บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฎฐ์พสิณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฎฐ์พสิณ
ชื่อ ณัฎฐ์พสิณ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ, นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-พะ-สิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Pha Sin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์พสิณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฎฐ์พสิณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์พสิณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์พสิณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ ณัฎฐ์พสิณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฎฐ์พสิณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์พสิณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฎฐ์พสิณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์พสิณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฎฐ์พสิณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์พสิณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณัฎฐ์พสิณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กุญช์ณัฐธี 46 กุน-ยะ-นัด-ที Kun Ya Nat Thi หญิง ผู้มีความรู้ยิ่งใหญ่และประเสริฐ
สุนัฏธีกาญจน์ 63 สุ-นัด-ที-กาน Su Nat Thi Kan หญิง -
ณัฏฐณัฏฐ์ 63 นัด-ถะ-นัด Nat Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นปราชญ์ในปราชญ์, ผู้เป็นปราชญ์ที่มีความรู้ยิ่ง
ณัชปภา 15 นัด-ปะ-พา Nat Pa Pha หญิง ผู้รุ่งเรืองในการให้ความรู้
มนัสชา 24 มะ-นัด-ชา Ma Nat Cha หญิง -
ณัฐนรีย์ 51 นัด-ถะ-นะ-รี Nat Tha Na Ri หญิง -
กัลยณัฎฐ์ 51 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง นักปราชญ์หญิง
ณณัฎฐ์ 37 นะ-นัด Na Nat ชาย เป็นนักปราชญ์
เอกธณัฐ 31 อะ-เกด-นัด A Ket Nat ไม่ระบุ -
ณัฐฑริกานต์ 48 นัด-ถะ-ทะ-ริ-กาน Nat Tha Tha Ri Kan หญิง -
ณัฏฐกานต์ 46 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ถนัดวิชช์ 34 ถะ-หนัด-วิด Tha Nat Wit ไม่ระบุ ผู้ถนัดในความรู้
ณัฐวัต 31 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ไม่ระบุ ความประพฤติของนักปราชญ์
ณัฎฐรินี 43 นัด-ถะ-ริ-นี Nat Tha Ri Ni ไม่ระบุ ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
นัตชลิกา 26 นัด-ชะ-ลิ-กา Nat Cha Li Ka หญิง -
ณัทฐิกานต์ 42 นัด-ถิ-กาน Nat Thi Kan หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักยิ่ง
ณัฐปคัลป์ 45 นัด-ปะ-คัน Nat Pa Khan ชาย นักปราชญ์ที่มีความกล้า, นักปราชญ์ที่มีความคล่องแคล่ว
คุณัชญ์ 29 คุ-นัด Khu Nat ชาย ผู้รู้คุณธรรม, ผู้รู้ความดี
ณัฐตยา 30 นัด-ถะ-ตะ-ยา Nat Tha Ta Ya ไม่ระบุ -
ธนัฐ 22 ทะ-นัด Tha Nat ไม่ระบุ ดำรงอยู่อย่างคนมีทรัพย์
นัฐตะยาภรณ์ 53 นัด-ตะ-ยา-พอน Nat Ta Ya Phon หญิง -
นัชญ์นันต์ 50 นัด-นัน Nat Nan หญิง -
อณัฐพงษ์ 47 อะ-นัด-ถะ-พง A Nat Tha Phong ชาย -
ปิ่นมนัส 33 ปิ่น-มะ-นัด Pin Ma Nat หญิง จอมใจ, ยอดดวงใจ
เจตณัฐ 29 เจด-นัด Chet Nat ไม่ระบุ ความคิดเห็นของนักปราชญ์
ณัฐวัสส์ 51 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ความประพฤติของนักปราชญ์
ณัฐณฐภัทร 42 นัด-นะ-ถะ-พัด Nat Na Tha Phat หญิง ผู้เจริญและรอบรู้ดุจนักปราชญ์
เกียรตินัดดา 41 เกียด-นัด-ดา Kiat Nat Da หญิง -
กัญญ์ณัฎฐ์ 54 กัน-นัด Kan Nat หญิง นักปราชญ์สตรี
ณัฐชานน 31 นัด-ถะ-ชา-นน Nat Tha Cha Non ไม่ระบุ -
ณัฐกัญญา 32 นัด-กัน-ยา Nat Kan Ya ไม่ระบุ สตรีผู้ชาญฉลาด
ณัฐลักษณ์ 47 นัด-ถะ-ลัก Nat Tha Lak ไม่ระบุ ลักษณะของผู้ฉลาด
มนัสพันธ์ 51 มะ-นัด-พัน Ma Nat Phan ชาย พันธะแห่งใจ
ณัฐนิฐา 37 นัด-นิ-ถา Nat Ni Tha หญิง ฐานของนักปราชญ์
ณัฐยาพัชร 45 นัด-ถะ-ยา-พัด Nat Tha Ya Phat หญิง เพชรนักปราชญ์หญิง
นัฐกิจ 29 นัด-ถะ-กิด Nat Tha Kit ชาย เกียรติของนักปราชญ์
วนัสฑนันท์ 49 วะ-นัด-สะ-ทะ-นัน Wa Nat Sa Tha Nan หญิง -
มนัสมนต์ 43 มะ-นัด-มน Ma Nat Mon หญิง -
มนัสกรี 33 มะ-นัด-สะ-กรี Ma Nat Sa Kri ชาย ใฝ่ใจคิดถึง
มนัสวีย์ 51 มะ-นัด-วี Ma Nat Wi หญิง ผู้ปราถนาในปัญญา