บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฎฐ์ปณัย

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฎฐ์ปณัย
ชื่อ ณัฎฐ์ปณัย ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความรัก เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ปะ-นัย และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Pa Nai
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์ปณัย ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฎฐ์ปณัย ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์ปณัย ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์ปณัย ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ณัฎฐ์ปณัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฎฐ์ปณัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์ปณัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฎฐ์ปณัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์ปณัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฎฐ์ปณัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์ปณัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฎฐ์ปณัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์ปณัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฎฐ์ปณัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฐภูมินทร์ 49 นัด-ถะ-พู-มิน Nat Tha Phu Min ชาย เทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน
ณัฐิเดช 27 นัด-เดด Nat Det ชาย -
วินัส 26 วิ-นัด Wi Nat หญิง ดาวเคราะห์ดวงที่สองในระบบสุริยจักรวาล
ณัฐชนก 26 นัด-ชะ-นก Nat Cha Nok หญิง ทำให้เป็นคนฉลาด
ณัฏฐกัญญา 41 นัด-ถะ-กัน-ยา Nat Tha Kan Ya หญิง สตรีผู้เป็นนักปราชญ์
ณัตทิกานต์ 36 นัด-ทิ-กาน Nat Thi Kan หญิง -
ชลณัฏฐ์ 44 ชน-นัด Chon Nat ไม่ระบุ ผู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับน้ำ
ณัฏฐฎาพร 45 นัด-ถะ-ดา-พอน Nat Tha Da Phon หญิง นักปราชญ์ที่มีความประเสริฐ
ณัฐฌาพัชร์ 51 นัด-ชา-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้เข้มแข็ง
ณรรฐมน 32 นัด-มน Nat Mon หญิง -
วินัทร์ 33 วิ-นัด Wi Nat ไม่ระบุ -
ธนัฐชา 25 ทะ-นัด-ชา Tha Nat Cha ไม่ระบุ ผู้เกิดมามั่นคงในทรัพย์
กนกภคณัช 23 กะ-หนก-พะ-คะ-นัด Ka Nok Pha Kha Nat ไม่ระบุ ผู้เกิดมามีปัญญามีโชคอันเกี่ยวเนื่องกับทองคำ
ณัฐฏ์นุชิต 51 นัด-นุ-ชิด Nat Nu Chit ชาย นักปราชญ์ผู้ชนะเสมอ
ชณัฏฐา 30 ชะ-นัด-ถา Cha Nat Tha ไม่ระบุ การเกิดขึ้นของนักปราชญ์
ณัฐทวรรณ 38 นัด-ถะ-ทะ-วัน Nat Tha Tha Wan ไม่ระบุ -
ธนัทที 22 ทะ-นัด-ที Tha Nat Thi ไม่ระบุ -
ณัฏฐพล 41 นัด-ถะ-พน Nat Tha Phon ชาย พลังของนักปราชญ์
นัตชลิกา 26 นัด-ชะ-ลิ-กา Nat Cha Li Ka หญิง -
พรรณ์ณัฏฐพร 69 พัน-นัด-ถะ-พอน Phan Nat Tha Phon หญิง ความประเสริฐของนักปราชญ์ผู้มีผิวพรรณงาม
ณัฐพิณ 35 นัด-ถะ-พิน Nat Tha Phin หญิง -
จิตติ์ธนัตถ์ 55 จิด-ทะ-นัด Chit Tha Nat ชาย ผู้สำเร็จด้วยทรัพย์และสติปัญญา
ณัฏฐธมน 41 นัด-ทะ-ทะ-มน Nat Tha Tha Mon หญิง ปราชญ์แสนสวย
คุณณัฐ 28 คุน-นัด Khun Nat ไม่ระบุ ความดีของนักปราชญ์
ณัชวลัญช์ 42 นัด-วะ-ลัน Nat Wa Lan หญิง ทางของนักปราชญ์
ณัชชา 14 นัด-ชา Nat Cha หญิง เกิดเพื่อความรู้
ณัฎฐิกา 29 นัด-ถิ-กา Nat Thi Ka ไม่ระบุ ผู้ประกอบด้วยความฉลาด
ณัฏฐารยา 41 นัด-ถา-ระ-ยา Nat Tha Ra Ya หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
รัตน์ณัฐพงษ์ 66 รัด-นัด-ถะ-พง Rat Nat Tha Phong ชาย -
ธนัสนี 32 ทะ-นัด-สะ-นี Tha Nat Sa Ni หญิง ได้รับทรัพย์สมบัติ
นัทธ์อุนนดา 42 นัด-อุ-นน-ดา Nat U Non Da หญิง ผู้มีความยิ่งใหญ่ผูกพัน, ผู้ผูกพันความยิ่งใหญ๋
ณัฎฐิชา 30 นัด-ถิ-ชา Nat Thi Cha หญิง -
จรรย์ธนัท 45 จัน-ทะ-นัด Chan Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยที่มีกริยาเพรียบพร้อม
พิมพ์นัชชา 48 พิม-นัด-ชา Phim Nat Cha ไม่ระบุ -
ณัฐปดัลภ์ 41 นัด-ปะ-คัน Nat Pa Khan ชาย ปราชญ์ผู้องอาจ
ธณัฎฐ์ 36 ทะ-นัด Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงความรู้, ท่านผู้เป็นนักปราชญ์
ณัฐอัตถ์ 41 นัด-ทะ-อัด Nat Tha At ชาย ผู้มีประโยชน์ของนักปราชญ์
ณัฐธีรา 34 นัด-ที-รา Nat Thi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ธนัฐชัย 36 ทะ-นัด-ชัย Tha Nat Chai ชาย ชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์
นัฐชาภรณ์ 40 นัด-ถะ-ชา-พอน Nat Tha Cha Phon หญิง -