บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณภัทรสพล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณภัทรสพล
ชื่อ ณภัทรสพล ความหมาย แปลว่า ผู้เจริญที่มีพลังแข็งแรง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-พัด-ทะ-ระ-สะ-พน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Phat Tha Ra Sa Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณภัทรสพล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณภัทรสพล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณภัทรสพล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณภัทรสพล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ ณภัทรสพล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณภัทรสพล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณภัทรสพล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณภัทรสพล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณภัทรสพล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณภัทรสพล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชนวิท 18 ชน-นะ-วิด Chon Na Wit ชาย ผู้รอบรู้เกี่ยวกับปวงชน
นวทัศน์ 37 นะ-วะ-ทัด Na Wa That ชาย -
ธนโรจน์ 37 ทะ-นะ-โรด Tha Na Rot ชาย -
ดลนภัส 24 ดน-นะ-พัด Don Na Phat ไม่ระบุ สวรรค์บันดาล
นรศฤงค์ 32 นะ-ระ-สะ-หริง Na Ra Sa Ring ไม่ระบุ คนผู้ฉลาดเฉียบแหลม
ฑัยห์นรียา 54 ไท-นะ-รี-ยา Thai Na Ri Ya ไม่ระบุ สตรีผู้ชอบทำความดี
นพา 14 นะ-พา Na Pha หญิง -
จรณชัย 29 จอน-นะ-ชัย Chon Na Chai ไม่ระบุ นักเดินทางผู้ชนะด้วยความรู้
ฐานนันท์ 39 ถา-นะ-นัน Tha Na Nan ชาย ยินดีในฐานะ(ของตน)
นทีภัทร 23 นะ-ที-พัด Na Thi Phat ไม่ระบุ -
กัญจนณัฎร์ 47 กัน-จะ-นะ-นัด Kan Ja Na Nat ชาย นักปราชญ์ที่งดงามดุจทองคำ
พรรณวร 31 พัน-นะ-วอน Phan Na Won ชาย มีผิวพรรณประเสริฐ
นชศรา 19 นะ-ชะ-สะ-รา Na Cha Sa Ra หญิง -
นุชนภา 15 นุด-นะ-พา Nut Na Pha หญิง -
ปัณรส 22 ปัน-นะ-รด Pan Na Rot หญิง สิบห้าค่ำ
ทัศนโชติ 30 ทัด-สะ-นะ-โชด That Sa Na Chot ไม่ระบุ ผู้รุ่งเรืองในความคิด
พงษ์นรินทร์ 55 พง-นะ-ริน Phong Na Rin ชาย ตระกูลเจ้าเมือง
นดีย์ 30 นะ-ดี Na Di ชาย -
ภัครนรินทร์ 45 พัก-คะ-ระ-นะ-ริน Phak Kha Ra Na Rin ไม่ระบุ พระเจ้าแผ่นดินที่มีความรุ่งเรืองมาก
จิตนภา 20 จิด-นะ-พา Chit Na Pha หญิง คิดถึงท้องฟ้า
บัญจนรา 26 บัน-จะ-นะ-รา Ban Cha Na Ra ไม่ระบุ บุคคล14ประเภท
นริส 20 นะ-ริด Na Rit ชาย คนที่เป็นใหญ่
นภาภัณฑ์ 29 นะ-พา-พัน Na Pha Phan หญิง ฟ้าสวย
มนสิทธิ์ 39 มน-นะ-สิด Mon Na Sit ชาย สำเร็จด้วยสติปัญญาความเข้าใจ
กัญญ์ณพัตร 46 กัน-นะ-พัด Kan Na Phat ไม่ระบุ หญิงที่ประพฤติดีและมีความรู้
รัตนกุล 24 รัด-ตะ-นะ-กุน Rat Ta Na Kun หญิง -
ณฐวรรณพร 45 นะ-ถะ-วัน-นะ-พอน Na Tha Wan Na Phon หญิง -
นธี 16 นะ-ที Na Thi ชาย แม่น้ำ
นภัสภรณ์ 36 นะ-พัด-พอน Na Phat Phon ไม่ระบุ ผู้ได้รับการค้ำจุนให้มีความรุ่งเรืองดุจฟ้า
นาถนพิน 29 นาด-นะ-พิน Nat Na Phin หญิง มีที่พึ่งใหม่
บุณย์ณดา 32 บุน-นะ-ดา Bun Na Da ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีบุญ
วัฑฒนะ 25 วัด-ทะ-นะ Wat Tha Na ชาย ความเจริญ, ความงอกงาม
ญาณธร 18 ยา-นะ-ทอน Ya Na Thon ชาย ทรงไว้ซึ่งความรู้
สรณนันท์ 40 สอ-ระ-นะ-นัน So Ra Na Nan ไม่ระบุ เป็นที่พึ่งที่น่ายินดี
ณจันทร์ 34 นะ-จัน Na Chan ไม่ระบุ -
ธนวรรณ 28 ทะ-นะ-วัน Tha Na Wan หญิง มีผิวงามเป็นสมบัติ
นฤมิต 18 นะ-รึ-มิด Na Rue Mit ชาย มิตรของคน, คนผู้เป็นมิตร
นภาเนตร 21 นะ-พา-เนด Na Pha Net หญิง -
นริมล 24 นะ-ริ-มน Na Ri Mon หญิง -
ณชา 8 นะ-ชา Na Cha หญิง -