บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัชย์ธนภัค

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัชย์ธนภัค
ชื่อ ณัชย์ธนภัค ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นเจ้าแสงสว่างแห่งทรัพย์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-นะ-พัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Na Phak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัชย์ธนภัค ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัชย์ธนภัค ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัชย์ธนภัค ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัชย์ธนภัค ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 91
หมายเลข 91 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขที่จะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณัชย์ธนภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัชย์ธนภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัชย์ธนภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัชย์ธนภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธิติณัฏฐ์ 51 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง
ณัฐยชญ์ 41 นัด-ทะ-ยด Nat Tha Yot ชาย ผู้บูชานักปราชญ์,ผู้บูชาความรู้ยิ่ง
ประมณัส 31 ประ-มะ-นัด Pra Ma Nat ชาย มีความปราโมทย์
ณัฐธนาทร 33 นัด-ทะ-นา-ทอน Nat Tha Na Thon หญิง ผู้เอาใจใส่ทรัพย์ดังนักปราชญ์, นักปราชญ์ผู้เอาใจใส่ทรัพย์สิน
ณัฐภกร 24 นัด-พะ-กอน Nat Pha Kon ชาย ปราชญ์ผู้สร้างแสงสว่าง
จีรณัฐ 35 จี-ระ-นัด Chi Ra Nat หญิง -
นัจนันท์ 39 นัด-นัน Nat Nan หญิง -
ณัฏฐ์ณธีร 56 นัด-นะ-ที Nat Na Thi ชาย ที่มีนักปราชญ์
ณัฐสิมา 35 นัด-ถะ-สิ-มา Nat Tha Si Ma หญิง -
มนัส 21 มะ-นัด Ma Nat ชาย ใจ
ณัฐธิญาน์ 45 นัด-ถะ-ทิ-ยา Nat Tha Thi Ya หญิง สตรีผู้ทรงภูมิปัญญาความรู้
สุนัฏธีกาญจน์ 63 สุ-นัด-ที-กาน Su Nat Thi Kan หญิง -
ธนัตภรณ์ 35 ทะ-นัด-พอน Tha Nat Phon หญิง มีทรัพย์อันประเสริฐ
ศิฏณัฐชญา 45 สิด-นัด-ชะ-ยา Sit Nat Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ดุจนักปราชญ์อันยอดเยี่ยม
ธณัฐพล 36 ทะ-นัด-พน Tha Nat Phon ชาย -
นพณัฏฐ์ 49 นบ-นัด Nop Nat หญิง -
ณัฐชฎานริล 45 นัด-ชะ-ดา-นะ-ริน Nat Cha Da Na Rin หญิง ชฎาของนักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ณัฎฐภรณ์ 42 นัด-ทะ-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องค้ำจุน
นัฐกาญน์ 38 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ธนัฎฐา 28 ทะ-นัด-ถา Tha Nat Tha หญิง ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
กันต์ญาณัฏฐ์ 63 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat หญิง ผู้มีความรู้มั่นคงและน่ารัก
ณัฐสุดา 28 นัด-สุ-ดา Nat Su Da หญิง ลูกสาวนักปราชญ์
มนัสพันธ์ 51 มะ-นัด-พัน Ma Nat Phan ชาย พันธะแห่งใจ
ชยาณัฏฐ์ 47 ชะ-ยา-นัด Cha Ya Nat ไม่ระบุ ชัยชนะของนักปราชญ์
ปัญธณัฐ 32 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
นัทธ์ชนันท์ 49 นัด-ชะ-นัน Nat Cha Nan ไม่ระบุ ผู้ยินดีในแม่น้ำ
ทิฐณัฏฐ์ 50 ทิด-ทะ-นัด Thit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ในภพนี้
ณัฉฐ์รดา 38 นัด-ระ-ดา Nat Ra Da ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ยินดี
ธันวนัทธ์ 42 ทัน-วะ-นัด Than Wa Nat ได้ทั้งชายและหญิง กาลเวลาแห่งป่าอันโชคดี
อานัทธมน 31 อา-นัด-ทะ-มน A Nat Tha Mon หญิง ใจผูกพันอยู่
ณัฏฐ์ธาวัน 56 นัด-ทา-วัน Nat Tha Wan ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์,ปราชญ์ผู้ว่องไว
ทักษิณัตว์ 41 ทัก-สิ-นัด Thak Si Nat ชาย ความซื่อตรง
ณัฐรียา 38 นัด-ถะ-รี-ยา Nat Tha Ri Ya หญิง นักปราชญ์ผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
นัสทยา 26 นัด-ทะ-ยา Nat Tha Ya หญิง การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
คฑาณัฐ 26 คะ-ทา-นัด Kha Tha Nat ไม่ระบุ -
ณัฐชนันท์พร 56 นัด-ชะ-นัน-พอน Nat Cha Nan Phon หญิง ความยินดีที่เกิดจากพรของนักปราชญ์
ธรณ์ธนัท 36 ทอน-ทะ-นัด Thon Tha Nat ชาย ผู้ทรงความร่ำรวย
ณัชปภา 15 นัด-ปะ-พา Nat Pa Pha หญิง ผู้รุ่งเรืองในการให้ความรู้
นณัฐกรณ์ 42 นะ-นัด-กอน Na Nat Kon หญิง -
ธนัตดา 18 ทะ-นัด-ดา Tha Nat Da ไม่ระบุ -