ธนธนัช 24 ทะ-นะ-ทะ-นัด Tha Na Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยทรัพย์สิน
ณัฐธิยา 35 นัด-ถะ-ทิ-ยา Nat Tha Thi Ya ไม่ระบุ -
ณัฐภูมิ 30 นัด-ถะ-พูม Nat Tha Phum ชาย นักปราชญ์ผู้มีความสง่า
นัจยา 24 นัด-จะ-ยา Nat Cha Ya หญิง ผู้รอบรู้
จิณัฎฐรตา 41 จิ-นัด-ถะ-ระ-ตา Chi Nat Tha Ra Ta หญิง ผู้ยินดีในความประพฤติดีอันมั่นคง
ณัฐฒิฎา 31 นัด-ถะ-ทิ-ดา Nat Tha Thi Da หญิง ธิดาของนักปราชญ์
นัฐกุล 26 นัด-ถะ-กุน Nat Tha Kun หญิง ตระกูลนักปราชญ์
ณัฐวรางค์ 44 นัด-ถะ-วะ-ราง Nat Tha Wa Rang ไม่ระบุ -
เยาวนัสถ์ 43 เยา-วะ-นัด Yao Wa Nat ไม่ระบุ อยู่ในวัยรุ่นหนุ่มสาว
ทชาณัท 14 ทะ-ชา-นัด Tha Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้ซึ่งความรู้
ชนัทนันท์ 36 ชะ-นัด-นัน Cha Nat Nan หญิง ผู้มีความสุขจากการให้ผู้อื่น
ชนัตรา 19 ชะ-นัด-ตรา Cha Nat Tra หญิง ร่ม
อภิณัฐ 29 อะ-พิ-นัด A Phi Nat ไม่ระบุ ผูกพันยิ่ง, เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง
ธีรณัฏฐ 42 ที-ระ-นัด Thi Ra Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้มั่นคง
แดนดนัท 19 แดน-ดะ-นัด Daen Da Nat ชาย ดินแดนแห่งคุณธรรม
ณัฐชุตา 25 นัด-ชุ-ตา Nat Chu Ta หญิง ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
ชนัฐชนัญญา 40 ชะ-นัด-ชะ-นัน-ยา Cha Nat Cha Nan Ya หญิง ผู้มีความรู้เรื่องคนแปดคน