บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัญฐญาณัฐ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัญฐญาณัฐ
ชื่อ ณัญฐญาณัฐ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคงยิ่งทางความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัน-ทะ-ยา-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nan Tha Ya Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัญฐญาณัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัญฐญาณัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัญฐญาณัฐ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัญฐญาณัฐ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณัญฐญาณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัญฐญาณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัญฐญาณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัญฐญาณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัญฐญาณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัญฐญาณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัญฐญาณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัญฐญาณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัญฐญาณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณัญฐญาณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
หทัยรัฐนันท์ 59 หะ-ทัย-รัด-นัน Ha Thai Rat Nan หญิง ผู้มีใจยินดีต่อประเทศ
นพนรรจ์ 41 นบ-นัน Nop Nan ชาย -
ชนัลฏา 27 ชะ-นัน-ตา Cha Nan Ta หญิง -
นันทิพัฒน์ 48 นัน-ทิ-พัด Nan Thi Phat ชาย เจริญด้วยความสุข
นันท์ชธร 34 นัน-ชะ-ทอน Nan Cha Thon ไม่ระบุ -
ชันยนันท์ 43 ชัน-ยะ-นัน Chan Ya Nan หญิง -
สนันท์ 31 สะ-นัน Sa Nan หญิง นิรันดรยิ่งยืนนาน
ชนัสถ์นันท์ 52 ชะ-นัด-นัน Cha Nat Nan ชาย ยินดีอยู่ระหว่างชนทั้งปวง
รัฐภูมินันท์ 53 รัด-พู-มิ-นัน Rat Phu Mi Nan ชาย เป็นที่ยินดีของประเทศ
นันธวัฒน์ 45 นัน-ทะ-วัด Nan Tha Wat ชาย -
นันท์นิชา 36 นัน-นิ-ชา Nan Ni Cha หญิง ผู้มีความยินดีเป็นของตนเอง
นัญตพร 28 นัน-ตะ-พอน Nan Ta Phon ไม่ระบุ -
นันทภัรณ์ 38 นัน-ทะ-พัน Nan Tha Phan หญิง -
นภนรรณ 24 นบ-พะ-นัน Nop Pha Nan หญิง เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ
นันทวิทย์ 43 นัน-ทะ-วิด Nan Tha Wit ไม่ระบุ ผู้มีวิชาที่น่ายินดี
นันทวัตร 32 นัน-ทะ-วัด Nan Tha Wat ไม่ระบุ -
ฐานันดร 29 ถา-นัน-ดอน Tha Nan Don ชาย ตำแหน่งการงาน
เชษฐ์อนันต์ 58 เชด-อะ-นัน Chet A Nan ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ไม่จบสิ้น, ผู้ยิ่งใหญ่มาก
ธนันชฎา 26 ทะ-นัน-ชะ-ดา Tha Nan Cha Da หญิง ผู้มีทรัพย์และมีชฎา
ปาหนัน 22 ปา-หนัน Pa Nan หญิง -
นัฎฐนันท์ 47 นัด-ทะ-นัน Nat Tha Nan ชาย ความยินดีของนักปราชญ์
พิชญ์นัน 41 พิด-ชะ-นัน Phit Cha Nan หญิง ผู้มีความรู้เป็นที่น่ายินดี
นัทธ์ชนันท์ 49 นัด-ชะ-นัน Nat Cha Nan ไม่ระบุ ผู้ยินดีในแม่น้ำ
นิชนัญ 24 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ผู้รู้จักคนไม่สิ้นสุด
ชนานันท์ 32 ชะ-นา-นัน Cha Na Nan หญิง ความยินดีของคนทั้งหลาย
จินต์ณนันท์ 56 จิน-นัน Chin Nan หญิง ใจที่มีความยินดีในความรู้
อานันท์วิมล 52 อา-นัน-วิ-มน A Nan Wi Mon หญิง บริสุทธิ์เป็นที่น่ายินดี
ชนัญทิตา 24 ชะ-นัน-ทิ-ตา Cha Nan Thi Ta หญิง ผู้ให้ความรู้แก่คนทั้งปวง
นันทนัช 26 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat หญิง เกิดมาเพื่อความสุข, ทำให้เกิดความสุข
นนทนันทน์ 40 นน-ทะ-นัน Non Tha Nan ชาย -
ณพริทธิ์นันท์ 63 นะ-พะ-ริด-นัน Na Pha Rit Nan หญิง ผู้ยินดีที่สำเร็จในความรู้อันประเสริฐ
กวีนันท์ 38 กะ-วี-นัน Ka Wi Nan ไม่ระบุ กวีผู้น่ายินดี
ศุภานัน 24 สุ-พา-นัน Su Pha Nan หญิง ผู้มีใบหน้าสวยใสและรูปร่างหน้าตาดี
ชนัญพัทธ์ 41 ชะ-นัน-พัด Cha Nan Phat หญิง เกี่ยวเนื่องกับคนที่มีความรู้
ชณัญทิตา 24 ชะ-นัน-ทิ-ตา Cha Nan Thi Ta หญิง เกิดความรู้อันรุ่งเรือง
สุนันท์พร 44 สุ-นัน-พอน Su Nan Phon หญิง -
จิภานันท์ 36 จิ-พา-นัน Chi Pha Nan หญิง -
ชณัญชิญา 26 ชะ-นัน-ชิ-ยา Cha Nan Chi Ya ไม่ระบุ ผู้ชนะคนอื่น
ชนกวนันต์ 40 ชะ-นก-วะ-นัน Cha Nok Wa Nan หญิง ผู้ทำให้เกิดแนวป่า
ธนันดา 20 ทะ-นัน-ดา Tha Nan Da หญิง ผู้มีความยินดีในความสุข