บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฎฐิยากรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฎฐิยากรณ์
ชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ฉลาดดังนักปราชญ์หญิง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ถิ-ยา-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Thi Ya Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 55
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศณัสนันท์ 47 สะ-หนัด-นัน Sa Nat Nan หญิง -
วินัฐดา 30 วิ-นัด-ดา Wi Nat Da ไม่ระบุ -
ณัฐศิตา 33 นัด-ถะ-สิ-ตา Nat Tha Si Ta หญิง -
ณัฐเมศร์ 45 นัด-ถะ-เมด Nat Tha Met ชาย -
ณัชชารีย์ 42 นัด-ชา-รี Nat Cha Ri หญิง -
มานีณัฏฐ์ 54 มา-นี-นัด Ma Ni Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีมานะ
ธนัชรัช 25 ทะ-นัด-รัด Tha Nat Rat หญิง ผู้ร่ำรวยเงินทอง
ณัฐปานี 33 นัด-ถะ-ปา-นี Nat Tha Pa Ni หญิง นักปราชญ์ผู้มีฝีมือ
ณัฏฐ์สุชญา 51 นัด-สุด-ชะ-ยา Nat Sut Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ที่ดีดังนักปราชญ์
กฤตณัท 15 กริด-ตะ-นัด Krit Ta Nat ชาย ผู้ให้ความรู้และความสำเร็จ
นัทธ์ปวัน 40 นัด-ปะ-วัน Nat Pa Wan หญิง ผู้มีความบริสุทธิ์เกี่ยวพัน
ณัฏฐ์นลิน 56 นัด-นะ-ลิน Nat Na Lin หญิง ปราชญ์ผู้งามดังดอกบัว
ฐนัฏภัสร์สร 63 ทะ-นัด-พัด-สอน Tha Nat Phat Son หญิง ผู้แกล้วกล้าทีมีรัศมีความมั่นคงแปดอย่าง
ณัฐวสัย 43 นัด-ถะ-วะ-สัย Nat Tha Wa Sai หญิง -
อานัฐตรี 39 อา-นัด-ตรี A Nat Tri ชาย -
นันทณัฏฐ์ 51 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat ชาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ที่มีความยินดี
นัตชา 15 นัด-ชา Nat Cha หญิง เกิดเพื่อความรู้
ณัฐชยาดา 31 นัด-ถะ-ชะ-ยา-ดา Nat Tha Cha Ya Da ไม่ระบุ -
ณัชพัฒน์ 40 นัด-ชะ-พัด Nat Cha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
ณัฐพิมุกต์ 49 นัด-พิ-มุก Nat Phi Muk ได้ทั้งชายและหญิง ผู้หลุดพ้นด้วยการมีความรู้ยิ่ง, ผู้หลุดพ้นเพราะเป็นนักปราชญ์
กัญญกุลณัช 32 กัน-ยะ-กุน-นัด Kan Ya Kun Nat ไม่ระบุ หญิงที่มีเชื้อสายผู้มีความรู้
ณัฐภา 20 นัด-ถะ-พา Nat Tha Pha ไม่ระบุ -
ณัทรมณ 24 นัด-ระ-มน Nat Ra Mon หญิง ผู้มีความสุขด้วยการให้ความรู้
นัทธ์พิชญา 42 นัด-พิด-ชะ-ยา Nat Phit Cha Ya หญิง ผู้รอบรู้ที่ผูกพัน
อมลณัฐ 35 อะ-มน-นัด A Mon Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
นิตยานัชย์ 49 นิด-ยา-นัด Nit Ya Nat หญิง -
ปนัฐดา 22 ปะ-หนัด-ดา Pa Nat Da หญิง -
ทณัฏฐ์ชัย 51 ทะ-นัด-ชัย Tha Nat Chai ชาย ชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์
ณัฎฐกิตติ์ 47 นัด-ทะ-กิด Nat Tha Kit ไม่ระบุ -
ณัฐชานนท์ 41 นัด-ถะ-ชา-นน Nat Tha Cha Non ชาย ผู้เป็นที่ชื่นชอบที่เกิดมาเป็นปราชญ์
หทัยรัตณัฏฐ์ 65 หะ-ทัย-รัด-ตะ-นัด Ha Thai Rat Ta Nat หญิง นักปราชญ์ที่มีความสุข
ณัฏฐวัฒน์ 54 นัด-ทะ-วัด Nat Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐจกานต์ 43 นัด-ถะ-จะ-กาน Nat Tha Cha Kan หญิง -
กัญปณัสม์ 41 กัน-ปะ-นัด Kan Pa Nat หญิง หญิงผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
ญาณัจสรา 32 ยา-นัด-สะ-รา Ya Nat Sa Ra ไม่ระบุ -
กรฐ์ณัฐ 41 กระ-นัด Kra Nat ชาย ผู้สร้างความมั่นดุจนักปราชญ์
ธนัชชญาน์ 36 ทะ-นัด-ชะ-ยา Tha Nat Cha Ya หญิง ความรู้ที่ทำให้เกิดทรัพย์
ณัฐนดา 25 นัด-นะ-ดา Nat Na Da หญิง -
นัฐฑสุดา 31 นัด-ทะ-สุ-ดา Nat Tha Su Da หญิง -
บัญชนัตต์ 36 บัน-ชะ-นัด Ban Cha Nat ชาย ผู้มีค่าในฝูงชน