บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฏฐวิทย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฏฐวิทย์
ชื่อ ณัฏฐวิทย์ ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้รอบรู้ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ถะ-วิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Wit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐวิทย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 55
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฏฐวิทย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐวิทย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฏฐวิทย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 91
หมายเลข 91 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขที่จะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณัฏฐวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฏฐวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฏฐวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฏฐวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฏฐวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัฏฐวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัชชาภัณฑ์ 36 นัด-ชา-พัน Nat Cha Phan หญิง -
ณัชพร 23 นัด-ชะ-พอน Nat Cha Phon ไม่ระบุ ความรู้เป็นบ่อเกิดแห่งสิ่งดีงาม
ณัตพงษ์ 35 นัด-พง Nat Phong ชาย ผู้เกิดมาในดงนักปราชญ์
ภูติณัฐ 28 พู-ติ-นัด Phu Ti Nat ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณัฐณี 30 นัด-ถะ-นี Nat Tha Ni หญิง -
นัฐมล 29 นัด-ถะ-มน Nat Tha Mon หญิง ดวงใจของนักปราชญ์
ณัฐทยา 28 นัด-ทะ-ยา Nat Tha Ya ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้ใจบุญ
เปรมมนัส 34 เปรม-มะ-นัด Prem Ma Nat ไม่ระบุ -
ณัฐหทัย 36 นัด-หะ-ไท Nat Ha Thai หญิง ดวงใจของนักปราชญ์
ณัฐทิมา 29 นัด-ถะ-ทิ-มา Nat Tha Thi Ma หญิง -
มานัสพงษ์ 45 มา-นัด-พง Ma Nat Phong ชาย -
สณัฐชา 28 สะ-นัด-ชา Sa Nat Cha ชาย -
ณัฐฐิรา 36 นัด-ถะ-ถิ-รา Nat Tha Thi Ra หญิง ผู้มั่นคงในความเป็นนักปราชญ์
อรมนัส 31 ออน-มะ-นัด On Ma Nat ไม่ระบุ -
ณัฏฐภัทร์ 46 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ธณัชชา 18 ทะ-นัด-ชา Tha Nat Cha ไม่ระบุ เกิดจากทรัพย์
ณัฐชยาดา 31 นัด-ถะ-ชะ-ยา-ดา Nat Tha Cha Ya Da ไม่ระบุ -
เสาวณัช 27 เสา-วะ-นัด Sao Wa Nat ไม่ระบุ -
คชณัฏฐ์ 42 คด-ชะ-นัด Khot Cha Nat ไม่ระบุ ผู้มีความรู้เรื่องช้าง
ปราณัฐน์ 39 ปรา-นัด Pra Nat ไม่ระบุ ผู้มั่นคงในชีวิต
ณัฐจักร์ 42 นัด-ถะ-จัก-กะ Nat Tha Chak Ka ชาย -
ณัฏฐพิชา 42 นัด-ถะ-พิ-ชา Nat Tha Phi Cha หญิง -
ณัฐนิช่า 31 นัด-ถะ-นิ-ช่า Nat Tha Ni Cha ไม่ระบุ -
นัทที 18 นัด-ที Nat Thi หญิง ผูกพัน
อานัฐตรี 39 อา-นัด-ตรี A Nat Tri ชาย -
ณัฐนัย 35 นัด-ถะ-นัย Nat Tha Nai ชาย อุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ชานันท์ 63 นัด-ชา-นัน Nat Cha Nan หญิง -
ณัฐกนก 25 นัด-กะ-หนก Nat Ka Nok ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เปรียบประดุจทอง
นัทธ์จีรา 41 นัด-จี-รา Nat Chi Ra ไม่ระบุ -
ณัฐสิษฐ์ 51 นัด-ถะ-สิด Nat Tha Sit ชาย ความสำเร็จของนักปราชญ์
ณัฐชากร 26 นัด-ถะ-ชา-กอน Nat Tha Cha Kon ไม่ระบุ -
ภูณัฐสิทธิ์ 50 พู-นัด-ถะ-สิด Phu Nat Tha Sid ชาย ความสำเร็จของนักปราชญ์ในโลก
ณัฐตยา 30 นัด-ถะ-ตะ-ยา Nat Tha Ta Ya ไม่ระบุ -
ณัฏฐภาณุ์ 44 นัด-ทะ-พา Nat Tha Pha ไม่ระบุ แสงสว่างของนักปราชญ์
ณัฎฐาปกรณ์ 45 นัด-ถา-ปะ-กอน Nat Tha Pa Kon ไม่ระบุ -
จิณณ์ณณัช 45 จิน-นะ-นัด Chin Na Nat ไม่ระบุ ผู้เกิดมามีสติปัญญาดีและมีความประพฤติดี
พิมณัฐพร 47 พิม-นัด-ถะ-พอน Phim Nat Tha Phon ไม่ระบุ -
ธนัสถ์พร 42 ทะ-นัด-พอน Tha Nat Phon หญิง มีทรัพย์อันประเสริฐ
มนัสวี 34 มะ-นัด-สะ-วี Ma Nat Sa Wi หญิง ผู้มีความตั้งใจ
ณัฏฐริณีย์ 64 นัด-ถะ-ริ-นี Nat Tha Ri Ni ไม่ระบุ ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ