บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัชทิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัชทิชา
ชื่อ ณัชทิชา ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้(เกิดมาเพื่อความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Thi Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัชทิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัชทิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัชทิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัชทิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ ณัชทิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัชทิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัชทิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัชทิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัชทิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัชทิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัชทิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณัชทิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธนัชญกร 24 ทะ-นัด-ยะ-กอน Tha Nat Ya Kon หญิง ผู้สร้างทรัพย์, ผู้กำเนิดทรัพย์
ณัฐวัต 31 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ไม่ระบุ ความประพฤติของนักปราชญ์
ปราณัสมา 29 ปรา-นัด-มา Pra Nat Ma หญิง ผู้เป็นที่รักยิ่ง
มณัชยา 25 มะ-นัด-ยา Ma Nat Ya หญิง -
ณัฐฌยาน์ 46 นัด-ชะ-ยา Nat Cha Ya หญิง ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
ณัฏฐิกา 33 นัด-ถิ-กา Nat Thi Ka หญิง ผู้ประกอบด้วยความฉลาด
พิมพ์ณัฐฏ์ 70 พิม-นัด Phim Nat หญิง -
นัทลี 23 นัด-ถะ-ลี Nat Tha Li ไม่ระบุ -
ชัยธนณัฐ 41 ชัย-ทะ-นะ-นัด Chai Tha Na Nat ชาย ชัยชนะของผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์
ณัทรมณ 24 นัด-ระ-มน Nat Ra Mon หญิง ผู้มีความสุขด้วยการให้ความรู้
ธฤษณัช 20 ทริด-สะ-นัด Sit Sa Nat ไม่ระบุ ผู้กล้าหาญ
สุนัด 18 สุ-นัด Su Nat ไม่ระบุ -
ณัฐณิชชญา 36 นัด-นิด-ชะ-ยา Nat Nit Cha Ya หญิง นักปราชญ์ที่ได้รับชัยชนะที่บริสุทธิ์
อัคค์ณัฐ 45 อัก-คะ-นัด Ak Kha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
มนัสเทพ 32 มะ-นัด-เทบ Ma Nat Thep ชาย -
ณัฐธร 26 นัด-ทอน Nat Thon หญิง ทรงไว้ซึ่งความรู้
ณัฐญดา 24 นัด-ยะ-ดา Nat Ya Da หญิง -
ณัฎฐนันท์ฤทัย 61 นัด-ถะ-นัน-รึ-ทัย Nat Tha Nan Rue Thai หญิง -
ณัชกฤตา 17 นัด-กริ-ตา Nat Kri Ta หญิง นักปราชญ์ที่เกิดมาประสบความสำเร็จ
วินัส 26 วิ-นัด Wi Nat หญิง ดาวเคราะห์ดวงที่สองในระบบสุริยจักรวาล
จิณัฐดา 30 จิ-นัด-ถะ-ดา Chi Nat Tha Da ไม่ระบุ ผู้มีความประพฤติดีตลอดไป
กฤศธนัช 24 กริด-สะ-ทะ-นัด Krit Sa Tha Nat ชาย ผู้เกิดมามีทรัพย์เล็กน้อย
ไปรยณัฐ 41 ปัย-ระ-ยะ-นัด Pai Ra Ya Nat หญิง -
ณัฐกิจ 29 นัด-ถะ-กิด Nat Tha Kit ชาย เกียรติของนักปราชญ์
ชนัฐวิชญ์ 45 ชะ-นัด-วิด Cha Nat Wit ชาย -
นัฐยุทธ 32 นัด-ถะ-ยุด Nat Tha Yut ชาย นักรบผู้รอบรู้
กันย์ณัฐ 45 กัน-นัด Kan Nat ชาย นักปราชญ์สตรี
ณัฏฐ์ฐพัชร 63 นัด-พัด Nat Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคงดุจเพชร
จิณัช 21 จิ-นัด Chi Nat ไม่ระบุ ผู้เกิดมามีความประพฤติดี
ฉันทนัทธ์ 38 ฉัน-ทะ-นัด Chan Tha Nat ชาย ผูกไว้ด้วยความรัก, ความรักและผูกพัน
อนัตตรัย 37 อะ-นัด-ตรัย A Nat Trai ชาย -
ณัทวัสส์ 43 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ไม่ระบุ ความประพฤติของนักปราชญ์
มนัสย์ 38 มะ-นัด Ma Nat หญิง ใจ
นัทธ์วนัญ 42 นัด-วะ-นัน Nat Wa Nan หญิง ผู้ผูกพันด้วยความรู้แห่งป่า
ณัฏฐฤทธิ์ 46 นัด-ถะ-ริด Nat Tha Rit ชาย ผู้มีเดชอำนาจดังนักปราชญ์
กานนัชชา 21 กาน-นัด-ชา Kan Nat Cha ไม่ระบุ รักผู้ที่เกิดมาเพื่อความรู้
กีจนัฐ 32 กี-จะ-หนัด Ki Cha Nat ไม่ระบุ -
มณัฐ 23 มะ-นัด Ma Nat ชาย ใจ
สิริณัฏฐ์ 55 สิ-ริ-นัด Si Ri Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีสิริมงคล
นัสรียา 36 นัด-รี-ยา Nat Ri Ya หญิง ใจที่เบิกบาน