บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณภัทรรัชย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณภัทรรัชย์
ชื่อ ณภัทรรัชย์ ความหมาย แปลว่า ผู้สูงส่งที่เจริญงดงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-พัด-ทะ-ระ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Phat Tha Ra Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณภัทรรัชย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณภัทรรัชย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณภัทรรัชย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณภัทรรัชย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณภัทรรัชย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณภัทรรัชย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณภัทรรัชย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณภัทรรัชย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณภัทรรัชย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณภัทรรัชย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณธัชพงศ์ 41 นะ-ทัด-ชะ-พง Na That Cha Phong ชาย ที่ของผู้เป็นเชื้อสายแห่งธงชัย
มิณฎาร์ 33 มิ-นะ-ดา Mi Na Da หญิง -
นภัสกมลฉัตร 45 นะ-พัด-สะ-กะ-มน-ฉัด Na Phat Sa Ka Mon Chat หญิง คนที่ใจกว้างและเป็นร่มเงา
ณพรรณวร 36 นะ-พัน-วอน Na Phan Won หญิง ผู้ประเสริฐด้วยผิวพรรณและความรู้
นลินา 21 นะ-ลิ-นา Na Li Na หญิง ดอกบัว
นภาเพ็ญ 29 นะ-พา-เพ็น Na Pha Phen หญิง -
บุญณศักดิ์ 38 บุน-นะ-สัก Bun Na Sak ชาย -
ณพัชร์ 32 นะ-พัด Na Phat ชาย ในความเป็นเพชร, ผู้มีคุณค่าดังเพชรแห่งความรู้
ญาณสิริ 29 ยา-นะ-สิ-หริ Ya Na Si Ri หญิง มีมิ่งขวัญคือความรู้
มะนะ 18 มะ-นะ Ma Na ชาย -
ประภาจฬิณ 32 ประ-พาด-ลิ-นะ Pra Phat Li Na หญิง -
ธนยา 18 ทะ-นะ-ยา Tha Na Ya หญิง ผู้มั่งมี, ผู้โชคดี
นงลักษณ 27 นง-ลัก-สะ-นะ Nong Lak Sa Na หญิง -
นภาภัทร 17 นะ-พา-พัด Na Pha Phat ไม่ระบุ ผู้จำแนกแสงสว่างแห่งปัญญา, ผู้รู้จักแยกแยะแสงสว่างแห่งปัญญา
คณญมน 23 คะ-นะ-ยะ-มน Kha Na Ya Mon หญิง ผู้มีหัวใจแห่งความรู้ในหมู่คณะ
ชนะพร 23 ชะ-นะ-พอน Cha Na Phon ไม่ระบุ ชัยชนะที่ประเสริฐ
นฤกวิน 22 นะ-รึ-กะ-วิน Na Rue Ka Win ไม่ระบุ คนผู้งดงาม
ฐนถิรา 24 ทะ-นะ-ถิ-รา Tha Na Thi Ra หญิง ผู้มั่นคงยิ่ง
อาฒกร 15 อา-นะ-กอน A Na Kon ชาย ผู้สร้างอำนาจ
กรณภัสสรณ์ 47 กอน-นะ-พัด-สอน Kon Na Phat Son ไม่ระบุ ผู้มีที่พึ่งคือแสงสว่างและการกระทำ
รตนพัฒน์ 41 ระ-ตะ-นะ-พัด Ra Ta Na Phat ชาย ผู้เจริญและดีงาม
ธนวรรณ์ 37 ทะ-นะ-วัน Tha Na Wan ชาย มีทรัพย์
จิรธนเดช 28 จิ-ระ-ทะ-นะ-เดด Chi Ra Tha Na Det ไม่ระบุ มีอำนาจในทรัพย์ตลอดกาล
นภัสดล 24 นะ-พัด-สะ-ดน Na Phat Sa Don ชาย พื้นท้องฟ้า
นนท์มนพร 42 นน-มะ-นะ-พอน Non Ma Na Phon หญิง ผู้มีใจอันประเสริฐเป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น
ณรัตน์นิภา 41 นะ-รัด-นิ-พา Na Rat Ni Pha หญิง มีแสงสว่างเสมอดังดวงแก้วแห่งความรู้
กนดา 8 กะ-นะ-ลา Ka Na La หญิง แสงสว่างเจิดจ้า
รุ่งนภาพร 27 รุ่ง-นะ-พา-พอน Rung Na Pha Phon หญิง รุ่งเรืองและประเสริฐเหมือนท้องฟ้า
นพนภี 26 นบ-นะ-พี Nop Na Phi ชาย -
รณพร 21 รน-นะ-พอน Ron Na Phon หญิง มีเสียงประเสริฐ, เสียงไพเราะ
นริษสา 25 นะ-ริด-สา Na Rit Sa หญิง -
กัญญ์ณณัฐ 45 กัน-นะ-นัด Kan Na Nat หญิง หญิงผู้มีความรู้ดุจนักปราชญ์
ชัญณรงค์ 34 ชัน-นะ-รง Chan Na Rong ไม่ระบุ การรบด้วยความรู้
แวรอสนะฮ์ 48 แว-รอ-สะ-นะ Wae Ro Sa Na หญิง -
ณนนท์นันทน์ 54 นะ-นน-นัน Na Non Nan หญิง ความยินดีและพอใจในความรู้
สรณ 16 สะ-ระ-นะ Sa Ra Na ชาย -
ธนภัส 21 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat หญิง แสงสว่างแห่งทรัพย์
นพัตวนัส 42 นะ-พัด-วะ-นัด Na Phat Wa Nat หญิง ป่าใหม่
นถัสวรรณ 36 นะ-ทัด-สะ-วัน Na That Sa Wan หญิง -
นพา 14 นะ-พา Na Pha หญิง -