บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฎฐ์ทวัฒ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฎฐ์ทวัฒ
ชื่อ ณัฎฐ์ทวัฒ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์ทวัฒ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฎฐ์ทวัฒ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์ทวัฒ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์ทวัฒ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณัฎฐ์ทวัฒ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฎฐ์ทวัฒ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์ทวัฒ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฎฐ์ทวัฒ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์ทวัฒ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฎฐ์ทวัฒ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์ทวัฒ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฎฐ์ทวัฒ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์ทวัฒ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัฎฐ์ทวัฒ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฐวสัย 43 นัด-ถะ-วะ-สัย Nat Tha Wa Sai หญิง -
ณณัฏฐวี 45 นะ-นัด-ทะ-วี Na Nat Tha Wi หญิง ผู้ซึ่งมีความฉลาด
ณัฐชเพ็ญ 42 นัด-ชะ-เพ็น Nat Cha Phen หญิง -
ณัฐฐมา 33 นัด-ถะ-มา Nat Tha Ma ไม่ระบุ -
ณัฐนันทน์ 47 นัด-ถะ-นัน Nat Tha Nan หญิง ความยินดีของนักปราชญ์
นัทธ์ฤดี 32 นัด-รึ-ดี Nat Rue Di ไม่ระบุ ผูกใจไว้, พันธะแห่งใจ
กัญณัชชนม์ 41 กัน-ยะ-นัด-ชน Kan Ya Nat Chon หญิง สตรีผู้เกิดมามีชีวิตเป็นนักปราชญ์
นัสรีย์ 44 นัด-รี Nat Ri หญิง -
อณัศยา 31 อะ-หนัด-ยา A Nat Ya ไม่ระบุ -
ณัฐชยาพร 41 นัด-ถะ-ชะ-ยา-พอน Nat Tha Cha Ya Phon หญิง ชัยชนะอันประเสริฐของนักปราชญ์
ณัฐกมลพร 42 นัด-กะ-มน-พอน Nat Ka Mon Phon หญิง ผู้มีใจอันประเสริฐที่ฉลาด
นัทธบดินทร์ 40 นัด-ทะ-บะ-ดิน Nat Tha Ba Din ชาย ผู้เกี่ยวข้องกับกษัตริย์
ณัฐนน 28 นัด-ถะ-นน Nat Tha Non ไม่ระบุ ผู้เป็นที่ชื่ชมของเหล่านักปราชญ์
ณัชชนุตม์ 36 นัด-ชะ-นุด Nat Cha Nut หญิง ผู้อยู่เหนือหมู่คนผู้ให้ความรู้
กฤษฏิ์ธนัท 42 กริด-ทะ-นัด Krit Tha Nat ชาย ฉลาดในเรื่องทรัพย์
ณัทณิชชา 24 นัด-ถะ-นิด-ชา Nat Tha Nit Cha หญิง -
ณัฐฐารินทร์ 55 นัด-ถา-ริน Nat Tha Rin หญิง เจ้าแห่งนักปราชญ์
วันนัด 25 วัน-นัด Wan Nat ชาย -
ชลณัฐณา 32 ชน-นัด-ถะ-นา Chon Nat Tha Na ไม่ระบุ -
ณัฏฐ์นิชา 48 นัด-นิ-ชา Nat Ni Cha ไม่ระบุ ฉลาดและบริสุทธิ์
ธัญญ์ธนัตถ์ 51 ทัน-ทะ-นัด Than Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีกำไรทรัพย์และมีโชคดี
ณัฎฐ์ฤชา 36 นัด-รึ-ชา Nat Rue Cha หญิง นักปราชญ์ผู้มีค่า
ณัฐฐินันท์ 55 นัด-ถิ-นัน Nat Thi Nan หญิง ผู้ยินดีในปราชญ์
ณัฐภาสรณ์ 45 นัด-ถะ-พา-สอน Nat Tha Pha Son หญิง นักปราชญ์ที่มีแสงสว่างเป็นที่พึ่ง
ณัฐกนก 25 นัด-กะ-หนก Nat Ka Nok ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เปรียบประดุจทอง
ธนัทพร 26 ทะ-นัด-พอน Tha Nat Phon หญิง มีทรัพย์อันประเสริฐ
นัฎฐกานต์ 42 นัด-ทะ-กาน Nat Tha Kan หญิง -
สิรินทณัช 36 สิ-ริน-ทะ-นัด Si Rin Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ทีความเจริญอันยิ่งใหญ่
จิตติณัฏฐ์ 56 จิด-ติ-นัด Chit Ti Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาและมีความคิดที่ดี
สหณัฐ 30 สะ-หะ-นัด Sa Ha Nat ไม่ระบุ -
นัฐธิรา 31 นัด-ถะ-ทิ-รา Nat Tha Thi Ra หญิง -
มานัส 22 มา-นัด Ma Nat ชาย -
ณัฏฐ์กฤศ์ 54 นัด-ถะ-กริด Nat Tha Krit ชาย ส่วนน้อยของเธอผู้ซึ่งเป็นนักปราชญ์
ณัฐกรณ์ 37 นัด-ถะ-กอน Nat Tha Kon ชาย นักปราชญ์, ผู้ฉลาด
นัทธิ์ปุลิน 45 นัด-ปุ-ลิน Nat Pu Lin หญิง ผู้มีความผูกพันที่กว้างขวาง
ณัตพงษ์ 35 นัด-พง Nat Phong ชาย ผู้เกิดมาในดงนักปราชญ์
ศิวาณัฏฐ์ 54 สิ-วา-นัด Si Wa Nat ชาย ผู้รอบรู้ในการละเว้นซึ่งกิเลส
กษีณาณัฐ 36 กะ-สี-นา-นัด Ka Si Na Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้หมดสิ้นซึ่งกิเลส
ณัฐสุชา 29 นัด-ถะ-สุ-ชา Nat Tha Su Cha ไม่ระบุ -
ภรณ์นัชชา 33 พอน-นัด-ชา Phon Nat Cha ไม่ระบุ สายน้ำที่ประเสริฐ