บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัชย์ธนภัค

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัชย์ธนภัค
ชื่อ ณัชย์ธนภัค ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นเจ้าแสงสว่างแห่งทรัพย์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-นะ-พัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Na Phak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัชย์ธนภัค ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัชย์ธนภัค ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัชย์ธนภัค ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัชย์ธนภัค ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 91
หมายเลข 91 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขที่จะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณัชย์ธนภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัชย์ธนภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัชย์ธนภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัชย์ธนภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธิติณัฎฐ์ 47 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ชาย -
ณัฐพล 32 นัด-ถะ-พน Nat Tha Phon ชาย พลังแห่งนักปราชญ์
ณัฐตรา 26 นัด-ถะ-ตรา Nat Tha Tra ไม่ระบุ -
คุณัชญ์ชน 36 คุ-นัด-ชน Khu Nat Chon ไม่ระบุ คุณที่รู้คุณวิชาความรู้
ธนัสนี 32 ทะ-นัด-สะ-นี Tha Nat Sa Ni หญิง ได้รับทรัพย์สมบัติ
ชญานัฐฏ์ 43 ชะ-ยา-นัด Cha Ya Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้รอบรู้
ณัชชาภัณฑ์ 36 นัด-ชา-พัน Nat Cha Phan หญิง -
ณัฎฐกิตติ์ 47 นัด-ทะ-กิด Nat Tha Kit ไม่ระบุ -
ณัชนันท์ 35 นัด-ชะ-นัน Nat Cha Nan หญิง ผู้ยินดีในแม่น้ำ
กัญจนณัฏฐ์ 56 กัน-จะ-นะ-นัด Kan Ja Na Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ที่งดงามดุจทองคำ
ณัฐพรรณ 39 นัด-ถะ-พัน Nat Tha Phan หญิง ผิวพรรณของนักปราชญ์
กุลนัฐฎา 32 กุน-ละ-นัด-ดา Kun La Nat Da ไม่ระบุ เชื้อสายนักปราชญ์
ณัชกานต์ 30 นัด-กาน Nat Kan ไม่ระบุ เป็นที่รักของผู้ให้ความรู้
ณัฎฐพณ 36 นัด-ถะ-พน Nat Tha Phon ชาย คำพูดของนักปราชญ์, ปราชญ์นักพูด
ณัทกร 15 นัด-กอน Nat Kon ชาย ผู้ทำให้เกิดความรู้
ณัฐรุตา 27 นัด-ถะ-รุ-ตา Nat Tha Ru Ta หญิง -
ภูวนัตถ์ 31 พู-วะ-นัด Phu Wa Nat ชาย มีประโยชน์ในโลก
ณัฐนิช 29 นัด-ถะ-นิด Nat Tha Nit หญิง ฉลาดเป็นตัวของตัว
ปีย์มมัส 47 ปี-มะ-นัด Pi Ma Nat ไม่ระบุ มีใจน่ารัก
ธนัฎฐา 28 ทะ-นัด-ถา Tha Nat Tha หญิง ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
ธนัฐชา 25 ทะ-นัด-ชา Tha Nat Cha ไม่ระบุ ผู้เกิดมามั่นคงในทรัพย์
ณัฐฑกา 23 นัด-ถะ-กา Nat Tha Ka หญิง -
นัชนันท์ 35 นัด-นัน Nat Nan หญิง -
คุณัชย์ 33 คุ-นัด Khu Nat ไม่ระบุ ผู้รู้ธรรม ผู้รู้ความดี
ชนัดดา 14 ชะ-นัด-ดา Cha Nat Da หญิง ความเป็นผู้ให้กำเนิด
ณัฏฐ์ 36 นัด Nat ชาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้, นักปราชญ์
กรฐ์ณัฐ 41 กระ-นัด Kra Nat ไม่ระบุ ผู้สร้างความมั่นดุจนักปราชญ์
กุลณัช 19 กุน-ละ-นัด Kun La Nat ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความรู้
วนัสนันท์ 46 วะ-นัด-สะ-นัน Wa Nat Sa Nan หญิง ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า
ณัฎชา 17 นัด-ชา Nat Cha หญิง เกิดเพื่อความรู้
นัชดา 13 นัด-ดา Nat Da ไม่ระบุ -
ณัฐวีน์ 45 นัด-ถะ-หวี Nat Tha Wi หญิง -
ศณัสนันท์ 47 สะ-หนัด-นัน Sa Nat Nan หญิง -
นัสศิ 27 นัด-สิ Nat Si หญิง -
พนัส 24 พะ-นัด Pha Nat ชาย -
ธณัฏฐา 32 ทะ-นัด-ถา Tha Nat Tha ไม่ระบุ ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
วนัสดา 24 วะ-นัด-สะ-ดา Wa Nat Sa Da ไม่ระบุ -
ณัฐนีย์ 47 นัด-ถะ-นี Nat Tha Ni หญิง -
ณัฐฉรียา 43 นัด-ถะ-ฉะ-รี-ยา Nat Tha Cha Ri Ya หญิง -
นัทพร 22 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ