บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฏฐ์ฐภัทร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฏฐ์ฐภัทร
ชื่อ ณัฏฐ์ฐภัทร ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 55
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฏฐ์ฐภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐภัทร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐภัทร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณัฏฐ์ฐภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฏฐ์ฐภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นทณัฐ 24 นด-ทะ-นัด Not Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้น่ารัก
มานัสชัย 36 มา-นัด-ชัย Ma Nat Chai ชาย ชัยชนะที่เกี่ยวกับใจ
นัทธี 21 นัด-ที Nat Thi ชาย พันธนาการ, การผูกพัน
ธนัตดา 18 ทะ-นัด-ดา Tha Nat Da ไม่ระบุ -
ชนัทเทพ 23 ชะ-นัด-เทบ Cha Nat Thep ไม่ระบุ -
ณัฐปพนต์ 45 นัด-ปะ-พน Nat Pa Phon ชาย นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ณัฏฐณภัทร 42 นัด-ทะ-นะ-พัด Nat Tha Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยินดีที่เกิดความรู้ของนักปราชญ์
สุณัฐกร 31 สุ-นัด-ถะ-กอน Su Nat Tha Kon หญิง -
ณัทภพ 19 นัด-ถะ-พบ Nat Tha Phop ชาย ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
มนัสชา 24 มะ-นัด-ชา Ma Nat Cha หญิง -
นัฐตะยาภรณ์ 53 นัด-ตะ-ยา-พอน Nat Ta Ya Phon หญิง -
ธนัชพรรณ 36 ทะ-นัด-พัน Tha Nat Phan หญิง เชื้อสายของผู้เกิดจากทรัพย์
ประวีนัส 39 ประ-วี-นัด Pra Wi Nat ไม่ระบุ -
ณัฐปาณี 33 นัด-ถะ-ปา-นี Nat Tha Pa Ni หญิง ฝีมือนักปราชญ์
วรธนัท 24 วอ-ระ-ทะ-นัด Wo Ra Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ร่ำรวยมหาศาล, ผู้ให้ทรัพย์ที่ประเสริฐ, ผู้ให้ปัญญา
นัทธมน 24 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง มีใจผูกพัน
ณัฐสุชา 29 นัด-ถะ-สุ-ชา Nat Tha Su Cha ไม่ระบุ -
ณัฐธพัตรา 42 นัด-ทะ-พัด-ตา Nat Tha Phat Ta หญิง ผู้ประพฤติดังตนเป็นนักปราชญ์, ผ้าของเธอผู้เป็นปราชญ์
รัฐณัฏฐ์ 53 รัด-นัด Rat Nat ชาย -
กรณัฐรัชต์ 45 กอน-นัด-ถะ-รัด Kon Nat Tha Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สร้างเงินของนักปราชญ์
นัตติญา 24 นัด-ติ-ยา Nat Ti Ya หญิง -
ชณัฐตา 24 ชะ-นัด-ตา Cha Nat Ta หญิง ชนทั้ง 9
ณณัฏฐ์ 41 นะ-นัด Na Nat ชาย เป็นนักปราชญ์
ณัฐวดี 32 นัด-วะ-ดี Nat Wa Di หญิง หญิงมีความรู้, นักปราชญ์หญิง
ณัฐยมล 37 นัด-ยะ-มน Nat Ya Mon หญิง คู่แห่งนักปราชญ์, คู่ผู้ฉลาด
มนัสรา 26 มะ-นัด-รา Ma Nat Ra ไม่ระบุ -
ณัฐเดช 23 นัด-ถะ-เดด Nat Tha Det ชาย อำนาจของนักปราชญ์
ณัฐวลัญช์ 49 นัด-วะ-ลัน Nat Wa Lan หญิง เครื่องหมายของปราชญ์, ลักษณะของปราชญ์
นันทน์ณฐพร 55 นัน-นัด-ทะ-พอน Nan Nat Tha Phon หญิง ผู้ประเสริฐดุจนักปราชญ์ที่มีความสุข
ณัฎษฐ์วรีย์ 70 นัด-สะ-วะ-รี Nat Sa Wa Ri หญิง -
กัญญาณัฏ 32 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ หญิงที่เป็นปราชญ์
ณัฐอรรยา 41 นัด-ถะ-อัน-ยา Nat Tha An Ya หญิง -
นัทธิ์ณิชชา 41 นัด-นิด-ชา Nat Nit Cha หญิง ผู้เกิดมาผูกพันแน่นเหนียวกับความบริสุทธิ์
นัฐภางค์ 35 นัด-ถะ-พาง Nat Tha Phang ไม่ระบุ -
ชนัตธาม 24 ชะ-นัด-ทาม Cha Nat Tham ชาย ผู้มีเกียรติจากฝูงชน
ปณัฏฐ์ศญา 50 ปะ-นัด-สะ-ยา Pa Nat Sa Ya หญิง ชมเชย, ชมชอบ, สรรเสริญ
ณัฐณา 24 นัด-ถะ-นา Nat Tha Na หญิง -
ณัฏฐภรณ์ 46 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon หญิง ผู้ประดับความรอบรู้
ณัฎฐพันธ์ 53 นัด-ถะ-พัน Nat Tha Phan ชาย ผิวพรรณของนักปราชญ์
ชนัฐฎา 26 ชะ-นัด-ดา Cha Nat Da ไม่ระบุ ความเป็นผู้ให้กำเนิด