บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฏฐ์ฐณภัค

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฏฐ์ฐณภัค
ชื่อ ณัฏฐ์ฐณภัค ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-นะ-พัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Na Phak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐณภัค ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 59
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฏฐ์ฐณภัค ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐณภัค ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ฐณภัค ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณัฏฐ์ฐณภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐณภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐณภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐณภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐณภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐณภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐณภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฏฐ์ฐณภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ฐณภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณัฏฐ์ฐณภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฎฐ์พสิณ 56 นัด-พะ-สิน Nat Pha Sin ชาย นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ, นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
ญาณัจสรา 32 ยา-นัด-สะ-รา Ya Nat Sa Ra ไม่ระบุ -
ณัชธิดารัตน์ 46 นัด-ชะ-ทิ-ดา-รัด Nat Cha Thi Da Rat หญิง นักปราชญ์สาวผู้มีค่ายิ่งดั่งดวงแก้ว
ณัฐนพงษ์ 46 นัด-นะ-พง Nat Na Phong ชาย ผู้อยู่ในตระกูลของนักปราชญ์
รณัชย์ 32 ระ-นัด Ra Nat ไม่ระบุ ผู้มีชัยในการรบ
อานัติ 23 อา-นัด A Nat ชาย การบังคับบัญชา
ณัฏฐ์กร 41 นัด-กอน Nat Kon ชาย ผู้ทำให้เกิดความรู้
จิตตินัฏฐ์ 56 จิด-ติ-นัด Chit Ti Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาและมีความคิดที่ดี
ณัฏฉรียา 43 นัด-ฉะ-รี-ยา Nat Cha Ri Ya ไม่ระบุ ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
ชณัฐพงศ์ 46 ชะ-นัด-พง Cha Nat Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่เกิดแต่นักปราชญ์
ณัฎฐพงษ์ 46 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
ชนัฐชนัญญา 40 ชะ-นัด-ชะ-นัน-ยา Cha Nat Cha Nan Ya หญิง ผู้มีความรู้เรื่องคนแปดคน
ณัฏฐยา 36 นัด-ถะ-ยา Nat Tha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง
ณัฐนพกฤต 36 นัด-ถะ-นบ-กริด Nat Tha Nop Krit ชาย -
ณัฐสอน 36 นัด-ถะ-สอน Nat Tha Son หญิง นักปราชญ์เป็นที่พึ่ง
ธนัตถ์ 26 ทะ-นัด Tha Nat ชาย มีความสำเร็จด้วยทรัพย์, มีกำไรคือทรัพย์
นัชช์ฐิติ 42 นัด-ชะ-ทิ-ติ Nat Cha Thi Ti หญิง ผู้มีความมั่นคงมาแต่เกิด
ณัฐธาดา 25 นัด-ถะ-ทา-ดา Nat Tha Tha Da หญิง -
ณัฐธฌา 28 นัด-ถะ-มา Nat Tha Ma หญิง -
ณัฐธยา 31 นัด-ถะ-ทะ-ยา Nat Tha Tha Ya ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาเพ่งพิจดังนักปราชญ์
ณัฐปัณฑ์ 41 นัด-ถะ-ปัน Nat Tha Pan ได้ทั้งชายและหญิง ปัญญาของนักปราชญ์
พธนัตย์ 41 พะ-ทะ-นัด Pha Tha Nat ชาย -
ณัทณลัลน์ 45 นัด-นะ-ลัน Nat Na Lan หญิง ผู้งดงามซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้
ชนัชดา 15 ชะ-นัด-ดา Cha Nat Da หญิง ความเป็นผู้ให้กำเนิด
ฐบนัท 21 ถบ-นัด Thop Nat ไม่ระบุ -
โสมนัส 32 โสม-มะ-นัด Som Ma Nat ชาย -
ณัฐินี 34 นัด-ถิ-นี Nat Thi Ni หญิง นักปราชญ์หญิง, หญิงผู้ฉลาด
ณัฏฐณิชา 39 นัด-ถะ-นิ-ชา Nat Tha Ni Cha หญิง ฉลาดและบริสุทธิ์
จิณณณัฏฐ์ 56 จิน-นะ-นัด Chin Na Nat ชาย ผู้ประพฤติตนเยี่ยงนักปราชญ์
กรณัฐ 23 กอ-ระ-นัด Ko Ra Nat หญิง ปราชญ์ผู้มีราศี
กัญณัชชนม์ 41 กัน-ยะ-นัด-ชน Kan Ya Nat Chon หญิง สตรีผู้เกิดมามีชีวิตเป็นนักปราชญ์
ศณัสนันท์ 47 สะ-หนัด-นัน Sa Nat Nan หญิง -
ณัฐริการ์ 41 นัด-ถะ-ริ-กา Nat Tha Ri Ka หญิง เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
ณัฏฐ์วรัญชญ์ 69 นัด-วะ-รัน Nat Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รู้สิ่งประเสริฐของนักปราชญ์
ธินัฐดา 28 ทิ-นัด-ดา Thi Nat Da ไม่ระบุ -
ณัฎฐกาญจน์ 49 นัด-ทะ-กาน Nat Tha Kan หญิง -
ณัชวิภู 24 นัด-วิ-พู Nat Wi Phu ชาย ผู้เป็นเจ้าที่ให้ความรู้
มนัสนนธ์ 44 มะ-นัด-นน Ma Nat Non หญิง -
กัญญ์กรณัฏฐ์ 63 กัน-กอ-ระ-นัด Kan Ko Ra Nat หญิง สาวน้อยผู้มีแสงแห่งนักปราชญ์
นัชฐานิตตา 37 นัด-ถา-นิด-ตา Nat Tha Nit Ta ไม่ระบุ -