บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฏฐ์ฐนิพา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฏฐ์ฐนิพา
ชื่อ ณัฏฐ์ฐนิพา ความหมาย แปลว่า แสงสว่างของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-นิ-พา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Ni Pha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐนิพา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฏฐ์ฐนิพา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐนิพา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐนิพา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณัฏฐ์ฐนิพา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐนิพา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐนิพา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฏฐ์ฐนิพา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐนิพา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐนิพา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐนิพา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐนิพา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ประวีนัส 39 ประ-วี-นัด Pra Wi Nat ไม่ระบุ -
ณัฎฐ์นรินท์ 60 นัด-นะ-ริน Nat Na Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่เหนือคนที่มีความรู้ดุจนักปราชญ์
ณัฐณาพัชร์ 51 นัด-ทะ-นา-พัด Nat Tha Na Phat หญิง ผู้มีคุณค่าในขอบข่ายความรู้,ผู้แกร่งกล้าในอำนาจนักปราชญ์
พัชร์ธนัตถ์พร 65 พัด-ถะ-หนัด-พอน Phat Tha Nat Phon หญิง ผู้ประเสริฐและกำไรด้วยทรัพย์อันมีคุณค่า
พิชฎานัฏฐ์ 56 พิ-ชะ-ดา-นัด Phi Cha Da Nat หญิง นักปราชญ์ที่มีความรู้ในเรื่องต่างๆ มากมาย
ณัติ 16 นัด Nat ชาย การบันลือ, น้ำ
ณัฏฐณิกา 38 นัด-ถะ-นิ-กา Nat Tha Ni Ka หญิง -
สุมานัส 30 สุ-มา-นัด Su Ma Nat หญิง มีจิตใจดี
ณัฎฐ์ณรัณ 50 นัด-นะ-รัน Nat Na Ran ชาย นักปราชญ์ผู้เด่นดังทางความรู้ของตน
ถิรธนัช 24 ถิ-ระ-ทะ-นัด Thi Ra Tha Nat ชาย มีความมั่นคงในฐานะร่ำรวย
กาญณัฐ 24 กาน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง นักปราชญ์ที่ร่ำรวย, นักปราชญ์ที่น่ารัก
นรรทฉัตร 30 นัด-ฉัด Nat Chat หญิง -
ณัฐปราย์ 42 นัด-ถะ-ปรา Nat Tha Pra หญิง -
มนัสชา 24 มะ-นัด-ชา Ma Nat Cha หญิง -
นัทธ์วีรินทร์ 63 นัด-วี-ริน Nat Wi Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ทีผูกพันความกล้าหาญ
ณัฐริดา 28 นัด-ถะ-ริ-ดา Nat Tha Ri Da หญิง นักปราชญ์ผู้มีความชอบธรรม
ภูติณัฐ 28 พู-ติ-นัด Phu Ti Nat ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณัชวลัญช์ 42 นัด-วะ-ลัน Nat Wa Lan หญิง ทางของนักปราชญ์
ณัฐฐินีย์ 60 นัด-ถะ-ถิ-นี Nat Tha Thi Ni หญิง -
ณัชชาภัทร 24 นัด-ชา-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้ดีงาม(ผู้เจริญ)ที่เกิดมามีความรู้, ผู้เจริญที่สร้างความรู้
นลณัฐรัตน์ 54 นน-นัด-ทะ-รัด Non Nat Tha Rat หญิง ผู้มีคุณค่าที่มีประกายความรอบรู้
มนัสกรี 33 มะ-นัด-สะ-กรี Ma Nat Sa Kri ชาย ใฝ่ใจคิดถึง
ณัฐสิณี 41 นัด-ถะ-สิ-นี Nat Tha Si Ni หญิง หญิงผู้ฉลาด
นัจรีย์ 43 นัด-รี Nat Ri หญิง -
นัฐฏภัทร 37 นัด-ตะ-พัด Nat Ta Phat ไม่ระบุ -
นัฐกฤษฎ์ 38 นัด-ถะ-กริด Nat Tha Krit ชาย สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัทปภา 14 นัด-ถะ-ปะ-พา Nat Tha Pa Pha หญิง -
ชุติมนัส 31 ชุ-ติ-มะ-นัด Chu Ti Ma Nat ชาย ผู้มีจิตใจสว่าง, มีใจสงบ
คณณัฐ์ 36 คะ-นะ-นัด Kha Na Nat ชาย เป็นผู้นำในหมู่นักปราชญ์
กัญญ์นัทธ์ 45 กัน-นัด Kan Nat หญิง หญิงผู้ผูกพันธ์
ธนัชญาน์ 34 ทะ-นัด-ชะ-ยา Tha Nat Cha Ya ไม่ระบุ ผู้มีความรู้เรื่องการเงิน
เขมนัส 25 เข-มะ-นัด Khe Ma Nat หญิง ความสบายใจของนักปราชญ์
ณัฐอร 28 นัด-ถะ-ออน Nat Tha On หญิง หญิงงามผู้รอบรู้, นักปราชญ์หญิงผู้สวยงาม
ณัฐนภา 25 นัด-ถะ-นะ-พา Nat Tha Na Pha หญิง -
ปัณชญาณัฏฐ์ 54 ปัน-ชะ-ยา-นัด Pan Cha Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู้ทางค้าขาย(หรือทางทรัพย์)
รัฐณัฏฐ์ 53 รัด-นัด Rat Nat ชาย -
ฐาณัตมาศ 35 ถา-นัด-มาด Tha Nat Mat ไม่ระบุ -
ณัฐชาฎา 27 นัด-ถะ-ชา-ดา Nat Tha Cha Da ไม่ระบุ -
นัฐนารี 35 นัด-ถะ-นา-รี Nat Tha Na Ri หญิง -
พนัสวัน 39 พะ-นัด-วัน Pha Nat Wan ไม่ระบุ -