บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณรงค์วรรธน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณรงค์วรรธน์
ชื่อ ณรงค์วรรธน์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีการพัฒนาในการรบ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-รง-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Rong Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณรงค์วรรธน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณรงค์วรรธน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณรงค์วรรธน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณรงค์วรรธน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 115 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ ณรงค์วรรธน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณรงค์วรรธน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณรงค์วรรธน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณรงค์วรรธน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณรงค์วรรธน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณรงค์วรรธน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณรงค์วรรธน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณรงค์วรรธน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ทัศนวรรณ 36 ทัด-สะ-นะ-วัน That Sa Na Wan หญิง -
จิณณพัฒน์ 49 จิน-นะ-พัด Chin Na Phat ไม่ระบุ ประพฤติดีและพัฒนาแล้ว
มานะพงษ์ 38 มา-นะ-พง Ma Na Phong ชาย -
พรรณวิภา 33 พัน-นะ-วิ-พา Phan Na Wi Pha หญิง มีผิวพรรณงาม
บรรณวิชญ์ 40 บัน-นะ-วิด Ban Na Wit ชาย ฉลาดในเรื่องหนังสือ
ณณพัต 25 นะ-นะ-พัด Na Na Phat ไม่ระบุ -
อนงค์รัตน 42 อะ-นง-รัด-ตะ-นะ A Nong Rat Ta Na หญิง -
พนสณฑ์ 37 พะ-นะ-สน Pha Na Son ชาย แนวป่า, ทิวไม้
ตนุวร 19 ตะ-นะ-วอน Ta Na Won ชาย ผู้มีความประเสริฐเฉพาะตัว
ยศธนกร 29 ยด-ทะ-นะ-กอน Yot Tha Na Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างเกียรติและความมั่งมี
ตฤณพลัฏฐ์ 54 ตริน-นะ-พลัด Tarin Na Phlat ชาย ผู้มีพลังอันมั่นคงดุจต้นหญ้า
ณชิวรรณ 30 นะ-ชิ-วัน Na Chi Wan ไม่ระบุ -
วรรธนวรรธ 41 วัน-ทะ-นะ-วัด Wan Tha Na Wat ชาย ชนชั้นของผู้เจริญในสมบัติ
พัฒธนพงษ์ 47 พัด-ทะ-นะ-พง Phat Tha Na Phong ชาย -
รัญชน์นวัช 45 รัน-นะ-วัด Ran Na Wat ชาย ผู้เยาว์วัยที่น่ายินดี
นภัทรวรัฏฐ์ 56 นะ-พัด-ทะ-ระ-วะ-รัด Na Phat Tha Ra Wa Rat หญิง ผู้มีความเจริญประเสริฐทั้ง 8 ด้าน
ธนเดช 14 ทะ-นะ-เดด Tha Na Det ชาย มีทรัพย์เป็นอำนาจ
นภัสษร 25 นะ-พัด-สอน Na Phat Son หญิง เครื่องประดับที่เป็นไข่มุก
ธัญญารัตน 33 ทัน-ยา-รัด-ตะ-นะ Than Ya Rat Ta Na หญิง -
ชัญญานรี 31 ชัน-ยา-นะ-รี Chan Ya Na Ri ไม่ระบุ -
นัฐนรีย์ 51 นัด-ถะ-นะ-รี Nat Tha Na Ri หญิง -
อักษมณ 25 อัก-สม-นะ Ak Som Na หญิง -
ธนดุล 17 ทะ-นะ-ดุน Tha Na Dun ชาย มีทรัพย์นับไม่ได้, มีทรัพย์มาก
ธนะภัทร์ 32 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ไม่ระบุ ทรัพย์ที่ประเสริฐ
ณชพล 21 นะ-ชะ-พน Na Cha Phon ชาย ความรู้ คือ พลัง
ญาณิณ 19 ยา-นิ-นะ Ya Ni Na หญิง หนี้ของนักปราชญ์หญิง (นักปราชญ์เป็นเจ้าหนี้)
กันต์พิณพร 51 กัน-พิน-นะ-พอน Kan Phin Na Phon หญิง พิณที่ไพเราะและน่ารัก
ธนณัติ 25 ทะ-นะ-นัด Tha Na Nat ไม่ระบุ -
ชาญนริศ 27 ชาน-นะ-ริด Chan Na Rit ไม่ระบุ -
ณดาภา 9 นะ-ดา-พา Na Da Pha หญิง เป็นดั่งแสงสว่าง
คณนันท์ 33 คะ-นะ-นัน Kha Na Nan หญิง ผู้ยินดีด้วยหมู่คณะ
นภาเพ็ญ 29 นะ-พา-เพ็น Na Pha Phen หญิง -
อัศนะ 26 อัด-สะ-นะ At Sa Na ไม่ระบุ -
นพัชนันต์ 45 นะ-พัด-ชะ-นัน Na Phat Cha Nan หญิง ผู้มากด้วยกริยาดีเก้าประการ
ป่านฤดี 18 ป่า-นะ-รึ-ดี Pa Na Rue Di ไม่ระบุ -
ณรงชัย 25 นะ-รง-ชัย Na Rong Chai ชาย ชัยชนะในการรบ
นพิษฐา 31 นะ-พิด-ถา Na Phit Tha หญิง ใหม่สุด, สาวที่สุด, สดชื่นที่สุด
พลอยนภัส 45 พลอย-นะ-พัด Phloi Na Phat หญิง พลอยจากฟ้า พลอยจากสวรรค์
ฐานพัทธ์ 41 ถา-นะ-พัด Tha Na Phat ชาย ผู้ผูกพันความมั่นคง
ธนวรรธน์ 41 ทะ-นะ-วัด Tha Na Wat หญิง ความเจริญด้วยทรัพย์