บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฏฐากาญจน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฏฐากาญจน์
ชื่อ ณัฏฐากาญจน์ ความหมาย แปลว่า ทองของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ถา-กาน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Kan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐากาญจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฏฐากาญจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐากาญจน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐากาญจน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 104 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ ณัฏฐากาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฏฐากาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐากาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัฏฐากาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐากาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณัฏฐากาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พีระนัฐ 41 พี-ระ-นัด Phi Ra Nat ชาย ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ถิรธนัช 24 ถิ-ระ-ทะ-นัด Thi Ra Tha Nat ชาย มีความมั่นคงในฐานะร่ำรวย
ณัฏนรา 28 นัด-นะ-รา Nat Na Ra หญิง -
ณัฏฐนิตย์ 56 นัด-ถะ-นิด Nat Tha Nit หญิง ฉลาดเป็นตัวของตัว
ปนัสยา 27 ปะ-นัด-สะ-ยา Pa Nat Sa Ya หญิง ชมเชย, ชมชอบ, สรรเสริญ
นัสรียา 36 นัด-รี-ยา Nat Ri Ya หญิง ใจที่เบิกบาน
ณัฐภาสรณ์ 45 นัด-ถะ-พา-สอน Nat Tha Pha Son หญิง นักปราชญ์ที่มีแสงสว่างเป็นที่พึ่ง
ณัฐมนกานติ์ 51 นัด-ทะ-มน-กาน Nat Tha Mon Kan หญิง ผู้เป็นที่รักดังดวงใจของนักปราชญ์, ผู้มีค่าดังดวงใจของนักปราชญ์
ณัฐทินันท์ 47 นัด-ถะ-ทิ-นัน Nat Tha Thi Nan หญิง -
ณัฐชานรีย์ 54 นัด-ชา-นะ-รี Nat Cha Na Ri หญิง สตรีที่เกิดมาพร้อมกับความรอบรู้
ชนัฐจิตต์ 45 ชะ-นัด-จิด Cha Nat Chit หญิง คนที่มีใจมั่นคง
ณัฐภณ 24 นัด-ถะ-พน Nat Tha Phon ชาย คำพูดของนักปราชญ์, ปราชญ์นักพูด
ณัฏฐ์ษมา 46 นัด-สะ-มา Nat Sa Ma หญิง นักปราชญ์ผู้อ่อนน้อม, ผู้น้อมไหว้ที่ทรงคุณความรู้ยิ่ง
ณัฐฐาพร 40 นัด-ถา-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์
ณัฏฐ์เสฏฐ์ 72 นัด-ตะ-เสด Nat Ta Set ชาย ผู้ประเสริฐดังนักปราชญ์
ภิชช์ญาณัฏฐ์ 59 พิ-ชะ-ยา-นัด Phi Cha Ya Nat หญิง นักปราชญ์ที่มีความรู้ในเรื่องต่างๆ มากมาย
โสภณัฐ 30 โส-พะ-นัด So Pha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ณรรฐมน 32 นัด-มน Nat Mon หญิง -
มานัสพงษ์ 45 มา-นัด-พง Ma Nat Phong ชาย -
มนัสวรรณ 40 มะ-นัด-วัน Ma Nat Wan หญิง -
ณัฐฐิกา 33 นัด-ถะ-ถิ-กา Nat Tha Thi Ka ไม่ระบุ -
ณัฐษนิล 37 นัด-ถะ-สะ-หนิน Nat Tha Sa Nin หญิง -
ปนัดดา 14 ปะ-นัด-ดา Pa Nat Da หญิง หลาน
ณัฐฌญา 28 นัด-ชะ-ยา Nat Cha Ya ไม่ระบุ ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
ณัฐธนัน 36 นัด-ทะ-นัน Nat Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์และความรอบรู้, นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์
ณัฐกิตต์ 38 นัด-ถะ-กิด Nat Tha Kit ชาย เกียรติของนักปราชญ์
ณัฐิญา 27 นัด-ยา Nat Ya หญิง -
ณัฎฐ์ชามา 41 นัด-ชา-มา Nat Cha Ma หญิง ลูกสาวนักปราชญ์
ไชยธนัตถ์ 45 ชัย-ทะ-นัด Chai Tha Nat ชาย มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ที่ดีกว่า มีกำไรที่ดีกว่า
ณัฐวิภา 30 นัด-วิ-พา Nat Wi Pha หญิง ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
ณัฐชล 26 นัด-ถะ-ชน Nat Tha Chon ไม่ระบุ -
ณัฏฐ์วรัชญ์ 65 นัด-วะ-รัด Nat Wa Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐของนักปราชญ์
รัฐณัฏฐ์ 53 รัด-นัด Rat Nat ชาย -
ธนัชญ์พงศ์ 54 ทะ-นัด-พง Tha Nat Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายที่รอบรู้เรื่องการเงิน
กันติณัฐ 35 กัน-ติ-นัด Kan Ti Nat หญิง -
ชลณัฐณา 32 ชน-นัด-ถะ-นา Chon Nat Tha Na ไม่ระบุ -
วนัสนันท์ 46 วะ-นัด-สะ-นัน Wa Nat Sa Nan หญิง ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า
นัทธนิชา 26 นัด-ทะ-นิ-ชา Nat Tha Ni Cha หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นแสงสว่างอันบริสุทธิ์
ณัฐฑญา 26 นัด-ถะ-ยา Nat Tha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง
นัฐวุฒิ 32 นัด-ถะ-วุด Nat Tha Wut ชาย ผู้มีความเจริญเพราะความรู้