บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฎฐ์ชพร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฎฐ์ชพร
ชื่อ ณัฎฐ์ชพร ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เกิดมาประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ชะ-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Cha Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์ชพร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฎฐ์ชพร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์ชพร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐ์ชพร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณัฎฐ์ชพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฎฐ์ชพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์ชพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฎฐ์ชพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์ชพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฎฐ์ชพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐ์ชพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฎฐ์ชพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฐดนยา 33 นัด-ถะ-ดน-ยา Nat Tha Don Ya ไม่ระบุ -
ณัฐวัฏน์ 51 นัด-ถะ-วัด-ตะ Nat Tha Wat Ta ชาย -
กรณัฐรัชต์ 45 กอน-นัด-ถะ-รัด Kon Nat Tha Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สร้างเงินของนักปราชญ์
ปณัฎฐิฎา 35 ปะ-หนัด-ถิ-ดา Pa Nat Thi Da หญิง -
ณัฏฐ์ฐาภรณ์ 65 นัด-ถา-พอน Nat Tha Phon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความมั่นคงในความรอบรู้
ณัฏฐ์วณิชา 54 นัด-วะ-นิ-ชา Nat Wa Ni Cha หญิง -
จินัฎฎา 30 จิ-นัด-ดา Chi Nat Da ไม่ระบุ -
ณัฏฐ์ธญา 45 นัด-ทะ-ยา Nat Tha Ya หญิง ผู้ทรงความรอบรู้ดังนักปราชญ์
หนัด 15 หนัด Nat ชาย -
วรรณวนัช 36 วัน-วะ-นัด Wan Wa Nat ชาย ผิวพรรณเหมือนดอกบัว
ณัฐชนน 30 นัด-ชะ-นน Nat Cha Non ไม่ระบุ เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัฎดาว 22 นัด-ดาว Nat Dao หญิง -
อณัฐชญา 31 อะ-นัด-ถะ-ชะ-ยา A Nat Tha Cha Ya ไม่ระบุ -
วินัตย์ 39 วิ-นัด Wi Nat ชาย -
นพัตวนัส 42 นะ-พัด-วะ-นัด Na Phat Wa Nat หญิง ป่าใหม่
ปรานต์ณัฐ 42 ปาน-นัด Pan Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่สุด
มนัฐพงศ์ 49 มะ-นัด-พง Ma Nat Phong ชาย -
ฐนัฎภัสร์ศร 59 ทะ-นัด-พัด-สอน Tha Nat Phat Son หญิง รัศมีทิพย์อันมั่นคงทั้งแปด
ณัฏฐวิรัล 51 นัด-ถะ-วิ-รัน Nat Tha Wi Ran หญิง ผู้งามดุจนักปราชญ์
ธณัช 15 ทะ-นัด Tha Nat ชาย เธอผู้ให้ความรู้
ณัฐชาฎา 27 นัด-ถะ-ชา-ดา Nat Tha Cha Da ไม่ระบุ -
ณัฐวสา 32 นัด-วะ-สา Nat Wa Sa ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ
ณัฐปกรณ์ 39 นัด-ถะ-ปะ-กอน Nat Tha Pa Kon ชาย หนังสือของนักปราชญ์
จุติณัฏฐ์ 50 จุ-ติ-นัด Chu Ti Nat ชาย การเกิดขึ้นของนักปราชญ์
มนัสเกต 27 มะ-นัด-สะ-เกด Ma Nat Sa Ket ชาย ความคิด
ฉนัดตา 19 ฉอ-นัด-ตา Cho Nat Ta หญิง -
ธนัชญ์พงษ์ 51 ทะ-นัด-พง Tha Nat Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายที่รอบรู้เรื่องการเงิน
ชิตณัท 19 ชิด-ตะ-นัด Chit Ta Nat ชาย ผู้มีชัยชนะในการให้ความรู้
กันต์กรณัฐ 45 กัน-กอ-ระ-นัด Kan Ko Ra Nat ชาย นักปราชญ์ผู้สร้างความงดงาม
นัทธนน 24 นัด-ทะ-นน Nat Tha Non ชาย ความยันดีของนักปราชญ์
ณรรฐมน 32 นัด-มน Nat Mon หญิง -
ณัฎฐ์ณรัณ 50 นัด-นะ-รัน Nat Na Ran ชาย นักปราชญ์ผู้เด่นดังทางความรู้ของตน
นัทวรรษ 28 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ไม่ระบุ ความประพฤติของนักปราชญ์
กัญญชนัธ 28 กัน-ยด-นัด Kan Yot Nat หญิง -
ณัฐฐมา 33 นัด-ถะ-มา Nat Tha Ma ไม่ระบุ -
นัฐพงศ์ 44 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong หญิง เชื้อสายของนักปราชญ์
คณัฐพัฒน์ 51 คะ-นัด-พัด Kha Nat Phat ชาย ความเจริญและมั่นคงของหมู่คณะ
รณัชชัย 29 ระ-นัด-ชัย Ra Nat Chai ไม่ระบุ -
ธนัสญา 25 ทะ-นัด-ยา Tha Nat Ya หญิง -
นัจกายา 26 นัด-กา-ยา Nat Ka Ya ไม่ระบุ -