บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณลตา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณลตา
ชื่อ ณลตา ความหมาย แปลว่า ที่ที่ผูกพัน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-ละ-ตา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na La Ta
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณลตา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณลตา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณลตา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณลตา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 45
หมายเลข 45 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอยู่เนืองๆ ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาง่ายๆ โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ณลตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณลตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณลตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณลตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณลตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณลตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณลตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณลตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธนพล 23 ทะ-นะ-พน Tha Na Phon ชาย มีกำลังคือทรัพย์, มีทรัพย์เป็นพลัง
พรรณณภัทร 36 พัน-นะ-พัด Phan Na Phat หญิง ผู้มีผิวพรรณดีงามพร้อมด้วยความรู้
ณคเนศ 23 นะ-คะ-เนด Na Kha Net ไม่ระบุ -
ณนนทธร 24 นะ-นน-ทอน Na Non Thon หญิง ผู้มีความยินดีตลอด
ณพรรธน์พรม 56 นะ-พัด-พม Na Phat Phom หญิง ผู้ประพรมไว้ด้วยความเจริญ
นฤรงค์ 25 นะ-รึ-รง Na Rue Rong ชาย เป็นที่พอใจคน, เป็นที่รักของคน
ปัณณพร 28 ปัน-นะ-พอน Pan Na Phon หญิง ประเสริฐทางหนังสือ
ทินรัฐ 27 ทิน-นะ-รัด Thin Na Rat ไม่ระบุ แก้วแห่งวัน คือ พระอาทิตย์
นคร 13 นะ-คอน Na Khon ชาย จังหวัด, ธานี, บุรี, เมือง
นทีนาถ 20 นะ-ที-นาด Na Thi Nat หญิง เจ้าแม่น้ำคือทะเล
ประกาศน 24 ประ-กาด-นะ Pra Kat Na ชาย ส่องแสง
วัฒน 18 วัด-ทะ-นะ Wat Tha Na ชาย ความเจริญ, ความงอกงาม
ภณธนัตถ์ 32 พะ-นะ-ทะ-นัด Pha Na Tha Nat ไม่ระบุ -
กมลณพัฒน์ 46 กะ-มน-นะ-พัด Ka Mon Na Phat ชาย ใจที่เจริญด้วยความรู้
วัทนวร 26 วัด-ทะ-นะ-วอน Wat Tha Na Won ชาย ใบหน้าสวย, พูดเก่ง
ยิ่งนรา 25 ยิ่ง-นะ-รา Ying Na Ra หญิง เหนือกว่าผู้อื่น
ธนเศรษฐ 35 ทะ-นะ-เสด Tha Na Set ชาย ผู้มีทรัพย์ที่ประเสริฐ
กัญณนนท์ 34 กัน-นะ-นน Kan Na Non หญิง หญิงผู้ยินดีในความรู้
กัญจน์นที 42 กัน-นะ-ที Kan Na Thi ชาย สายน้ำทองคำ
รัตณรงค์ 35 รัด-นะ-รง Rat Na Rong ไม่ระบุ -
อฐพรรณ 36 อะ-ถบ-รน-นะ A Thop Ron Na หญิง -
นรินทิพย์ 48 นะ-ริน-ทิบ Na Rin Thip หญิง -
ทัพพ์ธนนันท์ 63 ทับ-ทะ-นะ-นัน Thap Tha Na Nan ชาย ผู้ยินดีในทรัพย์สมบัติ
ชนะปภา 15 ชะ-นะ-ปะ-พา Cha Na Pa Pha หญิง รัศมีแห่งชัยชนะ
ธนภรณ์ 28 ทะ-นะ-พอน Tha Na Phon หญิง ค้ำจุนทรัพย์, รักษาทรัพย์
กัญญ์นรินทร์ 54 กัน-นะ-ริน Kan Na Rin หญิง หญิงงามผู้เป็นใหญ่กว่าชนทั้งหลาย, นางกษัตริย์
ติณภัทร 22 ติน-นะ-พัด Tin Na Phat ชาย ผู้เจริญและข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
นราเศรษฐ์ 45 นะ-รา-เสด Na Ra Set ชาย คนที่ดีที่สุด, คนที่ประเสริฐที่สุด
ปรัชญ์นพัต 45 ปะ-รัด-นะ-พัด Pa Rat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ริเริ่มด้วยความรอบรู้
มัณฑนพัฒน์ 51 มัน-ทะ-นะ-พัด Man Tha Na Phat ชาย ประดับตกแต่งด้วยความเจริญ
ชนนัช 18 ชน-นะ-นัด Chon Na Nat ไม่ระบุ ผู้เกิดมาเพื่อแม่
ญานินท์ 29 ยา-นิน-นะ Ya Nin Na ไม่ระบุ -
คณวัต 22 คะ-นะ-วัด Kha Na Wat ไม่ระบุ ผู้มีหมู่คณะ
นราย 18 นะ-ราย Na Rai หญิง -
นวริญญ์ 36 นะ-วะ-ริน Na Wa Rin หญิง ผู้รู้สิ่งใหม่ๆ อันประเสริฐ
กฤษณ์วรรณพร 51 กริด-สะ-วัน-นะ-พอน Krit Sa Wan Na Phon หญิง ผู้มีผิวพรรณอันประเสริฐดุจพระกฤษณะ
นะลอง 23 นะ-ลอง Na Long ชาย -
เอกณริน 27 เอก-นะ-ริน Ek Na Rin ชาย คนดีเยี่ยมคนเดียวเท่านั้น
ณธารินันท์ 42 นะ-ทา-ริ-นัน Na Tha Ri Nan หญิง ผู้มีความสุขและร่มเย็น
นวิยา 24 นะ-วิ-ยา Na Wi Ya หญิง สาวเสมอ, สดชื่นเสมอ