บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฎฐิยากรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฎฐิยากรณ์
ชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ฉลาดดังนักปราชญ์หญิง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ถิ-ยา-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Thi Ya Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 55
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฎฐิยากรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นัฐวิดา 30 นัด-ถะ-วิ-ดา Nat Tha Wi Da หญิง ดวงดาวของนักปราชญ์
ณัฐพันธ์ 48 นัด-ถะ-พัน Nat Tha Phan ชาย เหล่ากอของนักปราชญ์
ธณัฎฐา 28 ทะ-นัด-ถา Tha Nat Tha ไม่ระบุ ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
ณัฏฐิยาภรณ์ 59 นัด-ถิ-ยา-พอน Nat Thi Ya Phon หญิง เครื่องประดับของนักปราชญ์
นัทธิ์ปภาณิน 45 นัด-ปะ-พา-นิน Nat Pa Pha Nin หญิง ผู้มีความจำจากการท่องอันแน่นเหนียว
ชนัดธิดา 22 ชะ-นัด-ทิ-ดา Cha Nat Thi Da ไม่ระบุ ลูกสาวที่เกิดแต่นักปราชญ์
ณัฏฐิตา 35 นัด-ถิ-ตา Nat Thi Ta หญิง -
ณณัฐ 23 นะ-นัด Na Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้ยิ่ง
นัฎธิพร 34 นัด-ทิ-พอน Nat Thi Phon หญิง -
ธณัฐฐา 32 ทะ-นัด-ถา Tha Nat Tha หญิง ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
ณัทณดี 23 นัด-นะ-ดี Nat Na Di หญิง ผู้ให้ความรู้ที่ดีงาม
ณัฐรินีย์ 55 นัด-ถะ-ริ-นี Nat Tha Ri Ni หญิง ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
ณัฐวินทร์ 47 นัด-ทะ-วิน Nat Tha Win หญิง ผู้ยิ่งใหญ่สุดที่เป็นนักปราชญ์
นัสรีญา 32 นัด-รี-ยา Nat Ri Ya หญิง -
ฐิณัฐฐา 41 ถิ-นัด-ถะ-ถา Thi Nat Tha Tha หญิง มั่นคงเหมืิอนนักปราชญ์
ณัฐภัทร 28 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ณัฐวรรธ์น 50 นัด-ถะ-วัน Nat Tha Wan หญิง ชั้นของนักปราชญ์
วินัดดา 22 วิ-นัด-ดา Wi Nat Da หญิง -
ณัทธภัทร 24 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ชนัดดา 14 ชะ-นัด-ดา Cha Nat Da หญิง ความเป็นผู้ให้กำเนิด
กัญญาณัฎฐ์ 46 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat หญิง นักปราชญ์หญิง, หญิงที่มีความรู้มั่นคง
ดิษฐณัฏฐ์ 54 ดิด-ทะ-นัด Dit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้น่าเชื่อถือ
กนกณัฏฐ์ 43 กะ-หนก-นัด Ka Nok Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้งดงามดุจทองคำ
ณัฐยชญ์ 41 นัด-ทะ-ยด Nat Tha Yot ชาย ผู้บูชานักปราชญ์,ผู้บูชาความรู้ยิ่ง
ภรณ์ณัฎร์ 46 พอน-นัด Phon Nat หญิง -
นัฏฐินันท์ 55 นัด-ถิ-นัน Nat Thi Nan หญิง -
ฐานัดดล 27 ถา-นัด-ดน Tha Nat Don ชาย -
ณัฏฐ์ณริน 54 นัด-นะ-ริน Nat Na Rin หญิง ทองค่าต่ำของนักปราชญ์
เกศคณัสนันท์ 54 เกด-คะ-นัด-นัน Ket Kha Nat Nan หญิง ความยินดีของหมู่คณะที่สูงสุด
ณัฏฐิณิชา 43 นัด-ถิ-นิ-ชา Nat Thi Ni Cha หญิง -
ฉนัดตา 19 ฉอ-นัด-ตา Cho Nat Ta หญิง -
ชญาณ์นัทธ์ 44 ชะ-ยา-นัด Cha Ya Nat ไม่ระบุ ผู้ผูกพันด้วยความรู้
ณัฎฐ์ชรินทร์ 61 นัด-ชะ-ริน Nat Cha Rin หญิง เจ้าแห่งนักปราชญ์ที่มีความสะอาดและบริสุทธิ์
ชนัดกิจ 23 ชะ-นัด-กิด Cha Nat Kit ชาย -
ณัฏฐ์ทยิดา 51 นัด-ทะ-ยิ-ดา Nat Tha Yi Da หญิง ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
ธณัชนันธ์ 42 ทะ-นัด-นัน Tha Nat Nan หญิง ผู้ยินดีที่ดำรงอยู่ได้ด้วยทรัพย์
ณัฐพาณี 39 นัด-ถะ-พา-นี Nat Tha Pha Ni ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้ฉลาดพูด
ณัฐฤดี 27 นัด-ถะ-รึ-ดี Nat Tha Rue Di หญิง ความยินดีของนักปราชญ์
หทัยณัฏฐ์ 54 หะ-ทัย-นัด Ha Thai Nat หญิง หัวใจนักปราชญ์
ณัฏฐ์ฌา 42 นัด-ชา Nat Cha หญิง นักปราชญ์ผู้มีปัญญาในการเพ่งพิศ, นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่น