บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณพัชรวรรณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณพัชรวรรณ
ชื่อ ณพัชรวรรณ ความหมาย แปลว่า ผู้ที่อยู่ในชนชั้นแห่งเพชร เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-พัด-ชะ-ระ-วัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Phat Cha Ra Wan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณพัชรวรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณพัชรวรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณพัชรวรรณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณพัชรวรรณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณพัชรวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณพัชรวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณพัชรวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณพัชรวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณพัชรวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณพัชรวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณพัชรวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณพัชรวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วรรณกวี 33 วัน-นะ-กะ-วี Wan Na Ka Wi ชาย ปราชญ์หรือกวีทางหนังสือหรือโคลงกลอนลูกท้าวกุเวร
นภัสศา 25 นะ-พัด-สา Na Phat Sa ไม่ระบุ -
ฑัยห์นรียา 54 ไท-นะ-รี-ยา Thai Na Ri Ya หญิง สตรีผู้ชอบทำความดี
คูณทรัพย์ 45 คูน-นะ-ซับ Khun Na Sap ชาย สมบัติที่เพิ่มเป็นเท่าตัว
ศนันณฉัตร 42 สะ-นัน-นะ-ฉัด Sa Nan Na Chat หญิง ผู้มีความสงบสุขด้วยปัญญาภายใต้ร่มฉัตร
นฤภร 11 นะ-รึ-พอน Na Rue Phon หญิง แข็งแรง
นริฏฐ์ 40 นะ-ริด Na Rit ชาย ความพอใจของคน, ความปราถนาของคน
วรรณพร 31 วัน-นะ-พอน Wan Na Phon หญิง มีผิวพรรณประเสริฐ
พรรณรัตน์ 46 พัน-นะ-รัด Phan Na Rat หญิง ผิวพรรรณผ่องใสยิ่ง
นรีรัตน์ 41 นะ-รี-รัด Na Ri Rat หญิง นางแก้ว, นางผู้ประเสริฐ
เอกชนมา 22 เอก-กะ-ชน-นะ-มา Ek Ka Chon Na Ma หญิง มีกำเนิดอันเด่น
นฏกร 19 นะ-ตะ-กอน Na Ta Kon ชาย นักฟ้อนรำ
ทนกฤษ 12 ทะ-นะ-กริด Tha Na Krit ชาย ผู้สร้างทรัพย์สิน
ณภัทรพร 27 นะ-พัด-พอน Na Phat Phon หญิง ผู้ได้รับการค้ำจุนให้มีความรุ่งเรืองดุจฟ้า
นฤมณา 17 นะ-รึ-มะ-นา Na Rue Ma Na หญิง กล้าหาญ
นรณภัทร 24 นอ-ระ-นะ-พัด No Ra Na Phat หญิง คนที่เจริญ, คนที่ดีงาม
ธนพฤทธ์ 32 ทะ-นะ-พรึด Tha Na Phruet ชาย มีเงินมาก
ณชปวัน 24 นะ-ชะ-ปะ-วัน Na Cha Pa Wan ชาย ผู้บริสุทธิ์ที่เกิดมาให้ความรู้
กาญจนนภา 24 กาน-จน-นะ-พา Kan Chon Na Pha หญิง ฟ้าสีทอง
อนสรา 23 อะ-นะ-สะ-รา A Na Sa Ra ไม่ระบุ -
ธนพรรธน์ 43 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ไม่ระบุ ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์
พัฒนพล 34 พัด-ทะ-นะ-พน Phat Tha Na Phon ไม่ระบุ กำลังแห่งความเจริญ
ณัฐนภัสสร์ 55 นัด-ถะ-นะ-พัด Nat Tha Na Phat หญิง ผู้เจริญด้วยปัญญาเหมือนนักปราชญ์
ฐานะกรณ์ 38 ถา-นะ-กอน Tha Na Kon ชาย -
คณพรณ์ 35 คะ-นะ-พอน Kha Na Phon หญิง บำรุงคณะดูแลหมู่คณะ
ธนภร 14 ทะ-นะ-พอน Tha Na Phon หญิง เลี้ยงดูด้วยเงิน
พัฒน 20 พัด-ทะ-นะ Phat Tha Na ชาย -
เด่นนภา 16 เด่น-นะ-พา Den Na Pha หญิง เด่นบนฟ้า
ฮาซาน๊ะห์ 44 ฮา-ซา-นะ Ha Sa Na หญิง -
ทัศนวรรณ์ 45 ทัด-สะ-นะ-วัน That Sa Na Wan หญิง -
ชนะปภา 15 ชะ-นะ-ปะ-พา Cha Na Pa Pha หญิง รัศมีแห่งชัยชนะ
วรรณนภา 26 วัน-นะ-นะ-พา Wan Na Na Pha หญิง -
ดนธร 14 ดน-นะ-ทอน Don Na Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงไว้ด้วยตัวเอง, ผู้ชำนาญด้วยตนเอง
ณพัชรวรรณ 42 นะ-พัด-ชะ-ระ-วัน Na Phat Cha Ra Wan หญิง ผู้ที่อยู่ในชนชั้นแห่งเพชร
ณภัทชฎา 19 นะ-พัด-ชะ-ดา Na Phat Cha Da หญิง ผู้เป็นยอดในความงามท่างความรู้, ความสูงสุดในความเป็นผู้เจริญตา
ณชกร 12 นะ-ชะ-กอน Na Cha Kon หญิง ผู้สร้างให้เกิดความรู้
ณรินทิพย์ 48 นะ-ริน-ทิบ Na Rin Thip หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่อยู่บนฟ้า
เจตนริน 29 เจ-ตะ-นะ-ริน Che Ta Na Rin ไม่ระบุ คนที่คิดดี
นะไม 23 นะ-มัย Na Mai ชาย -
วรรณพนา 33 วัน-นะ-พะ-นา Wan Na Pha Na ไม่ระบุ -