บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณรงค์วรรธน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณรงค์วรรธน์
ชื่อ ณรงค์วรรธน์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีการพัฒนาในการรบ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-รง-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Rong Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณรงค์วรรธน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณรงค์วรรธน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณรงค์วรรธน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณรงค์วรรธน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 115 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ ณรงค์วรรธน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณรงค์วรรธน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณรงค์วรรธน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณรงค์วรรธน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณรงค์วรรธน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณรงค์วรรธน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณรงค์วรรธน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณรงค์วรรธน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชนะสิทธิ์ 40 ชะ-นะ-สิด Cha Na Sit ชาย เป็นที่รักของชาติตระกูล
ทัศน 17 ทัด-สะ-นะ That Sa Na ชาย -
นวรัฐ 28 นะ-วะ-รัด Na Wa Rat ชาย แก้วมณีแก้าประการ
ญาณเทพ 21 ยา-นะ-เทบ Ya Na Thep ชาย เทพแห่งปัญญา
นราย 18 นะ-ราย Na Rai หญิง -
นวนิจ 26 นะ-วะ-นิด Na Wa Nit ไม่ระบุ -
ณฐาภพ 24 นะ-ถา-พบ Na Tha Phop ชาย แผ่นดินนักปราชญ์
มนสิช 23 มะ-นะ-สิด Ma Na Sit ชาย เกิดในใจ, ความรัก
ดลนภัส 24 ดน-นะ-พัด Don Na Phat ไม่ระบุ สวรรค์บันดาล
นรากานต์ 29 นะ-รา-กาน Na Ra Kan ไม่ระบุ -
ชนะภัย 24 ชะ-นะ-พัย Cha Na Phai ชาย ผู้ชนะสิ่งอันตรายทั้งปวง
นคร 13 นะ-คอน Na Khon ชาย จังหวัด, ธานี, บุรี, เมือง
ปันนวัติ 33 ปัน-นะ-วัด Pan Na Wat ไม่ระบุ เจริญด้วยตัวหนังสือ
ธนธน 18 ทะ-นะ-ทน Tha Na Thon ไม่ระบุ -
ธนดุล 17 ทะ-นะ-ดุน Tha Na Dun ชาย มีทรัพย์นับไม่ได้, มีทรัพย์มาก
ธนศรี 27 ทะ-นะ-สี Tha Na Si ไม่ระบุ มิ่งขวัญสิริมงคลและทรัพย์
ณรงศักดิ์ 37 นะ-รง-สัก Na Rong Sak ชาย ผู้มีความสามารถในการรบ
กฤษณภัสร์ 36 กริด-สะ-นะ-พัด Krit Sa Na Phat ไม่ระบุ แสงจากพระกฤษณะ
กันต์ธนวุฒิ 45 กัน-ทะ-นะ-วุด Kan Tha Na Wut ไม่ระบุ ผู้มีความรู้เกี่ยวกับทรัพย์ที่ดี
ณศิพงศ์ 42 นะ-สิ-พง Na Si Phong ไม่ระบุ -
รมณภัทร 24 รม-นะ-พัด Rom Na Phat หญิง -
คณีวัณณ์ 45 คะ-นี-วัน-นะ Kha Ni Wan Na ไม่ระบุ -
นเรศน์ 32 นะ-เรด Na Ret ชาย จอมคน, พระราชา
นวิสา 23 นะ-วิ-สา Na Wi Sa หญิง -
ณศากาณ 20 นะ-สา-กา-นะ Na Sa Ka Na หญิง -
วรรณจีรา 37 วัน-นะ-จี-รา Wan Na Chi Ra หญิง -
กัณฑ์อนเก 36 กัน-อะ-นะ-เก Kan A Na Ke ไม่ระบุ -
บรรณสรณ์ 40 บัน-นะ-สอน Ban Na Son ไม่ระบุ มีที่พึ่งคือหนังสือ, มีความรู้เป็นที่พึ่ง
ญาณศิริ 29 ยา-นะ-สิ-หริ Ya Na Si Ri หญิง ผู้มีความรู้เป็นศรี
ฐานทัต 23 ถา-นะ-ทัด Tha Na That ชาย ให้หลักแหล่งมั่นคง
นิจนภา 22 นิด-นะ-พา Nit Na Pha หญิง -
วรรธนพณ 36 วัน-ทะ-นะ-พน Wan Tha Na Phon ไม่ระบุ -
ชนดา 9 ชน-นะ-ดา Chon Na Da ไม่ระบุ การเกิด
นกิส 17 นะ-กิด Na Kit หญิง -
ประณยา 24 ประ-นะ-ยา Pra Na Ya หญิง เสน่หา, ความคุ้นเคยฉันมิตร
ธนกานต์ 28 ทะ-นะ-กาน Tha Na Kan ชาย มีทรัพย์เป็นที่รัก
รัตนกำพล 32 รัด-ตะ-นะ-กัม-พน Rat Ta Na Kam Phon ชาย -
ณศิลา 23 นะ-สิ-ลา Na Si La ไม่ระบุ -
วัฒนสุข 28 วัด-ทะ-นะ-สุก Wat Tha Na Suk หญิง -
นราลัย 28 นะ-รา-ลัย Na Ra Lai หญิง -