บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัฎฐกัลย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัฎฐกัลย์
ชื่อ ณัฎฐกัลย์ ความหมาย แปลว่า สตรีผู้เป็นปราชญ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-กัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Kan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐกัลย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัฎฐกัลย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐกัลย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัฎฐกัลย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณัฎฐกัลย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัฎฐกัลย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐกัลย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัฎฐกัลย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐกัลย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณัฎฐกัลย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐกัลย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัฎฐกัลย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัฎฐกัลย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัฎฐกัลย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กุลณัช 19 กุน-ละ-นัด Kun La Nat ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความรู้
กาญจนาณัฐ 36 กาน-จะ-นา-นัด Kan Cha Na Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ที่งดงามดุจทองคำ
นัดที 18 นัด-ที Nat Thi ชาย ผูกพัน
ณัฐจิมนต์ 50 นัด-ถะ-จิ-มน Nat Tha Chi Mon ไม่ระบุ -
ญาณัท 15 ยา-นัด Ya Nat ไม่ระบุ ผู้ให้ความรู้
ณัฐวรรณ 37 นัด-ถะ-วัน Nat Tha Wan หญิง ชั้นของนักปราชญ์
ปราณัสมา 29 ปรา-นัด-มา Pra Nat Ma หญิง -
ณัฏฐ์สินี 59 นัด-สิ-นี Nat Si Ni ไม่ระบุ หญิงงามผู้เป็นนักปราชญ์
ณัช 11 นัด Nat หญิง เกิดมาเพื่อความรู้, ผู้ให้เกิดความรู้
ณัฐรินีย์ 55 นัด-ถะ-ริ-นี Nat Tha Ri Ni หญิง ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
ณัฐทิฏา 33 นัด-ถะ-ทิ-ตา Nat Tha Thi Ta หญิง -
ทักษิณัตว์ 41 ทัก-สิ-นัด Thak Si Nat ชาย ความซื่อตรง
ศุภิณาณัฐฏี 53 สุ-พิ-นา-นัด-ถะ-ตี Su Phi Na Nat Tha Ti หญิง -
ณัฎฐ์ชาพร 47 นัด-ชา-พอน Nat Cha Phon หญิง -
อานัฐตรี 39 อา-นัด-ตรี A Nat Tri ชาย -
ณัฐนีย์ 47 นัด-ถะ-นี Nat Tha Ni หญิง -
ธิติณัฎฐ์ 47 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ชาย -
จีรณัทย์ 44 จี-ระ-นัด Chi Ra Nat ชาย -
นัฐธน 27 นัด-ทน Nat Thon ไม่ระบุ -
คุณณัฐ 28 คุน-นัด Khun Nat ไม่ระบุ ความดีของนักปราชญ์
ณัฐิยา 31 นัด-ยา Nat Ya หญิง -
ณัฎฐ์ชุดา 37 นัด-ชุ-ดา Nat Chu Da หญิง -
ณัชณวีร์ 42 นัด-นะ-วี Nat Na Wi ไม่ระบุ ผู้เกิดมามีความกล้าหาญ มีปัญญา และความรอบรู้
ณัฎฐกานต์ 42 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้น่ารัก
ชนัตรา 19 ชะ-นัด-ตรา Cha Nat Tra ไม่ระบุ ร่ม
วนัสนันทน์ 51 วะ-นัด-สะ-นัน Wa Nat Sa Nan ไม่ระบุ ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า
ณัฐวัลย์ 51 นัด-ถะ-วัน Nat Tha Wan หญิง ชั้นของนักปราชญ์
กิจติณัฐ 36 กิด-ติ-นัด Kit Ti Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีกิจ 3 ประการ
ณัฐฐิรา 36 นัด-ถะ-ถิ-รา Nat Tha Thi Ra หญิง ผู้มั่นคงในความเป็นนักปราชญ์
ณัฐฐิตา 35 นัด-ถะ-ถิ-ตา Nat Tha Thi Ta หญิง -
นัฐธิยา 35 นัด-ถะ-ทิ-ยา Nat Tha Thi Ya หญิง -
กฤชณัฏฐ์ 40 กริด-นัด Krit Nat ไม่ระบุ ความรู้ประดุจอาวุธ
กิตติณัฏฐ์ 51 กิด-ติ-นัด Kit Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กุลนัทธีร์ 42 กุน-ละ-นัด-ที Kun La Nat Thi ไม่ระบุ ผู้ผูกพันด้วยวงศ์ญาติ, ผู้ผูกพันด้วยตระกูล
ณรรฐวรรณ 41 นัด-วัน Nat Wan หญิง -
มนต์ณัฏ 40 มน-นัด Mon Nat ไม่ระบุ คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์
ณัฐรดี 30 นัด-ระ-ดี Nat Ra Di หญิง ความยินดีของปราชญ์
คุณัชญา 21 คุ-นัด-ชะ-ยา Khu Nat Cha Ya ไม่ระบุ ผู้รู้เรื่องความดี ผู้มีคุณธรรม
ณัฐวรางค์ 44 นัด-ถะ-วะ-ราง Nat Tha Wa Rang ไม่ระบุ -
วีนัด 23 วี-นัด Wi Nat ชาย -