บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฎฐ์ณภร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฎฐ์ณภร
ชื่อ ณัฎฐ์ณภร ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีปัญญา เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-นะ-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Na Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์ณภร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฎฐ์ณภร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์ณภร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์ณภร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ณัฎฐ์ณภร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฎฐ์ณภร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์ณภร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฎฐ์ณภร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์ณภร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฎฐ์ณภร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์ณภร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฎฐ์ณภร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์ณภร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฎฐ์ณภร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จิรณัตถ์ 36 จิ-ระ-นัด Chi Ra Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความรู้ที่เป็นประโยชน์ตลอดไป, ผู้ที่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ตลอดเวลา
ณัฐสวาท 33 นัด-ถะ-สะ-หวาด Nat Tha Sa Wat ชาย -
ณัฏฐปาล 36 นัด-ถะ-ปาน Nat Tha Pan ชาย ผู้คุ้มครองนักปราชญ์
ณัฐนิช่า 31 นัด-ถะ-นิ-ช่า Nat Tha Ni Cha ไม่ระบุ -
ณัฐฐิญาภัค 45 นัด-ถิ-ยา-พัก Nat Thi Ya Phak หญิง ผู้มีโชคในความรู้ของนักปราชญ์
ธนัชนันทนา 36 ทะ-นัด-นัน-ทะ-นา Tha Nat Nan Tha Na หญิง ผู้ร่ำรวยอันเป็นที่ชื่นชอบของคน
ณัจธิร์ยา 45 นัด-ทิ-ยา Nat Thi Ya หญิง สตรีผู้มีความมั่นคงด้วยปัญญา
ณัฐวัต 31 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ไม่ระบุ ความประพฤติของนักปราชญ์
ชญานัทธ์ 30 ชะ-ยา-นัด Cha Ya Nat ไม่ระบุ ผูกพันด้วยความรู้
ธณัช 15 ทะ-นัด Tha Nat ชาย เธอผู้ให้ความรู้
จิณัฎฐ์ชา 45 จิ-นัด-ชา Chi Nat Cha หญิง ผู้เกิดมามีความประพฤติดี
ณัฐพิมุกต์ 49 นัด-พิ-มุก Nat Phi Muk ได้ทั้งชายและหญิง ผู้หลุดพ้นด้วยการมีความรู้ยิ่ง, ผู้หลุดพ้นเพราะเป็นนักปราชญ์
นัฐติยา 34 นัด-ติ-ยา Nat Ti Ya หญิง ผู้มีปัญญามั่นคง ๓ ประการ
กัณญาณัฐ 33 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์หญิง, หญิงผู้ฉลาด
ณัฐชานันท์ 45 นัด-ถะ-ชา-นัน Nat Tha Cha Nan หญิง นักปราชญ์ผู้เกิดมาเพื่อความยินดี
ณัฐชฎา 26 นัด-ถะ-ชะ-ดา Nat Tha Cha Da หญิง -
นัฐถา 20 นัด-ถา Nat Tha หญิง ฉลาด
นัฎฐกานต์ 42 นัด-ทะ-กาน Nat Tha Kan หญิง -
ธนัทธนัญญา 36 ทะ-นัด-ทะ-นัน-ยา Tha Nat Tha Nan Ya หญิง ผู้รู้เรื่องทรัพย์ที่ร่ำรวย
นัทธ์ฤดี 32 นัด-รึ-ดี Nat Rue Di ไม่ระบุ ผูกใจไว้, พันธะแห่งใจ
เกศคณัสนันท์ 54 เกด-คะ-นัด-นัน Ket Kha Nat Nan หญิง ความยินดีของหมู่คณะที่สูงสุด
อรณัชชา 24 ออ-ระ-นัด-ชา O Ra Nat Cha หญิง หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อให้ความรู้
ฐปนัท 21 ถะ-ปะ-นัด Tha Pa Nat หญิง ผู้ให้การดำรงมั่น
ณัฏฐ์พจน์ 64 นัด-ตะ-พด Nat Ta Phot ชาย ถ้อยคำของนักปราชญ์
ณัฐณชา 26 นัด-ถะ-นะ-ชา Nat Tha Na Cha ไม่ระบุ -
ปารณัท 17 ปา-ระ-นัด Pa Ra Nat ไม่ระบุ ผู้ให้ความยินดี
ชนัชญ์ 26 ชะ-นัด Cha Nat หญิง ผู้มีปัญญา
ณัทธกรณ์ 33 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon ชาย ผู้สร้างองค์ความรู้
ณัฐพัชร์ 45 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย มีความรู้ดุจเพชร
ญาณัจสรา 32 ยา-นัด-สะ-รา Ya Nat Sa Ra ไม่ระบุ -
ณณัฏฐ์ 41 นะ-นัด Na Nat ชาย เป็นนักปราชญ์
ศิณัฐดา 31 สิ-นัด-ถะ-ดา Si Nat Tha Da หญิง -
ณัฏฐสินี 50 นัด-ถะ-สินี Nat Tha Sini หญิง -
ภนัฐกร 24 พะ-นัด-กอน Pha Nat Kon ชาย -
ชนรรทนา 22 ชะ-นัด-นา Cha Nat Na ไม่ระบุ -
ณัฐนดา 25 นัด-นะ-ดา Nat Na Da หญิง -
พนัสยา 33 พะ-นัด-ยา Pha Nat Ya หญิง -
ธนรรถธร 26 ทะ-นัด-ทอน Tha Nat Thon ไม่ระบุ -
ธณัฐชา 25 ทะ-นัด-ชา Tha Nat Cha ไม่ระบุ พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเกิดมาเป็นนักปราชญ์
เสฏฐนัทธ์ 50 เสด-ทะ-นัด Set Tha Nat ชาย ผู้มีความผูกพันอันประเสริฐ