บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัชทิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัชทิชา
ชื่อ ณัชทิชา ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้(เกิดมาเพื่อความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Thi Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัชทิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัชทิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัชทิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัชทิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ ณัชทิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัชทิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัชทิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัชทิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัชทิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัชทิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัชทิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณัชทิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กนกชนัฐ 27 กะ-หนก-ชะ-นัด Ka Nok Cha Nat ไม่ระบุ คนที่มีความมั่นคงเหมือนทองคำ
ณัฏฐนิตย์ 56 นัด-ถะ-นิด Nat Tha Nit หญิง ฉลาดเป็นตัวของตัว
นัธรพงศ์ 43 นัด-ถะ-ระ-พง Nat Tha Ra Phong ไม่ระบุ -
ธนัชญ์ฐิตา 45 ทะ-นัด-ทิ-ตา Tha Nat Thi Ta หญิง ผู้ตั้องมั่นในความรู้ที่มีทรัพย์
นัสวี 29 นัด-วี Nat Wi ไม่ระบุ -
ณัฏฐยาภรณ์ 55 นัด-ถะ-ยา-พอน Nat Tha Ya Phon หญิง ผู้ทรงความเป็นปราชญ์, ผู้มีความรอบรู้ประดับตน
ปนัฎชา 19 ปะ-หนัด-ชา Pa Nat Cha หญิง -
กันยาณัฐ 37 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์หญิงที่บริสุทธิ์และมีทรัพย์
ธนัสภรณ์ 39 ทะ-นัด-พอน Tha Nat Phon ไม่ระบุ มีทรัพย์อันประเสริฐ
ณัฎฐ์วรัชญ 52 นัด-วะ-รัด-ชะ-ยะ Nat Wa Rat Cha Ya หญิง -
สุนันทนัช 34 สุ-นัน-ทะ-นัด Su Nan Tha Nat ไม่ระบุ -
ณัฐชาวรินทร์ 54 นัด-ชา-วะ-ริน Nat Cha Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่เกิดมาพร้อมกับความรอบรู้
ณัฐธาเชฏฐ์ 54 นัด-ถา-เชด Nat Tha Chet หญิง ท่านผู้เจริญกว่านักปราชญ์
ณัฐปกรณ์ 39 นัด-ถะ-ปะ-กอน Nat Tha Pa Kon ชาย หนังสือของนักปราชญ์
กุลธนัฐ 30 กุน-ละ-ทะ-นัด Kun La Tha Nat ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคงในทรัพย์
นัตดา 14 นัด-ดา Nat Da หญิง หลาน
ฐนัส 25 ทะ-นัด Tha Nat ชาย ผู้มีความคล่องแคล่วรวดเร็ว
ชฎาณัฏฐ์ 44 ชะ-ดา-นัด Cha Da Nat ไม่ระบุ เครื่องสวมศีรษะของนักปราชญ์
ธนัชศักดิ์ 41 ทะ-นัด-สัก Tha Nat Sak ชาย ผู้มีอำนาจและร่ำรวย
ณัฎฐ์ฎาพร 50 นัด-ดา-พอน Nat Da Phon หญิง นักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ
ภาณัฏฐินี 45 พา-นัด-ถิ-นี Pha Nat Thi Ni หญิง สตรีผู้มีความรุ่งเรืองด้วยปัญญา
ณัฏฐเมธร์ 51 นัด-ถะ-เมด Nat Tha Met ชาย -
กุญช์ณัฐธี 46 กุน-ยะ-นัด-ที Kun Ya Nat Thi หญิง ผู้มีความรู้ยิ่งใหญ่และประเสริฐ
ณัทณเอก 24 นัด-ถะ-นะ-เอก Nat Tha Na Ek ชาย -
นัทธิ์ณิชชา 41 นัด-นิด-ชา Nat Nit Cha หญิง ผู้เกิดมาผูกพันแน่นเหนียวกับความบริสุทธิ์
ปุณปาณัสม์ 41 ปุน-ปา-นัด Pun Pa Nat ชาย ผู้เป็นที่รักอย่างเต็มเปี่ยม
ธนัฏฐ์นัน 54 ทะ-นัด-นัน Tha Nat Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยินดีที่ดำรงอยู่ได้ด้วยทรัพย์
ณัฐวุฒิ 32 นัด-ถะ-วุด Nat Tha Wut ชาย ผู้มีความเจริญเพราะความรู้
ณัฏฐ์พัฒน์ 65 นัด-พัด Nat Phat ชาย นักปราชญ์ผู้มั่นคงดุจเพชร
สุพีรณัฐ 45 สุ-พี-ระ-นัด Su Phi Ra Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้กล้าหาญที่มีความรู้อันดีงาม
ณัฐพงค์ 41 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
ณัฎฐ์นิชา 44 นัด-นิ-ชา Nat Ni Cha หญิง ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฐปภัสร์ 45 นัด-ปะ-พัด Nat Pa Phat หญิง นักปราชญ์ผู้สดใส
คฑาณัฐ 26 คะ-ทา-นัด Kha Tha Nat ไม่ระบุ -
คณัสมน 30 คะ-นัด-มน Kha Nat Mon ไม่ระบุ เป็นดวงใจของหมู่คณะ
นัชนิชา 23 นัด-นิ-ชา Nat Ni Cha ไม่ระบุ ฉลาดและบริสุทธิ์
จิณณ์ณัฏฐี 63 จิน-นัด-ถี Chin Nat Thi หญิง นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี
กรฐ์ณัฐ 41 กระ-นัด Kra Nat ชาย ผู้สร้างความมั่นดุจนักปราชญ์
ธนัชญา 20 ทะ-นัด-ชะ-ยา Tha Nat Cha Ya หญิง ผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์
นัทธรัตน์ 39 นัด-ทะ-รัด Nat Tha Rat ไม่ระบุ -