บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์
ชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้รอบรู้ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-พิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Phit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฐฐินี 43 นัด-ถะ-ถิ-นี Nat Tha Thi Ni หญิง -
ณทณัฐ 24 นะ-ทะ-นัด Na Tha Nat ชาย ปราชญ์ผู้ให้ความรู้
ณัฏฐ์สุภรณ์ 63 นัด-สุ-พอน Nat Su Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ค้ำจุนสิ่งดี
ณัฐกานตร์ 41 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฎฐกัลย์ 51 นัด-ทะ-กัน Nat Tha Kan หญิง สตรีผู้เป็นปราชญ์
ณัฐสุมน 36 นัด-ถะ-สุ-มน Nat Tha Su Mon หญิง นักปราชญ์ผู้ใจดี
ณัฐรณ 27 นัด-ถะ-รน Nat Tha Ron ชาย การรบของนักปราชญ์
วนัสฑนันท์ 49 วะ-นัด-สะ-ทะ-นัน Wa Nat Sa Tha Nan หญิง -
กนกชนัฐ 27 กะ-หนก-ชะ-นัด Ka Nok Cha Nat ไม่ระบุ คนที่มีความมั่นคงเหมือนทองคำ
ณัชวรรษ 29 นัด-ชะ-วัด Nat Cha Wat หญิง -
ปณัชญา 18 ปะ-นัด-ชะ-ยา Pa Nat Cha Ya หญิง ปราชญ์ผู้มากด้วยความรู้
ณัฏฐ์ชพัชร์ 65 นัด-ชะ-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้มีคุณค่าดังเพชรที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
นัฐติกาญจน์ 51 นัด-ติ-กาน Nat Ti Kan หญิง ทองของผู้รอบรู้, สมบัติของนักปราชญ์
ปาณัทพงษ์ 36 ปา-นัด-พง Pa Nat Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีจิตใจเมตตา
ณัฐธาเชฏฐ์ 54 นัด-ถา-เชด Nat Tha Chet หญิง ท่านผู้เจริญกว่านักปราชญ์
ณัฐจิตรา 36 นัด-ถะ-จิด-ตรา Nat Tha Chit Tra หญิง -
มธุมนัส 31 มะ-ทุ-มะ-นัด Ma Thu Ma Nat ไม่ระบุ มีใจดี
ณัฎฐณิขา 35 นัด-ถะ-นิ-ขา Nat Tha Ni Kha หญิง -
กัญญ์ณณัฏฐ์ 63 กัน-นะ-นัด Kan Na Nat หญิง สตรีผู้มีปัญญาเสมอด้วยนักปราชญ์
พลณัฐ 32 พน-นัด Phon Nat ไม่ระบุ -
อนัส 22 อะ-นัด A Nat ชาย -
ปณัฐพงศ์ 46 ปะ-หนัด-พง Pa Nat Phong ชาย -
นัทฐพร 31 นัด-ถะ-พร Nat Tha Phon หญิง -
ณัฐพันธุ์ 49 นัด-ถะ-พัน Nat Tha Phan ชาย เหล่ากอของนักปราชญ์
สิตาธนัตถ์ 41 สิ-ตา-ทะ-นัด Si Ta Tha Nat หญิง รอยยิ้มของผู้ที่มีกำไร, รอยยิ้มของผู้ที่สำเร็จในทรัพย์
นัดถา 12 นัด-ถา Nat Tha หญิง ฉลาด
ณัฐชาภรณ์ 40 นัด-ถะ-ชา-พอน Nat Tha Cha Phon หญิง -
ณัฐกิตติ 33 นัด-ถะ-กิด-ติ Nat Tha Kit Ti ชาย -
ณัฏฐ์กิตติ์ 60 นัด-กิด Nat Kit ไม่ระบุ -
ณัฐทิฏา 33 นัด-ถะ-ทิ-ตา Nat Tha Thi Ta หญิง -
ธนัชช์เทพ 37 ทะ-นัด-เทบ Tha Nat Thep ไม่ระบุ เทพผู้ให็ทรัพย์คือท้าวกุเวร
ชณัทดล 19 ชะ-นัด-ดน Cha Nat Don ชาย ผู้เกิดมาบันดาลให้เกิดความรู้
ณัชญา 16 นัด-ชะ-ยา Nat Cha Ya หญิง ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
กุลธนัฐ 30 กุน-ละ-ทะ-นัด Kun La Tha Nat ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคงในทรัพย์
กัญญาณัฎฐ์ 46 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat หญิง นักปราชญ์หญิง, หญิงที่มีความรู้มั่นคง
นัทกานต์ 29 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
หนัด 15 หนัด Nat ชาย -
ทันต์ธนัท 36 ทัน-นัด Than Nat หญิง -
ณัจธพงศ์ 45 นัด-ทะ-พง Nat Tha Phong ชาย นักปราชญ์ผู้ทรงภูมิปัญญาของวงศ์ตระกูล
ฐนัฐภัสร์สร 63 ทะ-นัด-พัด-สอน Tha Nat Phat Son หญิง ผู้แกล้วกล้าที่มีรัศมีความมั่นคง