บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์
ชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้รอบรู้ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-พิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Phit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐภิชช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชนัดธิดา 22 ชะ-นัด-ทิ-ดา Cha Nat Thi Da ไม่ระบุ ลูกสาวที่เกิดแต่นักปราชญ์
นัต 12 นัด Nat หญิง การบันลือ, น้ำ
พิชญาวนัส 41 พิด-ชะ-ยา-วะ-นัด Phit Cha Ya Wa Nat หญิง รู้เรื่องป่าใหญ่
ณัฏฐภร 32 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon หญิง มีความรู้เป็นเครื่องคำจุน
ณัฐธาเชฏฐ์ 54 นัด-ถา-เชด Nat Tha Chet หญิง ท่านผู้เจริญกว่านักปราชญ์
ณัฏฐฎีกา 41 นัด-ถะ-ดี-กา Nat Tha Di Ka ชาย นักปราชญ์ผู้ไตร่ตรอง
นัทวรรณ 29 นัด-ถะ-วัน Nat Tha Wan หญิง ชั้นของนักปราชญ์
ณัชทิชา 19 นัด-ทิ-ชา Nat Thi Cha หญิง ปราชญ์ผู้(เกิดมาเพื่อความรู้
ณัฏฐพิชา 42 นัด-ถะ-พิ-ชา Nat Tha Phi Cha หญิง ความรู้ของนักปราชญ์
หทัยปัญญณัฏฐ์ 68 หะ-ทัย-ปัน-ยะ-นัด Ha Thai Pan Ya Nat ไม่ระบุ ดวงใจของนักปราชญ์ผู้มีปัญญา
จิณัช 21 จิ-นัด Chi Nat ไม่ระบุ ผู้เกิดมามีความประพฤติดี
ณัฐวัชต์ 42 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ผู้มีความรู้เป็นสมบัติอันล้ำค่า
ธนัทที 22 ทะ-นัด-ที Tha Nat Thi ไม่ระบุ -
ปาณัท 13 ปา-นัด Pa Nat ไม่ระบุ ให้ชีวิต, มีจิตเมตตา
โสมนัส 32 โสม-มะ-นัด Som Ma Nat ชาย -
จนัสธร 30 จะ-นัด-ทอน Cha Nat Thon ชาย ทรงไว้ซึ่งความยินดีและพอใจ
ณัฐทญา 24 นัด-ถะ-ยา Nat Tha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง
พัชรณัฐ 36 พัด-ชะ-ระ-นัด Phat Cha Ra Nat หญิง เพชรของนักปราชญ์
ปุณญาณัฐ 31 ปุน-ยา-นัด Pun Ya Nat หญิง -
ณัฐกิตตน์ 43 นัด-ถะ-กิ-ตด Nat Tha Ki Tot ไม่ระบุ -
ณัฐญดา 24 นัด-ยะ-ดา Nat Ya Da หญิง -
ธินัฐดา 28 ทิ-นัด-ดา Thi Nat Da ไม่ระบุ -
ฐปนัท 21 ถะ-ปะ-นัด Tha Pa Nat หญิง ผู้ให้การดำรงมั่น
มนัสวิน 36 มะ-นัด-สะ-วิน Ma Nat Sa Win ชาย มีความตั้งใจ
ณัฐชพร 32 นัด-ชะ-พอน Nat Cha Phon หญิง ความรู้เป็นบ่อเกิดแห่งสิ่งดีงาม
ณัฏฐา 28 นัด-ถา Nat Tha หญิง ฉลาด
จักธนัฐพันธ์ 63 จัก-ทะ-นัด-พัน Chak Tha Nat Phan ชาย ผู้มีเชื่อสายของนักปราชญ์
กุลณัชญา 24 กุน-ละ-นัด-ยา Kun La Nat Ya หญิง วงศ์ตระกูลแห่งปัญญาและความรู้
ชนัฐกานต์ 39 ชะ-นัด-กาน Cha Nat Kan หญิง บุคคลทั้ง8อันเป็นที่รัก
ณัฐริญา 31 นัด-ถะ-ริ-ยา Nat Tha Ri Ya หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ณัฐริการ์ 41 นัด-ถะ-ริ-กา Nat Tha Ri Ka หญิง เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
สุนัด 18 สุ-นัด Su Nat ไม่ระบุ -
ชวัลนัทธ์ 41 ชะ-วัน-นัด Cha Wan Nat หญิง ผู้เกี่ยวเนื่องกับความรุ่งเรือง
สุกณัฐ 27 สุก-นัด Suk Nat ชาย -
กิตินัทธ์ 35 กิ-ติ-นัด Ki Ti Nat ไม่ระบุ ผูกพันไว้ด้วยเกียรติ
กัญญ์ณัฐญ์ 53 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง นักปราชญ์หญิง
ณัฏฐญาภรณ์ 51 นัด-ทะ-ยา-พอน Nat Tha Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความรู้ของนักปราชญ์
ธิติณัฎฐ์ 47 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ชาย -
มนัสสม 33 มะ-นัด-สม Ma Nat Som ชาย เสมอด้วยใจ, ดังใจ, เหมือนใจ
ณัฏฐธีตา 42 นัด-ถะ-ทีตา Nat Tha Thita หญิง -