บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณภรัก

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณภรัก
ชื่อ ณภรัก ความหมาย แปลว่า ผู้ที่มีความรัก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-พะ-รัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Pha Rak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณภรัก ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณภรัก ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณภรัก ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณภรัก ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ณภรัก สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณภรัก มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณภรัก สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณภรัก มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณภรัก สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณภรัก มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณภรัก สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณภรัก มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณธัชธน 24 นะ-ทัด-ชะ-ทน Na That Cha Thon ชาย นักปราชญ์ผู้มีความโดดเด่นในทรัพย์
ธิณโรจน์ 41 ทิ-นะ-โรด Thi Na Rot ชาย -
กริตษณพงษ์ 44 กริด-สะ-นะ-พง Krit Sa Na Phong ไม่ระบุ เชื้อสายพระกฤษณะ
กุณณพัฒณ์ 41 กุน-นะ-พัด-ทะ Kun Na Phat Tha ชาย -
ติณณ์จรรย์ธร 65 ติน-นะ-จัน-ทอน Tin Na Chan Thon หญิง ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วด้วยการรักษาความประพฤติดี
ชนนณิชา 24 ชน-นะ-นิ-ชา Chon Na Ni Cha หญิง เชื้อสายผู้บริสุทธิ์
นภาพรรณ 28 นะ-พา-พัน Na Pha Phan หญิง ฟ้าสวย
ณธกร 14 นะ-ทะ-กอน Na Tha Kon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สร้างความรู้อันยาวนาน(ยาวไกล)
ทศชนะ 19 ทด-ชะ-นะ Thot Cha Na ชาย -
ชนะวรรณ์ 39 ชะ-นะ-วัน Cha Na Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณสวย
ประยูณ 25 ประ-ยู-นะ Pra Yu Na ชาย -
ธัญญนพัต 36 ทัน-ยะ-นะ-พัด Than Ya Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ริเริ่มอันรุ่งเรือง
ธิณกร 18 ทิ-นะ-กอน Thi Na Kon ชาย -
คณพันธ์ 39 คะ-นะ-พัน Kha Na Phan ไม่ระบุ ให้ร่วมกัน
ปัณณวรรธ 34 ปัน-นะ-วัด Pan Na Wat ชาย เจริญด้วยตัวหนังสือ
เกษนภา 14 เกด-นะ-พา Ket Na Pha หญิง สูงสุดดุจท้องฟ้า
ยารอนะ 28 ยา-รอ-นะ Ya Ro Na ไม่ระบุ -
ณัฐนวกานต์ 48 นัด-ถะ-นะ-วะ-กาน Nat Tha Na Wa Kan ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักในสิ่งใหม่
ธนพิพัฒน์ 50 ทะ-นะ-พิ-พัด Tha Na Phi Phat ชาย ผู้มีความเจริญงอกงามในทรัพย์
นฤกวิน 22 นะ-รึ-กะ-วิน Na Rue Ka Win ไม่ระบุ คนผู้งดงาม
ณชาลีญา 26 นะ-ชา-ลี-ยา Na Cha Li Ya ไม่ระบุ ความรู้ที่อยู่ในข่ายของปัญญา
กัญญ์ณณัฐ 45 กัน-นะ-นัด Kan Na Nat หญิง หญิงผู้มีความรู้ดุจนักปราชญ์
ณฤดี 14 นะ-รึ-ดี Na Rue Di หญิง ยินดีในความรู้
ศศินภา 25 สะ-สิ-นะ-พา Sa Si Na Pha หญิง ท้องฟ้าและดวงจันทร์
นรณภัทร 24 นอ-ระ-นะ-พัด No Ra Na Phat หญิง คนที่เจริญ, คนที่ดีงาม
กัญจนณัฎร์ 47 กัน-จะ-นะ-นัด Kan Ja Na Nat ชาย นักปราชญ์ที่งดงามดุจทองคำ
กฤษณะกาญจน์ 41 กริด-สะ-นะ-กาน Krit Sa Na Kan หญิง ทองดำ, ทองของพระกฤษณะ
จินต์นรี 43 จิน-นะ-รี Chin Na Ri ไม่ระบุ หญิงผู้มีความคิด
นภัทร์ 24 นะ-พัด Na Phat หญิง ความรู้เป็นศิริมงคล
หทัยนริน 36 หะ-ทัย-นะ-ริน Ha Thai Na Rin หญิง ใจคน
ณฐภัทร 24 นะ-ถะ-พัด Na Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ภานรินทร์ 34 พา-นะ-ริน Pha Na Rin ชาย รัศมีของจอมคน
จุรีรัตน 34 จุ-รี-รัด-ตะ-นะ Chu Ri Rat Ta Na ไม่ระบุ ดาบแก้ว
นรีธัญญ์ 41 นะ-รี-ทัน Na Ri Than หญิง หญิงผู้โชคดี
นมัสวัต 34 นะ-มัด-สะ-วัด Na Mat Sa Wat ชาย เป็นที่เคารพ
รณวิทย์ 37 รน-นะ-วิด Ron Na Wit ชาย สนุกสนานร่าเริง, รื่นรมย์
นวพรรษ 31 นะ-วะ-พัด Na Wa Phat หญิง ปีใหม่
กัญจน์ณมน 44 กัน-นะ-มน Kan Na Mon ไม่ระบุ ใจที่บริสุทธิ์ดุจทองคำ
ซาฟีนะฮ์ 46 ซา-ฟี-นะ Sa Fi Na หญิง -
ปนะเสริฐ 37 ปะ-นะ-เสิด Pa Na Soet หญิง -