บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร
ชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 64
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฎฐ์ณริน 50 นัด-นะ-ริน Nat Na Rin หญิง ผู้มีความสม่ำเสมอในความเป็นปราชญ์
ณัทธมญชุ์ 35 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง ผู้งามด้วยการให้ความรู้
ณัฐิดา 24 นัด-ทิ-ดา Nat Thi Da หญิง ธิดาของนักปราชญ์, ธิดาผู้ฉลาด
ชนัตพล 28 ชะ-นัด-พน Cha Nat Phon ไม่ระบุ เป็นกำลังของหมู่ชน
ณัทชุดา 15 นัด-ชุ-ดา Nat Chu Da หญิง ผู้รุ่งเรืองในการให้ความรู้
ณัฐสมพล 44 นัด-ถะ-สม-พะ-ละ Nat Tha Som Pha La ชาย -
ขมนัต 19 ขะ-มะ-นัด Kha Ma Nat ชาย มีความอดทน
อนัต 18 อะ-นัด A Nat ชาย -
เขมญาณัท 24 เขม-ยา-นัด Khema Ya Nat หญิง ผู้ให้ความรู้อย่างมีความสุข, ผู้มีสุขในการให้ความรู้
ชนกณัฐ 26 ชะ-นก-นัด Cha Nok Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ให้กำเนิด
ธนัชญ์พงศ์ 54 ทะ-นัด-พง Tha Nat Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายที่รอบรู้เรื่องการเงิน
ณัฐปกรณ์ 39 นัด-ถะ-ปะ-กอน Nat Tha Pa Kon ชาย หนังสือของนักปราชญ์
พรพนัส 36 พอน-พะ-นัด Phon Pha Nat หญิง -
กัญพิชาณัฐ 42 กัน-พิ-ชา-นัด Kan Phi Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง หญิงที่เป็นนักปราชญ์ผู้มีความรู้ยิ่ง
ณัชชนนท์ 33 นัด-ชะ-นน Nat Cha Non ชาย เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัจสรณ์ 40 นัด-สอน Nat Son หญิง -
อัญชณัฐดา 36 อัด-ชะ-นัด-ดา At Cha Nat Da หญิง -
ชนุตน์ณัฐินี 59 ชะ-นุด-นัด-นี Cha Nut Nat Ni หญิง หญิงผู้มีปัญญาที่ดีกว่าคนทั้งหลาย
มนัสภร 26 มะ-นัด-สะ-พอน Ma Nat Sa Phon หญิง บำรุงใจ
มนัสญา 26 มะ-นัด-ยา Ma Nat Ya หญิง -
ณัฐวัศ 35 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้มีอำนาจ
ณัฏฐาฏา 38 นัด-ถา-ตา Nat Tha Ta หญิง ปราชญ์ผู้ให้, ผู้พอใจในความเป็นปราชญ์
วนัสวรรณ 41 วะ-นัด-สะ-วัน Wa Nat Sa Wan หญิง เชื้อสายแห่งป่า
คณัฐพัฒน์ 51 คะ-นัด-พัด Kha Nat Phat ชาย ความเจริญและมั่นคงของหมู่คณะ
ณัฐิศา 30 นัด-ถิ-สา Nat Thi Sa ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ฉันทนัทธ์ 38 ฉัน-ทะ-นัด Chan Tha Nat ชาย ผูกไว้ด้วยความรัก, ความรักและผูกพัน
นัฐภัสสร 41 นัด-ถะ-พัด-สอน Nat Tha Phat Son หญิง -
ณัฐรัชต์ 40 นัด-ถะ-รัด Nat Tha Rat ชาย มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ
นัทธิ์ 27 นัด Nat ไม่ระบุ ชะเนาะ
มนัดดา 17 มะ-นัด-ดา Ma Nat Da หญิง -
ณัฐเศรษฐ์ 53 นัด-ถะ-เสด Nat Tha Set ชาย นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
ณัฐฐารินทร์ 55 นัด-ถา-ริน Nat Tha Rin หญิง เจ้าแห่งนักปราชญ์
ศรีมนัส 39 สี-มะ-นัด Si Ma Nat หญิง -
นภณัฐ 24 นบ-พะ-นัด Nop Pha Nat ชาย ปราชญ์แห่งฟ้า
ธนัตถ์ภัทร 36 ทะ-นัด-พัด Tha Nat Phat ชาย ผู้มีความเจริญอันสำเร็จด้วยทรัพย์, ผู้มีทรัพย์มากเป็นมงคล
กนกณัฐ 25 กะ-หนก-นัด Ka Nok Nat ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้เป็นดังทอง
ชนัสส์ 34 ชะ-นัด Cha Nat ไม่ระบุ คนที่ตั้งมั่น
ลัลลนัฎ 36 ลัน-ละ-นัด Lan La Nat หญิง ปราชญ์ผู้มีความน่ารัก
ณัฏฐ์ธยาน์ 63 นัด-ทะ-ยา Nat Tha Ya หญิง การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
ณัฏฐวรณ 42 นัด-ทะ-วะ-รน Nat Tha Wa Ron หญิง ผู้มีกำแพงแห่งความรู้