บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัชฌาภัสร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัชฌาภัสร์
ชื่อ ณัชฌาภัสร์ ความหมาย แปลว่า ผู้เจริญที่มากด้วยความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ชา-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Cha Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัชฌาภัสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัชฌาภัสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัชฌาภัสร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัชฌาภัสร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 91
หมายเลข 91 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขที่จะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณัชฌาภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัชฌาภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัชฌาภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณัชฌาภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อิทธิธณัฏฐ์ 59 อิด-ทิ-ทะ-นัด It Thi Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
อนัดดา 18 อะ-นัด-ดา A Nat Da ชาย ไม่ยึดถือ
ณัฐฐารินทร์ 55 นัด-ถา-ริน Nat Tha Rin หญิง เจ้าแห่งนักปราชญ์
ณัชภริกา 22 นัด-ชะ-พะ-ริ-กา Nat Cha Pha Ri Ka หญิง -
ณัฏฐ์วรทย์ 64 นัด-วะ-รด Nat Wa Rot ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
จิณ์ฐณัฐ 51 จิ-ถะ-นัด Chi Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่นในความประพฤติดี
นัทกาญจน์ 36 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
นัฐวัฒน์ 45 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ความประพฤติของนักปราชญ์
ยุกตมนัส 34 ยุก-ตะ-มะ-นัด Yuk Ta Ma Nat ชาย มีจิตใจมุ่งมั่น
อาณัตตา 23 อา-นัด-ตา A Nat Ta หญิง -
พรนัสสร 39 พอน-นัด-สอน Phon Nat Son หญิง -
ณัฏฐาเนตร 42 นัด-ถา-เนด Nat Tha Net หญิง -
วีนัต 25 วี-นัด Wi Nat หญิง -
ผกาณัฏฐ์ 46 ผะ-กา-นัด Pha Ka Nat หญิง ดอกไม้ของนักปราชญ์
มาณัฐภูมิ 36 มา-นัด-ถะ-พูม Ma Nat Tha Phum ชาย นักปราชญ์ผู้เกิดมาสง่า
ณัฐเวทย์ 44 นัด-ทะ-เวด Nat Tha Wet ชาย นักปราชญ์ผู้ควรรู้
ณัฎฐรินี 43 นัด-ถะ-ริ-นี Nat Tha Ri Ni ไม่ระบุ ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
ตัสชนัชจ์ 42 ตัด-ชะ-นัด Tat Cha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ชนะศัตรู
ธินัฐดา 28 ทิ-นัด-ดา Thi Nat Da ไม่ระบุ -
ณัฐพงค์ 41 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
ธนัฐชัย 36 ทะ-นัด-ชัย Tha Nat Chai ชาย ชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์
ณัฏฐ์ชวาล 51 นัด-ชะ-วาน Nat Cha Wan ชาย โชติช่วงดังนักปราชญ์
ชนัทนันท์ 36 ชะ-นัด-นัน Cha Nat Nan หญิง ผู้มีความสุขจากการให้ผู้อื่น
อามีนัส 35 อา-มี-นัด A Mi Nat ชาย -
นัชพงศ์ 37 นัด-พง Nat Phong ไม่ระบุ ผู้เกิดมาในดงนักปราชญ์
ณัฐชาภรณ์ 40 นัด-ถะ-ชา-พอน Nat Tha Cha Phon หญิง -
นัจนันท์ 39 นัด-นัน Nat Nan หญิง -
ณัฐบงกช 25 นัด-ถะ-บง-กด Nat Tha Bong Kot หญิง -
ณัฏฐ์มานี 54 นัด-มา-นี Nat Ma Ni หญิง ผู้มีมานะดุจนักปราชญ์
ณัฐการ์ 33 นัด-ถะ-กา Nat Tha Ka หญิง -
ณิชชานัทธิ์ 41 นิด-ชา-นัด Nit Cha Nat หญิง ผู้เกิดมาผูกพันแน่นเหนียวกับความบริสุทธิ์
ณัฏฐวิชญ์ 52 นัด-ถะ-วิด Nat Tha Wit ชาย ผู้มีวิชาดังนักปราชญ์
ณัจมีย์ 44 นัด-มี Nat Mi หญิง -
อณัฐสิทธิ์ 53 อะ-นัด-ถะ-สิด A Nat Tha Sit ไม่ระบุ -
ธนัชชัย 29 ทะ-นัด-ชัย Tha Nat Chai ชาย ชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์
พรวนัส 34 พอน-วะ-นัด Phon Wa Nat ชาย ดอกบัวประเสริฐ
โยชนัฐ 32 โย-ชะ-นัด Yo Cha Nat หญิง -
วันนัด 25 วัน-นัด Wan Nat ชาย -
บุญนัด 17 บุน-นัด Bun Nat หญิง -
มณัฐ 23 มะ-นัด Ma Nat ชาย ใจ