บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฎฐวิทย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฎฐวิทย์
ชื่อ ณัฎฐวิทย์ ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้รอบรู้ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ถะ-วิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Wit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐวิทย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฎฐวิทย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐวิทย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐวิทย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 91
หมายเลข 91 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขที่จะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณัฎฐวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฎฐวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฎฐวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฎฐวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัฎฐวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นัตติญา 24 นัด-ติ-ยา Nat Ti Ya หญิง -
มนัสนันท์ 45 มะ-นัด-สะ-นัน Ma Nat Sa Nan หญิง มีใจสุขสำราญ
ณัฐพันธ์พล 62 นัด-ถะ-พัน-พน Nat Tha Phan Phon ชาย -
มนัสภรณ์ 40 มะ-นัด-พอน Ma Nat Phon ไม่ระบุ -
ณัฐวัลย์ 51 นัด-ถะ-วัน Nat Tha Wan หญิง ชั้นของนักปราชญ์
ณัฐพัชรี 43 นัด-ถะ-พัด-รี Nat Tha Phat Ri ชาย -
ณัตกุล 20 นัด-กุน Nat Kun ชาย -
จิร์ยาณัฐ 50 จิ-ยา-นัด Chi Ya Nat ไม่ระบุ ยาของนักปราชญ์ที่ยั่งยืน
ณัฐสิทธิ์ 47 นัด-ถะ-สิด Nat Tha Sit ชาย ความสำเร็จของนักปราชญ์
ณัฐฑกา 23 นัด-ถะ-กา Nat Tha Ka หญิง -
ณัฒฐวุฒิ 35 นัด-ถะ-วุด Nat Tha Wut ไม่ระบุ ผู้มีความเจริญเพราะความรู้
มนัสกวี 35 มะ-นัด-กะ-วี Ma Nat Ka Wi ชาย -
ณัฐยานี 39 นัด-ถะ-ยา-นี Nat Tha Ya Ni หญิง -
ณัฐนนท์ 38 นัด-ถะ-นน Nat Tha Non ชาย ผู้เป็นที่ชื่ชมของเหล่านักปราชญ์
ธนัชภรณ์ 34 ทะ-นัด-พอน Tha Nat Phon ไม่ระบุ มีทรัพย์อันประเสริฐ
ณัฐณชา 26 นัด-ถะ-นะ-ชา Nat Tha Na Cha ไม่ระบุ -
ณัฎฐ์คณุตม์ 59 นัด-คะ-นุด Nat Kha Nut ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ประเสริฐกว่าใคร
วนัฐชญา 31 วะ-นัด-ชะ-ยา Wa Nat Cha Ya หญิง -
ณัฐสุนนท์ 46 นัด-ถะ-สุ-นน Nat Tha Su Non ไม่ระบุ -
ณัฐการ์ 33 นัด-ถะ-กา Nat Tha Ka หญิง -
คณินณัฏฐ์ 54 คะ-นิน-นัด Kha Nin Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
ชุติณัฏฐ์ 46 ชุ-ติ-นัด Chu Ti Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณัชฐานันท์ 45 นัด-ชะ-ถา-นัน Nat Cha Tha Nan หญิง -
ณัฐดนัย 36 นัด-ดะ-นัย Nat Da Nai ชาย บุตรของนักปราชญ์
มนัสพงศ์ 47 มะ-นัด-พง Ma Nat Phong ชาย -
จิณัช 21 จิ-นัด Chi Nat ไม่ระบุ ผู้เกิดมามีความประพฤติดี
บุญญาณัฐ 30 บุน-ยา-นัด Bun Ya Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ที่มีบุญ
คณัสนันท์ 44 คะ-นัด-สะ-นัน Kha Nat Sa Nan หญิง เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
ณัฎฐ์สุดา 42 นัด-สุ-ดา Nat Su Da หญิง ลูกสาวนักปราชญ์
จิรณัฐ 32 จิ-ระ-นัด Chi Ra Nat ชาย ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
โรจนัสถ์ 40 โรด-จะ-นัด Rot Cha Nat ชาย ตั้งอยู่ในความรุ่งโรจน์
อาณัฐพร 37 อา-นัด-ถะ-พอน A Nat Tha Phon ไม่ระบุ -
ชนัทษิตา 24 ชะ-นัด-สิ-ตา Cha Nat Si Ta ไม่ระบุ -
นัสตพงษ์ 42 นัด-ตะ-พง Nat Ta Phong ชาย -
ณัตทิกานต์ 36 นัด-ทิ-กาน Nat Thi Kan หญิง -
นัฐธาการณ์ 43 นัด-ถะ-ทา-กาน Nat Tha Tha Kan ไม่ระบุ -
นัฐจิต 31 นัด-ถะ-จิด Nat Tha Chit หญิง -
นัฐนัน 32 นัด-ถะ-นัน Nat Tha Nan ไม่ระบุ ความยินดีของนักปราชญ์
นัฐกานต์ 37 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
นัฏยา 27 นัด-ตะ-ยา Nat Ta Ya หญิง -