บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฏฐากาญจน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฏฐากาญจน์
ชื่อ ณัฏฐากาญจน์ ความหมาย แปลว่า ทองของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ถา-กาน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Kan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐากาญจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฏฐากาญจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐากาญจน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐากาญจน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 104 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ ณัฏฐากาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฏฐากาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐากาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัฏฐากาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐากาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณัฏฐากาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิชฎานัฏฐ์ 56 พิ-ชะ-ดา-นัด Phi Cha Da Nat หญิง นักปราชญ์ที่มีความรู้ในเรื่องต่างๆ มากมาย
นัฐนันท์ 42 นัด-ถะ-นัน Nat Tha Nan หญิง ความยินดีของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ปวีณ 56 นัด-ปะ-วีน Nat Pa Win หญิง นักปราชญ์ผู้ชำนาญ
ชวัลนัทธ์ 41 ชะ-วัน-นัด Cha Wan Nat หญิง ผู้เกี่ยวเนื่องกับความรุ่งเรือง
ธนัสพงษ์ 43 ทะ-นัด-พง Tha Nat Phong ไม่ระบุ -
ณัฏฐญา 32 นัด-ถะ-ยา Nat Tha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง
ญาณัจฉรา 30 ยา-นัด-ฉะ-รา Ya Nat Cha Ra หญิง มีความรู้ดุจนางฟ้า
ณัฐินี 34 นัด-ถิ-นี Nat Thi Ni หญิง นักปราชญ์หญิง, หญิงผู้ฉลาด
คณัสนันท์ 44 คะ-นัด-สะ-นัน Kha Nat Sa Nan หญิง เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
ฐปนัทอุทัย 41 ทะ-ปะ-นัด-อุ-ทัย Tha Pa Nat U Thai ชาย ดวงอาทิตย์ผู้ให้การดำรงมั่น
ณัฏฐ์ธณพล 59 นัด-ทะ-นะ-พน Nat Tha Na Phon ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
ณัฏฐยา 36 นัด-ถะ-ยา Nat Tha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง
ณัฐสมพล 44 นัด-ถะ-สม-พะ-ละ Nat Tha Som Pha La ชาย -
ธนัสนันท์ 44 ทะ-นัด-สะ-นัน Tha Nat Sa Nan หญิง ความยินดีที่มีทรัพย์เป็นม้า
นัทธ์อุนนดา 42 นัด-อุ-นน-ดา Nat U Non Da หญิง ผู้มีความยิ่งใหญ่ผูกพัน, ผู้ผูกพันความยิ่งใหญ๋
ธนัชญกร 24 ทะ-นัด-ยะ-กอน Tha Nat Ya Kon หญิง ผู้สร้างทรัพย์, ผู้กำเนิดทรัพย์
นัฐภรณ์ 37 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐฐ์วรัตน์ 67 นัด-วะ-รัด Nat Wa Rat หญิง นักปราชญ์ที่รู้ประโยชน์อันประเสริฐ
นัฐภูมิ 30 นัด-ถะ-พูม Nat Tha Phum ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีความสง่า
ณัฐเดช 23 นัด-ถะ-เดด Nat Tha Det ชาย อำนาจของนักปราชญ์
ณัฏฐ์พิชา 51 นัด-พิ-ชา Nat Phi Cha หญิง ทรงความรู้ดังนักปราชญ์
มานัตย์ 35 มา-นัด Ma Nat ไม่ระบุ -
ชลณัฐณา 32 ชน-นัด-ถะ-นา Chon Nat Tha Na ไม่ระบุ -
นัฐศรันย์ 55 นัด-ถะ-สัน Nat Tha San ชาย -
นัทธ์วนัญ 42 นัด-วะ-นัน Nat Wa Nan หญิง ผู้ผูกพันด้วยความรู้แห่งป่า
สมมาณัฐ 36 สม-มา-นัด Som Ma Nat ชาย ผู้ที่เหมาะสมเป็นนักปราชญ์
มนัสพร 33 มะ-นัด-สะ-พอน Ma Nat Sa Phon หญิง ผู้มีน้ำใจประเสริฐ
ณัฐพร 30 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ปราณัฐน์ 39 ปรา-นัด Pra Nat ไม่ระบุ ผู้มั่นคงในชีวิต
ธนัชญาน์ 34 ทะ-นัด-ชะ-ยา Tha Nat Cha Ya ไม่ระบุ ผู้มีความรู้เรื่องการเงิน
ชนัชญ์กรณ์ 45 ชะ-นัด-กอน Cha Nat Kon หญิง การกระทำของผู้มีปัญญา
สุมนัส 29 สุ-มะ-นัด Su Ma Nat หญิง -
ณัฐชณี 32 นัด-ชะ-นี Nat Cha Ni หญิง -
ณัฐริดา 28 นัด-ถะ-ริ-ดา Nat Tha Ri Da หญิง นักปราชญ์ผู้มีความชอบธรรม
มนัสเกต 27 มะ-นัด-สะ-เกด Ma Nat Sa Ket ชาย ความคิด
ณัฏฐธยาน์ 54 นัด-ถะ-ทะ-ยา Nat Tha Tha Ya หญิง ผู้มีปัญญาเพ่งพิจดังนักปราชญ์
วรณัฐ 28 วอ-ระ-นัด Wo Ra Nat ชาย -
ณัฐารีย์ 47 นัด-ถา-รี Nat Tha Ri ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ปพนณัฏฐ์ 51 ปะ-พน-นัด Pa Phon Nat ชาย ผู้สะอาดบริสุทธิ์ประดุจนักปราชญ์
ณัชชา 14 นัด-ชา Nat Cha หญิง เกิดเพื่อความรู้