บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฏฐ์ชัยอมร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฏฐ์ชัยอมร
ชื่อ ณัฏฐ์ชัยอมร ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้ไม่เคยแพ้ต่อชัยชนะ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ชัย-อะ-มอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Chai A Mon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ชัยอมร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 65
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฏฐ์ชัยอมร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ชัยอมร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ชัยอมร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 108 หรือ 18
หมายเลข 18 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขจะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก หมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ณัฏฐ์ชัยอมร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฏฐ์ชัยอมร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ชัยอมร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฏฐ์ชัยอมร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ชัยอมร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฏฐ์ชัยอมร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัชฌาภัทร์ 36 นัด-ชา-พัด Nat Cha Phat หญิง ความดีงามในการรู้จักผ่อนปรน, ผู้ดีงามที่มีกริยาดี
ปีย์มมัส 47 ปี-มะ-นัด Pi Ma Nat ไม่ระบุ มีใจน่ารัก
ณัฐธินีย์ 55 นัด-ถะ-ทิ-นี Nat Tha Thi Ni หญิง -
พิชญาณัฏฐ์ 55 พิด-ชะ-ยา-นัด Phit Cha Ya Nat หญิง ความรู้ของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ปวีร์ 64 นัด-ปะ-วี Nat Pa Wi ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้กล้าหาญยิ่ง
กิจติณัฐ 36 กิด-ติ-นัด Kit Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีกิจ 3 ประการ
ปณัสยา 27 ปะ-หนัด-ยา Pa Nat Ya ไม่ระบุ -
กฤษฎิ์ชาณัฐ 45 กริด-ชา-นัด Krit Cha Nat ชาย -
ณัชชนนท์ 33 นัด-ชะ-นน Nat Cha Non ชาย เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัฐธิพร 38 นัด-ถะ-ทิ-พอน Nat Tha Thi Phon หญิง -
ณัทฐเสฎฐ์ 51 นัด-ทะ-เสด Nat Tha Set ชาย ผู้ประเสริฐดังนักปราชญ์
ณัฏฐ์ธนิน 54 นัด-ทะ-นิน Nat Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีทรัพย์
ณัฐนาถ 25 นัด-ถะ-นาด Nat Tha Nat หญิง ที่พึ่งของนักปราชญ์
ธนนัทนันท์ 43 ทะ-นะ-นัด-ทะ-นัน Tha Na Nat Tha Nan หญิง ผู้ยินดีในทรัพย์ที่เลื่องลือ
ณัชรีย์ 39 นัด-ชะ-รี Nat Cha Ri หญิง -
ณัฏฐ์กันตา 50 นัด-กัน-ตา Nat Kan Ta หญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก, นักปราชญ์แสนสวย
มนัสจิตรา 39 มะ-นัด-จิด-ตรา Ma Nat Chit Tra หญิง -
ณัฐเชษฐ์ 44 นัด-ถะ-เชด Nat Tha Chet ชาย ประเสริฐกว่าปราชญ์
ณัฐฌิม 32 นัด-ถะ-ชิม Nat Tha Chim หญิง -
ภิชช์ญาณัฏฐ์ 59 พิ-ชะ-ยา-นัด Phi Cha Ya Nat หญิง นักปราชญ์ที่มีความรู้ในเรื่องต่างๆ มากมาย
ชนัตฐา 24 ชะ-นัด-ถา Cha Nat Tha หญิง การเกิดขึ้นของนักปราชญ์
ณัฐชนพงศ์ 51 นัด-ถะ-ชน-พง Nat Tha Chon Phong ชาย วงศ์ตระกูลของผู้ที่เป็นนักปราชญ์
ณัชชรัญชน์ 41 นัด-ชะ-รัน Nat Cha Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยินดีที่เกิดมาให้ความรู้
ณัชวิมุทร์ 41 นัด-วิ-มุด Nat Wi Mut หญิง ผู้บานแล้วด้วยความบริสุทธิ์
ณัฐรเณศ 36 นัด-ระ-เนด Nat Ra Net ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นจอมทัพ, นักปราชญ์ผู้เป็นเจ้าแห่งการรบ
ชณัฏฐ์ทิพพ์ 68 ชะ-นัด-ทิบ Cha Nat Thip ไม่ระบุ -
ธนัตถ์ 26 ทะ-นัด Tha Nat ชาย มีความสำเร็จด้วยทรัพย์, มีกำไรคือทรัพย์
ณัฐชนน 30 นัด-ชะ-นน Nat Cha Non ไม่ระบุ เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัฐวุฒิ 32 นัด-ถะ-วุด Nat Tha Wut ชาย ผู้มีความเจริญเพราะความรู้
นัดจา 17 นัด-จา Nat Cha ไม่ระบุ -
ณัฐพรรณ 39 นัด-ถะ-พัน Nat Tha Phan หญิง ผิวพรรณของนักปราชญ์
นัฐกิจ 29 นัด-ถะ-กิด Nat Tha Kit ชาย เกียรติของนักปราชญ์
ณัฐจิรฐ 41 นัด-จิ-รด Nat Chi Rot ชาย ผู้มีความมั่นคงในความรู้ตลอดกาล
ณัทคนธวัลย์ 56 นัด-คน-ทะ-วัน Nat Khon Tha Wan หญิง เชื่อสายอันหอมหวลของผู้ให้ความรู้
ณัฎฐ์ณภร 42 นัด-นะ-พอน Nat Na Phon หญิง นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ทันต์ธนัท 36 ทัน-นัด Than Nat หญิง -
ปภาณัฐ 22 ปะ-พา-นัด Pa Pha Nat ไม่ระบุ -
กัญญณัช 24 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อให้ความรู้
มนัสสม 33 มะ-นัด-สม Ma Nat Som ชาย เสมอด้วยใจ, ดังใจ, เหมือนใจ
ชนิตาณัฏฐ์ 51 ชะ-นิ-ตา-นัด Cha Ni Ta Nat หญิง ผู้เกิดจากนักปราชญ์