บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฎฐ์พศิณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฎฐ์พศิณ
ชื่อ ณัฎฐ์พศิณ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ, นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-พะ-สิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Pha Sin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์พศิณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฎฐ์พศิณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์พศิณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์พศิณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ ณัฎฐ์พศิณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฎฐ์พศิณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์พศิณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฎฐ์พศิณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์พศิณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฎฐ์พศิณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์พศิณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณัฎฐ์พศิณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธนัทภัทร 24 ทะ-นัด-พัด Tha Nat Phat ชาย -
ธณัฐนิชา 34 ทะ-นัด-นิ-ชา Tha Nat Ni Cha หญิง ผู้มีความร่ำรวยด้วยตนเอง
สุนินัทธ์ 40 สุ-นิ-นัด Su Ni Nat หญิง ผูกพันไว้เป็นอย่างดี
พีณัสม์ 45 พี-นัด Phi Nat ชาย -
มนนัทธ์ 33 มน-นัด Mon Nat ไม่ระบุ ผูกพันใจ, เกลียวใจ
ณัฐสรัญ 37 นัด-ทะ-สะ-รัน Nat Tha Sa Ran ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้เรื่องศร
นัดพบ 20 นัด-พบ Nat Phop ไม่ระบุ -
ณัฐดนีย 39 นัด-ถะ-ดะ-นีย Nat Tha Da Niya ไม่ระบุ -
รณัชย์ 32 ระ-นัด Ra Nat ไม่ระบุ ผู้มีชัยในการรบ
ณัฐฐินีย์ 60 นัด-ถะ-ถิ-นี Nat Tha Thi Ni หญิง -
กุณณัฏฐ์ 43 กุน-ละ-นะ-นัด Kun La Na Nat ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาดุจเปลวไฟ
นัสรียะ 39 นัด-รี-ยะ Nat Ri Ya ไม่ระบุ -
นัทธิชา 21 นัด-ทิ-ชา Nat Thi Cha หญิง เกิดมาเพื่อความสุข, เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
ธัญญณัฐ 34 ทัน-ยะ-นัด Than Ya Nat หญิง ปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
ปารณัท 17 ปา-ระ-นัด Pa Ra Nat ไม่ระบุ ผู้ให้ความยินดี
กสิณีณัฐ 42 กะ-สิ-นี-นัด Ka Si Ni Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เพ่งอารมณ์
ณัฐตินนท์ 45 นัด-ถะ-ติ-นน Nat Tha Ti Non ได้ทั้งชายและหญิง -
นัด 10 นัด Nat หญิง การบันลือ, น้ำ
วีนัส 29 วี-นัด Wi Nat ชาย -
มะนัต 21 มะ-นัด Ma Nat ชาย ใจ
นัชณรรท์ 34 นัด-นัน Nat Nan หญิง -
ณัฐชนัญชา 36 นัด-ชะ-นัน-ชา Nat Cha Nan Cha หญิง นักปราชญ์ผู้เกิดมารู้เรื่องหมู่คน
นัทธนิชา 26 นัด-ทะ-นิ-ชา Nat Tha Ni Cha หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นแสงสว่างอันบริสุทธิ์
ธณัฎฌา 24 ทะ-นัด-ชา Tha Nat Cha หญิง เกิดจากทรัพย์
กัญญ่ณัฐ 32 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์สตรี
กษิณาณัฐ์ 42 กะ-สิ-นา-นัด Ka Si Na Nat หญิง นักปราชญ์ผู้หมดสิ้นซึ่งกิเลส
ณัทธภัทร 24 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ณัฏฐ์ผลิน 59 นัด-ผะ-ลิน Nat Pha Lin หญิง ผู้มีผลงานดังนักปราชญ์
ณัฐทิยา 32 นัด-ถะ-ทิ-ยา Nat Tha Thi Ya ไม่ระบุ -
ณัชภริกา 22 นัด-ชะ-พะ-ริ-กา Nat Cha Pha Ri Ka หญิง -
ณัฐณาพัชร์ 51 นัด-ทะ-นา-พัด Nat Tha Na Phat หญิง ผู้มีคุณค่าในขอบข่ายความรู้,ผู้แกร่งกล้าในอำนาจนักปราชญ์
ณัฐฉรียา 43 นัด-ฉะ-รี-ยา Nat Cha Ri Ya หญิง ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
ณัฐจักร์ 42 นัด-ถะ-จัก-กะ Nat Tha Chak Ka ชาย -
ณัฎฐนิจ 38 นัด-ถะ-นิด Nat Tha Nit หญิง ฉลาดเป็นตัวของตัว
กัญญณัท 23 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ หญิงผู้เกิดมาเพื่อให้ความรู้
ชัญญาณัฏฐ์ 51 ชัน-ยา-นัด Chan Ya Nat หญิง ปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พรรณ์ณัฏฐพร 69 พัน-นัด-ถะ-พอน Phan Nat Tha Phon หญิง ความประเสริฐของนักปราชญ์ผู้มีผิวพรรณงาม
ณัฏฐริณีย์ 64 นัด-ถะ-ริ-นี Nat Tha Ri Ni หญิง ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
ชญณัฐฐา 34 ชะ-ยะ-นัด-ถา Cha Ya Nat Tha หญิง ปราชญ์ผู้รอบรู้
จิรณัชชา 28 จิ-ระ-นัด-ชา Chi Ra Nat Cha ไม่ระบุ ผู้ที่เกิดมาเพื่อความรู้อันยั่งยืน