บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณัชชวัท

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณัชชวัท
ชื่อ ณัชชวัท ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้คล่องแคล่ว เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ชะ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Cha Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัชชวัท ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณัชชวัท ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัชชวัท ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณัชชวัท ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ ณัชชวัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณัชชวัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัชชวัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณัชชวัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัชชวัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณัชชวัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณัชชวัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณัชชวัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นัชมีนย์ 45 นัด-มีน Nat Min ชาย -
ประมณัส 31 ประ-มะ-นัด Pra Ma Nat ชาย มีความปราโมทย์
ณัฐเสม 32 นัด-ถะ-เสม Nat Tha Sem ไม่ระบุ -
ปภาณัฐ 22 ปะ-พา-นัด Pa Pha Nat ไม่ระบุ -
ณัชฌาน์ญา 36 นัด-ชา-ยา Nat Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ในการเพ่งพิจเพื่อให้ความรู้
ทณัฏฐ์ธนัน 55 ทะ-นัด-ทะ-นัน Tha Nat Tha Nan ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์
พรภนัส 29 พอน-พะ-นัด Phon Pha Nat หญิง -
ณัฐยาพัชร 45 นัด-ถะ-ยา-พัด Nat Tha Ya Phat หญิง เพชรนักปราชญ์หญิง
ณิชชานัทธิ์ 41 นิด-ชา-นัด Nit Cha Nat หญิง ผู้เกิดมาผูกพันแน่นเหนียวกับความบริสุทธิ์
ปิยมนัส 35 ปิ-ยะ-มะ-นัด Pi Ya Ma Nat ชาย มีใจงาม
พีณัสม์ 45 พี-นัด Phi Nat ชาย -
ณัชนพ 24 นัด-นบ Nat Nop ชาย ผู้เกิดมาเพื่อความรู้ 9 ประการ
กสินีณัฐ 42 กะ-สิ-นี-นัด Ka Si Ni Nat หญิง สตรีผู้มีความรู้ด้านการเพาะปลูก
ประมนัส 31 ประ-มะ-นัด Pra Ma Nat ชาย มึวามปราโมทย์
มนัชนก 22 มะ-นัด-นก Ma Nat Nok หญิง -
มนัดดา 17 มะ-นัด-ดา Ma Nat Da หญิง -
ภัคณัฏฐ์ 45 พัก-คะ-นัด Phak Kha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีโชค
ณัฏฐ์พล 50 นัด-พน Nat Phon ชาย กำลังของนักปราชญ์
กฤษฏิ์ธนัท 42 กริด-ทะ-นัด Krit Tha Nat ชาย ฉลาดในเรื่องทรัพย์
ณทณัฐ 24 นะ-ทะ-นัด Na Tha Nat ชาย ปราชญ์ผู้ให้ความรู้
ณัฐนิกา 29 นัด-ถะ-นิ-กา Nat Tha Ni Ka ไม่ระบุ -
นัฐศรันย์ 55 นัด-ถะ-สัน Nat Tha San ชาย -
ชัญญณัฏฐ์ 50 ชัน-ยะ-นัด Chan Ya Nat หญิง นักปราชญ์ที่มีความรู้มาก
มนัสวีย์ 51 มะ-นัด-วี Ma Nat Wi หญิง ผู้ปราถนาในปัญญา
ณัฏฐ์กฤตา 42 นัด-กริด-ตา Nat Krit Ta หญิง ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัฐญภรณ์ 41 นัด-ยะ-พอน Nat Ya Phon หญิง สตรีผู้มีความฉลาดเป็นเครื่องประดับตน
มะนัต 21 มะ-นัด Ma Nat ชาย ใจ
ณัฐรีย์ 46 นัด-ถะ-รี Nat Tha Ri หญิง นักปราชญ์ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
อาณัช 18 อา-นัด A Nat ชาย การบังคับบัญชา
กัญญณัฐฏ์ 49 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์หญิง
นนทนัฐดา 31 นน-ทะ-นัด-ดา Non Tha Nat Da ไม่ระบุ -
ณัชฌากานต์ 36 นัด-ชา-กาน Nat Cha Kan หญิง ผู้เป็นที่รักในนิสัยและความรู้
กมลณัฐภน์ 45 กะ-มน-นัด Ka Mon Nat ชาย คำพูดจากใจของนักปราชญ์
กัญฐณัฏฐ์ 54 กัน-ทะ-นัด Kan Tha Nat หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
สุนัฏฐา 36 สุ-นัด-ถา Su Nat Tha หญิง ผู้ฉลาดและเป็นคนดี
ณัฐธาดา 25 นัด-ถะ-ทา-ดา Nat Tha Tha Da หญิง -
ฉันท์ณัฐชา 45 ฉัน-นัด-ถะ-ชา Chan Nat Tha Cha หญิง ผู้ยินดีในการเกิดมาเป็นนักปราชญ์
จิณัฐธิตา 40 จิ-นัด-ถะ-ทิ-ตา Chi Nat Tha Thi Ta หญิง ลูกสาวที่มีความมั่นคงในความประพฤติ
มนัสย์ 38 มะ-นัด Ma Nat หญิง ใจ
ณัชชาภรณ์ 33 นัด-ชา-พอน Nat Cha Phon ไม่ระบุ -