บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฏฐ์ชสรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฏฐ์ชสรณ์
ชื่อ ณัฏฐ์ชสรณ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ชะ-สอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Cha Son
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ชสรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฏฐ์ชสรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ชสรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐ์ชสรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณัฏฐ์ชสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฏฐ์ชสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ชสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฏฐ์ชสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ชสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัฏฐ์ชสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐ์ชสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฏฐ์ชสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภิญญาณัฐทิชา 40 พิน-ยา-นัด-ถะ-ทิ-ชา Phin Ya Nat Tha Thi Cha หญิง ความรู้ของนักปราชญ์ที่เกิดสองครั้ง
ณัฐกมลพร 42 นัด-กะ-มน-พอน Nat Ka Mon Phon หญิง ผู้มีใจอันประเสริฐที่ฉลาด
ณัฏฐณัฏฐ์ 63 นัด-ถะ-นัด Nat Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นปราชญ์ในปราชญ์, ผู้เป็นปราชญ์ที่มีความรู้ยิ่ง
นัทธวัย 32 นัด-ทะ-วัย Nat Tha Wai ไม่ระบุ ที่ผูกไว้แล้ว
ชุติณัฏฐ์ 46 ชุ-ติ-นัด Chu Ti Nat หญิง นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ชนัทนันท์ 36 ชะ-นัด-นัน Cha Nat Nan หญิง ผู้มีความสุขจากการให้ผู้อื่น
ไชยธนัตถ์ 45 ชัย-ทะ-นัด Chai Tha Nat ชาย มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ที่ดีกว่า มีกำไรที่ดีกว่า
กัณฐณัฏฐ์ 55 กัน-ถะ-นัด Kan Tha Nat ชาย ส่วนของนักปราชญ์
ศุภณัฐชญา 34 สุบ-พะ-นัด-ถะ-ชะ-ยา Sup Pha Nat Tha Cha Ya หญิง -
ธนัตพร 28 ทะ-นัด-พอน Tha Nat Phon ไม่ระบุ มีทรัพย์อันประเสริฐ
ณัฐการต์ 36 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฐวัฒิ 35 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ไม่ระบุ ความประพฤติของนักปราชญ์
ธนัทอร 24 ทะ-นัด-ออน Tha Nat On หญิง -
กันติณัฐ 35 กัน-ติ-นัด Kan Ti Nat หญิง -
นัฐยากรณ์ 46 นัด-ถะ-ยา-กอน Nat Tha Ya Kon หญิง -
ณัชทิชา 19 นัด-ทิ-ชา Nat Thi Cha หญิง ปราชญ์ผู้(เกิดมาเพื่อความรู้
ณัฐสิกาญจ์ 50 นัด-ถะ-สิ-กาน Nat Tha Si Kan หญิง -
ณัฐฌยาน์ 46 นัด-ชะ-ยา Nat Cha Ya หญิง ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
กันยาณัฐ 37 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์หญิงที่บริสุทธิ์และมีทรัพย์
ธิติณัฏฐ์ 51 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง
ณัฏฐยาภรณ์ 55 นัด-ถะ-ยา-พอน Nat Tha Ya Phon หญิง ผู้ทรงความเป็นปราชญ์, ผู้มีความรอบรู้ประดับตน
ณัทธกร 19 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon ชาย ผู้ตั้งมั่นซึ่งความรู้
ณัฏฐ์ณธรณ์ 63 นัด-นะ-ทอน Nat Na Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ของนักปราชญ์
ณัฐธินีย์ 55 นัด-ถะ-ทิ-นี Nat Tha Thi Ni หญิง -
ดนัทธ์ 24 ดะ-นัด Da Nat ชาย ผูกพันไว้ด้วยคุณธรรม
ธนัชญภร 24 ทะ-นัด-ยะ-พอน Tha Nat Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนและสร้างทรัพย์
เสาวณัช 27 เสา-วะ-นัด Sao Wa Nat ไม่ระบุ -
นัติญา 21 นัด-ยา Nat Ya หญิง -
ธนัชญ์ฐิตา 45 ทะ-นัด-ทิ-ตา Tha Nat Thi Ta หญิง ผู้ตั้องมั่นในความรู้ที่มีทรัพย์
จิณัชชา 24 จิ-นัด-ชา Chi Nat Cha หญิง ผู้เกิดมามีความประพฤติดี
ธนัชญาน์ 34 ทะ-นัด-ชะ-ยา Tha Nat Cha Ya ไม่ระบุ ผู้มีความรู้เรื่องการเงิน
ภรณ์ณัฎร์ 46 พอน-นัด Phon Nat หญิง -
ณัฏฐยล 41 นัด-ทะ-ยน Nat Tha Yon หญิง ปราชญ์ผู้น่ามอง
มนัสจิตรา 39 มะ-นัด-จิด-ตรา Ma Nat Chit Tra หญิง -
ณณัฐกานต์ 42 นะ-นัด-ทะ-กาน Na Nat Tha Kan หญิง ผู้เป็นที่รักในความเป็นนักปราชญ์
ธนนัทนันท์ 43 ทะ-นะ-นัด-ทะ-นัน Tha Na Nat Tha Nan หญิง ผู้ยินดีในทรัพย์ที่เลื่องลือ
คณะณัฏฐ์ 49 คะ-นะ-นัด Kha Na Nat ไม่ระบุ หมู่คณะของนักปราชญ์
กัญปาณัสม์ 42 กัน-ปา-นัด Kan Pa Nat ชาย หญิงผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
ณัฎฐนันธ์ 50 นัด-ถะ-นัน Nat Tha Nan หญิง ความยินดีของนักปราชญ์
บุญนัด 17 บุน-นัด Bun Nat หญิง -