บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์
ชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-กริด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Krit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 64
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อรณัส 26 ออ-ระ-นัด O Ra Nat หญิง คลื่น, ลำธาร
ณฏฐพล 37 นัด-ถะ-ทะ-พน Nat Tha Tha Phon ชาย กำลังของนักปรายชญ์
ณัฏฐนันท์ 51 นัด-ถะ-นัน Nat Tha Nan ชาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
จินัฎฎา 30 จิ-นัด-ดา Chi Nat Da ไม่ระบุ -
สิริณัฏฐ์ 55 สิ-ริ-นัด Si Ri Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีสิริมงคล
นัทธ์ฤดี 32 นัด-รึ-ดี Nat Rue Di ไม่ระบุ ผูกใจไว้, พันธะแห่งใจ
กาญจนาณัฐ 36 กาน-จะ-นา-นัด Kan Cha Na Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ที่งดงามดุจทองคำ
พีรญาณัฏฐิ์ 64 พี-ระ-ยา-นัด Phi Ra Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้รู้จักความกล้าหาญ
กนต์ณัฐ 36 กน-นัด Kon Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ที่น่ารัก
ณัฏฐิมา 37 นัด-ถิ-มา Nat Thi Ma ไม่ระบุ ผู้มีความรู้, นักปราชญ์
ณัฐปวินท์ 45 นัด-ปะ-วิน Nat Pa Win ชาย ผู้ได้รับความเป็นปราชญ์
พีระนัฐ 41 พี-ระ-นัด Phi Ra Nat ชาย ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ณัฏฐมณฑ์ 49 นัด-ถะ-มน Nat Tha Mon หญิง ผู้ประดับด้วยความฉลาดและรอบรู้
ณัฐฏ์ภรณ์ 55 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon หญิง ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ
พิมลนัทชา 36 พิ-มน-นัด-ชา Phi Mon Nat Cha หญิง ดอกบัวอันบริสุทธิ์
ณัฐธิชา 29 นัด-ถะ-ทิ-ชา Nat Tha Thi Cha หญิง ผู้เกิดใกล้นักปราชญ์
ชยาณัฏฐ์ 47 ชะ-ยา-นัด Cha Ya Nat ไม่ระบุ ชัยชนะของนักปราชญ์
นัทธนน 24 นัด-ทะ-นน Nat Tha Non ชาย ความยันดีของนักปราชญ์
ชนัติพล 32 ชะ-นัด-ติ-พน Cha Nat Ti Phon ไม่ระบุ มีกำลังในการเปล่งเสียง
กษีณาณัฐ 36 กะ-สี-นา-นัด Ka Si Na Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้หมดสิ้นซึ่งกิเลส
ณัฏฐญาภรณ์ 51 นัด-ทะ-ยา-พอน Nat Tha Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความรู้ของนักปราชญ์
อานัต 19 อา-นัด A Nat ชาย การบังคับบัญชา
นัจกรจรัส 41 นัด-กอน-จะ-หรัด Nat Kon Cha Rat หญิง ผู้รุ่งเรืองทางฟ้อนรำ
คณัส 20 คะ-นัด Kha Nat ชาย หมู่, คณะ
มนัดดา 17 มะ-นัด-ดา Ma Nat Da หญิง -
ณัทศรัณย์ 47 นัด-สะ-รัน Nat Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งของแหล่งให้ความรู้
ณัฐธุรส 34 นัด-ถะ-ทุ-รด Nat Tha Thu Rot หญิง -
ชนุตน์ณัฐินี 59 ชะ-นุด-นัด-นี Cha Nut Nat Ni หญิง หญิงผู้มีปัญญาที่ดีกว่าคนทั้งหลาย
ณัฎยา 23 นัด-ยา Nat Ya หญิง -
ณัฏธพัชมนต์ 58 นัด-ทะ-พัด-ชะ-มน Nat Tha Phat Cha Mon หญิง ความหลงใหลในความผิดที่ทรงไว้ซึ่งนักปราชญ์
ศุภณัฏฐ์ 45 สุบ-พะ-นัด Sup Pha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
พัณณ์ธนัฏฐา 63 พัน-ทะ-นัด-ถา Phan Tha Nat Tha หญิง ผู้ตั้งมั่นในทรัพย์ที่พรรณา
ณัฏฐวุฒิ 41 นัด-ถะ-วุด Nat Tha Wut ชาย ผู้มีความเจริญเพราะความรู้
วนัสนันท์ 46 วะ-นัด-สะ-นัน Wa Nat Sa Nan หญิง ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า
กัญญาณัฐท์ 42 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat หญิง นักปราชญ์หญิง, หญิงที่มีความรู้มั่นคง
ธิติณัฎฐ์ 47 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ชาย -
ธนัฏฐา 32 ทะ-นัด-ถา Tha Nat Tha หญิง ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
พนัดดา 20 พะ-นัด-ดา Pha Nat Da หญิง หลานปู่ หลานตา
พีนัสศักดิ์ 57 พี-นัด-สัก Phi Nat Sak ชาย -
ณัฏฐ์อริญ 54 นัด-อะ-ริน Nat A Rin หญิง นักปราชย์ผู้ปราบศัตรู