บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฎฐพัชร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฎฐพัชร
ชื่อ ณัฎฐพัชร ความหมาย แปลว่า มีความรู้ดุจเพชร เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ถะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐพัชร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฎฐพัชร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐพัชร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐพัชร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณัฎฐพัชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฎฐพัชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐพัชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฎฐพัชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐพัชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัฎฐพัชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐพัชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฎฐพัชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฏฐินี 43 นัด-ถิ-นี Nat Thi Ni หญิง นักปราชญ์หญิง
สิริณัฏฐา 47 สิ-หริ-นัด-ถา Si Ri Nat Tha หญิง -
ณัฐธิยา 35 นัด-ถะ-ทิ-ยา Nat Tha Thi Ya ไม่ระบุ -
ณัฐชภัทร 30 นัด-ชะ-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้ดีงามที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัฐสุภา 28 นัด-สุ-พา Nat Su Pha ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้งดงาม
ปิยะนัตต์ 42 ปิ-ยะ-นัด Pi Ya Nat หญิง ปราชญ์ผู้น่ารัก
นัฐจิรา 33 นัด-ถะ-จิ-รา Nat Tha Chi Ra หญิง -
ปณัฎฐิฎา 35 ปะ-หนัด-ถิ-ดา Pa Nat Thi Da หญิง -
ธนัชกร 20 ทะ-นัด-กอน Tha Nat Kon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สร้างสมบัติ
นัฐชัย 32 นัด-ถะ-ชัย Nat Tha Chai ชาย ความชนะของนักปราชญ์
ณัฏฐ์กฤตา 42 นัด-กริด-ตา Nat Krit Ta หญิง ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัฏฐกันตา 41 นัด-กัน-ตา Nat Kan Ta หญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก
ณัฐทวี 32 นัด-ถะ-ทะ-วี Nat Tha Tha Wi ไม่ระบุ -
วีรณัฐ 35 วี-ระ-นัด Wi Ra Nat ไม่ระบุ นักปราชญผู้กล้าหาญ
ณัฏฐ์ณธรณ์ 63 นัด-นะ-ทอน Nat Na Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ของนักปราชญ์
ณัฐมา 24 นัด-ถะ-มา Nat Tha Ma หญิง -
เนตรณัชชา 28 เนด-นัด-ชา Net Nat Cha หญิง เกิดมามีความรู้ด้วยตา
ณัฎฐ์พสิณ 56 นัด-พะ-สิน Nat Pha Sin ชาย นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ, นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
มนธนัท 24 มน-ทะ-นัด Mon Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยด้วยใจ
ณัฏฐ์ฐณภัค 59 นัด-ทะ-นะ-พัก Nat Tha Na Phak หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
นัฐนันท์ 42 นัด-ถะ-นัน Nat Tha Nan หญิง ความยินดีของนักปราชญ์
ชฎาณัช 19 ชะ-ดา-นัด Cha Da Nat หญิง ความรู้ดุจดั่งเครื่องสวมศีรษะ
นัฐฑริการ์ 44 นัด-ทะ-ริ-กา Nat Tha Ri Ka หญิง -
ชยาณัฐ 29 ชะ-ยา-นัด Cha Ya Nat ไม่ระบุ ชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฐมาศ 31 นัด-ถะ-มาด Nat Tha Mat ไม่ระบุ -
ณัจชดาภรณ์ 38 นัด-ชะ-ดา-พอน Nat Cha Da Phon หญิง -
นัชนีกรณ์ 42 นัด-นี-กอน Nat Ni Kon หญิง -
พรรณ์ณัฏฐพร 69 พัน-นัด-ถะ-พอน Phan Nat Tha Phon หญิง ความประเสริฐของนักปราชญ์ผู้มีผิวพรรณงาม
นัฐพงค์ 41 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
ณัฐพนธฺ 35 นัด-ถะ-พน Nat Tha Phon ชาย ผูกพันกับนักปราชญ์
ณัชชวัท 24 นัด-ชะ-วัด Nat Cha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้คล่องแคล่ว
อนัส 22 อะ-นัด A Nat ชาย -
ภูวนัท 19 พู-วะ-นัด Phu Wa Nat ชาย ปราชญ์ของแผ่นดิน
ณัฐกฤษณ์ 38 นัด-ถะ-กริด Nat Tha Krit ไม่ระบุ สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัฏฉรียา 43 นัด-ฉะ-รี-ยา Nat Cha Ri Ya ไม่ระบุ ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
ณัฏฐ์ณริน 54 นัด-นะ-ริน Nat Na Rin หญิง ทองค่าต่ำของนักปราชญ์
ณัฐวิกา 30 นัด-ถะ-วิ-กา Nat Tha Wi Ka ไม่ระบุ -
มนัสกวี 35 มะ-นัด-กะ-วี Ma Nat Ka Wi ชาย -
กมลธนัตถ์ 38 กะ-มน-ทะ-นัด Ka Mon Tha Nat ไม่ระบุ ผู้สำเร็จในทรัพย์อันบริสุทธิ์
ธนัชญ์ 28 ทะ-นัด Tha Nat ไม่ระบุ ผู้รอบรู้เรื่องการเงิน