บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร
ชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 64
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐพัตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฐกา 20 นัด-ถะ-กา Nat Tha Ka หญิง -
เขมณัฏฐ 36 เขม-มะ-นัด Khema Ma Nat ชาย มีความสุขดุจนักปราชญ์, นักปราชญ์ผู้มีความเกษม
ณัฐสมพล 44 นัด-ถะ-สม-พะ-ละ Nat Tha Som Pha La ชาย -
ณัฏฐิชยา 42 นัด-ถิ-ชะ-ยา Nat Thi Cha Ya หญิง ผู้บูชานักปราชญ์
ณัฐวัสส์ 51 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ความประพฤติของนักปราชญ์
กนกณัช 18 กะ-หนก-นัด Ka Nok Nat ไม่ระบุ ผู้ทำให้เกิดปัญญาที่สูงค่า
ชณัฐกานต์ 39 ชะ-นัด-กาน Cha Nat Kan ไม่ระบุ ผู้เกิดมาเป็นที่รักและเกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัฐษนิล 37 นัด-ถะ-สะ-หนิน Nat Tha Sa Nin หญิง -
มนัตย์ 34 มะ-นัด Ma Nat ชาย ใจ
ธณัฏฐ์ยศ 55 ทะ-นัด-ยด Tha Nat Yot ชาย นักปราชญ์ผู้มีสมบัติและเกียรติยศ
ณัฏฐ์ณกิตติ์ 65 นัด-นะ-กิด Nat Na Kit ชาย ผู้ได้รับการสรรเสริญความรู้ดังนักปราชญ์
กฤชณัท 14 กริด-นัด Krit Nat หญิง ผู้มีความรู้อันแหลมคม
มนัชยา 25 มะ-นัด-ยา Ma Nat Ya หญิง ผู้ชนะใจ,ผู้ผูกพันใจ
นัฐธัชธรรม 45 นัด-ถะ-ทัด-ทัม Nat Tha That Tham ชาย -
ปิติณัช 24 ปิ-ติ-นัด Pi Ti Nat หญิง ปลาบปลื้มในความรู้
วิชณัฐ 30 วิด-นัด Wit Nat ไม่ระบุ -
ณัฏฐ์ตฤณ 45 นัด-ตริน-นะ Nat Tarin Na ชาย ต้นหญ้าของนักปราชญ์
ปนัชตา 17 ปะ-หนัด-ตา Pa Nat Ta หญิง -
อณัฐวุฒิ 38 อะ-นัด-ถะ-วุด A Nat Tha Wut ชาย -
ลัลลนัฎ 36 ลัน-ละ-นัด Lan La Nat หญิง ปราชญ์ผู้มีความน่ารัก
ณัฏฐ์กฤศ์ 54 นัด-ถะ-กริด Nat Tha Krit ชาย ส่วนน้อยของเธอผู้ซึ่งเป็นนักปราชญ์
อนัตตรัย 37 อะ-นัด-ตรัย A Nat Trai ชาย -
ณัฐดา 20 นัด-ถะ-ดา Nat Tha Da หญิง ผู้มีความรู้อันมั่นคงยิ่ง
ณัฐณา 24 นัด-ถะ-นา Nat Tha Na หญิง -
ชมนณัฎฐ์ 44 ชะ-มน-นัด Cha Mon Nat หญิง -
ญาณัฐ 23 ยา-นัด Ya Nat หญิง เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
ภคณัท 15 พะ-คะ-นัด Pha Kha Nat ชาย ผู้ให้ความรู้ที่ประสบโชคดี
ณัฐปคัลป์ 45 นัด-ปะ-คัน Nat Pa Khan ชาย นักปราชญ์ที่มีความกล้า, นักปราชญ์ที่มีความคล่องแคล่ว
พัณณ์ธนัฏฐา 63 พัน-ทะ-นัด-ถา Phan Tha Nat Tha หญิง ผู้ตั้งมั่นในทรัพย์ที่พรรณา
ณัฐนี 30 นัด-ถะ-นี Nat Tha Ni ไม่ระบุ -
ณัฐธิญา 31 นัด-ถะ-ทิ-ยา Nat Tha Thi Ya หญิง -
กัณฑ์คุณัชญ์ 51 กัน-คุ-นัด Kan Khu Nat ชาย ผู้รู้บทตอนแห่งความดี
ณัฐญานัญ 36 นัด-ถะ-ยา-นัน Nat Tha Ya Nan หญิง -
ชนนัช 18 ชน-นะ-นัด Chon Na Nat ไม่ระบุ ผู้เกิดมาเพื่อแม่
ณัฎฐกิตติ์ 47 นัด-ทะ-กิด Nat Tha Kit ไม่ระบุ -
ขมนัต 19 ขะ-มะ-นัด Kha Ma Nat ชาย มีความอดทน
กชณัฐนันท์ 45 กด-ชะ-นัด-ถะ-นัน Kot Cha Nat Tha Nan ชาย ยินดีในดอกบัวของนักปราชญ์
ณัฎฐภรณ์ 42 นัด-ทะ-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องค้ำจุน
ศรีมนัส 39 สี-มะ-นัด Si Ma Nat หญิง -
ธนัตถ์ณภัทร 41 ทะ-นัด-นะ-พัด Tha Nat Na Phat ชาย ผู้ประเสริฐด้วยปัญญาและมีทรัพย์อันเป็นประโยชน์