บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฎฐ์พสิณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฎฐ์พสิณ
ชื่อ ณัฎฐ์พสิณ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ, นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-พะ-สิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Pha Sin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์พสิณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฎฐ์พสิณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์พสิณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์พสิณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ ณัฎฐ์พสิณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฎฐ์พสิณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์พสิณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฎฐ์พสิณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์พสิณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฎฐ์พสิณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์พสิณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณัฎฐ์พสิณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฐฐมา 33 นัด-ถะ-มา Nat Tha Ma ไม่ระบุ -
ชญาณัฏฐ์ 43 ชะ-ยา-นัด Cha Ya Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้รอบรู้
พิมพ์ณัฐชยา 63 พิม-นัด-ชะ-ยา Phim Nat Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นต้นแบบของชัยชนะ
ธนัตถ์ศรณ์ 51 ทะ-นัด-สอน Tha Nat Son หญิง ผู้เป็นที่พึ่งที่มีความมั่งคั่ง
นัสจรินทร์ 49 นัด-จะ-ริน Nat Cha Rin ไม่ระบุ -
ณัฏฐวิช 39 นัด-ถะ-วิด Nat Tha Wit ชาย -
ณัฐธีวัลย์ 62 นัด-ถะ-ที-วัน Nat Tha Thi Wan ไม่ระบุ -
ฐปนนันท์ 40 ทะ-ปะ-นะ-นัด Tha Pa Na Nat หญิง ผู้มีความสุขในการดำรงอยู่
ธนัชญกร 24 ทะ-นัด-ยะ-กอน Tha Nat Ya Kon หญิง ผู้สร้างทรัพย์, ผู้กำเนิดทรัพย์
มนัสดา 23 มะ-นัด-สะ-ดา Ma Nat Sa Da หญิง ความฉลาดหลักแหลม
มาณัฐพงษ์ 47 มา-นัด-ถะ-พง Ma Nat Tha Phong ไม่ระบุ -
ณัฐฐ์วรัตน์ 67 นัด-วะ-รัด Nat Wa Rat หญิง นักปราชญ์ที่รู้ประโยชน์อันประเสริฐ
ณัชฌาน์ญา 36 นัด-ชา-ยา Nat Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ในการเพ่งพิจเพื่อให้ความรู้
ณัฏฐ์ชยิน 55 นัด-ชะ-ยิน Nat Cha Yin หญิง ชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฎฐนันท์ฤทัย 61 นัด-ถะ-นัน-รึ-ทัย Nat Tha Nan Rue Thai หญิง -
ณัฐพัชร์ 45 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย มีความรู้ดุจเพชร
ณัฐพชร์ 41 นัด-ถะ-พด Nat Tha Phot ชาย -
สิตมนัส 35 สิด-มะ-นัด Sit Ma Nat ชาย -
ชมมนัส 28 ชม-มะ-นัด Chom Ma Nat ไม่ระบุ -
จักธนัฐพันธ์ 63 จัก-ทะ-นัด-พัน Chak Tha Nat Phan ชาย ผู้มีเชื่อสายของนักปราชญ์
ณัฐญานัญ 36 นัด-ถะ-ยา-นัน Nat Tha Ya Nan หญิง -
ณัฐวิมล 39 นัด-ถะ-วิ-มน Nat Tha Wi Mon หญิง นักปราชญ์ผู้ปราศจากมลทิน
ฉันทณัฏฐ์ 51 ฉัน-ทะ-นัด Chan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ฐานัฐพ์ 45 ถา-นัด Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีฐานะ
ภูมิ์ธนัส 41 พู-ทะ-นัด Phu Tha Nat ชาย ผู้ว่องไวด้วยทรัพย์จากปัญญา
ณัฏศิยาภรณ์ 57 นัด-สิ-ยา-พอน Nat Si Ya Phon หญิง -
ณัชปภา 15 นัด-ปะ-พา Nat Pa Pha หญิง ผู้รุ่งเรืองในการให้ความรู้
อัตถ์ธนัฏฐ์ 63 อัด-ทะ-นัด At Tha Nat ชาย ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ที่ต้องการ
นัฐธิดา 28 นัด-ถะ-ทิ-ดา Nat Tha Thi Da หญิง ธิดาของนักปราชญ์
มนต์ณัฏ 40 มน-นัด Mon Nat ชาย คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์
นัทวัฒน์ 37 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ไม่ระบุ ความประพฤติของนักปราชญ์
ณัฐสัณห์ 48 นัด-ถะ-สัน Nat Tha San ชาย -
ชัยมนัส 35 ชัย-มะ-นัด Chai Ma Nat ชาย ชยะชัยตัวเอง
นัฐฐ์ณี 48 นัด-ถะ-นี Nat Tha Ni ไม่ระบุ -
ณัฐวิวัฒน์ 55 นัด-วิ-วัด Nat Wi Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญดีงาม
ธานัท 15 ทา-นัด Tha Nat ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ
ณัฏฐ์นลิน 56 นัด-นะ-ลิน Nat Na Lin หญิง ปราชญ์ผู้งามดังดอกบัว
ณัฏฉรียา 43 นัด-ฉะ-รี-ยา Nat Cha Ri Ya ไม่ระบุ ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
ชีรณัฏฐ์ 49 ชี-ระ-นัด Chi Ra Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ที่เก่งมาก
เขมณัฐชนนี 46 เข-มะ-นัด-ชน-นะ-นี Khe Ma Nat Chon Na Ni หญิง ความสบายใจของมารดานักปราชญ์