บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณนัฐฐมน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณนัฐฐมน
ชื่อ ณนัฐฐมน ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เป็นดวงใจของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ ไม่ระบุ เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-นัด-ทะ-มน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Nat Tha Mon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณนัฐฐมน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณนัฐฐมน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณนัฐฐมน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณนัฐฐมน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณนัฐฐมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณนัฐฐมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณนัฐฐมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณนัฐฐมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณนัฐฐมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณนัฐฐมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณนัฐฐมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณนัฐฐมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณนัฐฐมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณนัฐฐมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นรากาศ 19 นะ-รา-กาด Na Ra Kat หญิง อากาศของคน
ชนะชลทวี 33 ชะ-นะ-ชน-ทะ-วี Cha Na Chon Tha Wi ไม่ระบุ ผู้ชนะสายน้ำมากขึ้นเรื่อยๆ
ณภาภรณ์ 26 นะ-พา-พอน Na Pha Phon หญิง ฟ้าสวย
นวมิน 25 นะ-วะ-มิน Na Wa Min หญิง -
มนปรียา 32 มะ-นะ-ปรี-ยา Ma Na Pri Ya ไม่ระบุ เป็นที่รักแห่งใจ
นาถนภา 14 นาด-นะ-พา Nat Na Pha หญิง -
ณพรรณวร 36 นะ-พัน-วอน Na Phan Won หญิง ผู้ประเสริฐด้วยผิวพรรณและความรู้
ฐานะกรณ์ 38 ถา-นะ-กอน Tha Na Kon ชาย -
รัตนธรรม์ 42 รัด-ตะ-นะ-ทำ Rat Ta Na Tham ชาย มีธรรมดุจแก้วมณี
พราวนภา 26 พราว-นะ-พา Phrao Na Pha หญิง ท้องฟ้าที่เปล่งประกาย
จีณภัค 27 จี-นะ-พัก Chi Na Phak หญิง โชคที่ดอกไม้ตูม
ชันณรงค์ 35 ชัน-นะ-รง Chan Na Rong ชาย การรบด้วยความรู้
ปุณณนิดา 24 ปุน-นะ-นิ-ดา Pun Na Ni Da หญิง ผู้ได้รับการอบรมมาอย่างดีและเต็มเปี่ยม
ชินบุตร 21 ชิน-นะ-บุด Chin Na But ชาย บุตรแห่งพระพุทธเจ้า
ธนะพงษ์ 36 ทะ-นะ-พง Tha Na Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์สมบัติ
เจนณรงค์ 37 เจน-นะ-รง Chen Na Rong ชาย เชี่ยวชาญในการรบ
นภาพรรณ 28 นะ-พา-พัน Na Pha Phan หญิง ฟ้าสวย
นริศรานัยนา 48 นะ-ริด-รา-นัย-ยะ-นา Na Rit Ra Nai Ya Na หญิง -
ทัพพ์ธนพนธ์ 65 ทับ-ทะ-นะ-พน Thap Tha Na Phon ชาย ผู้รวบรวมทรัพย์เป็นทรัพย์สิน
นพัชนันต์ 45 นะ-พัด-ชะ-นัน Na Phat Cha Nan หญิง ผู้มากด้วยกริยาดีเก้าประการ
ธนะวัฒน์ 40 ทะ-นะ-วัด Tha Na Wat ชาย เจริญด้วยทรัพย์
ธนทัต 17 ทะ-นะ-ทัด Tha Na That ชาย มีทรัพย์
นววิช 23 นะ-วะ-วิด Na Wa Wit ชาย -
คิณณ์ณภัทร 42 คิน-นะ-พัด Khin Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ความเจริญที่มีแสงสว่าง
พรนลิน 32 พอน-นะ-ลิน Phon Na Lin หญิง -
ธนสัน 25 ทะ-นะ-สัน Tha Na San ชาย ได้รับเงิน
นภ้ทรสร 24 นะ-พัด-สอน Na Phat Son หญิง เครื่องประดับที่เป็นไข่มุก
วรรณภาพร 33 วัน-นะ-พา-พอน Wan Na Pha Phon หญิง -
กฤษณพน 24 กริด-นะ-พน Krit Na Phon ชาย -
ณรารัตน์ 35 นะ-รา-รัด Na Ra Rat หญิง -
จิตตฤณ 22 จิด-ตริน-นะ Chit Tarin Na ชาย -
กาญจน์นลินทิพย์ 76 กาน-นะ-ลิน-ทิบ Kan Na Lin Thip ไม่ระบุ ดอกบัวทองสวรรค์
กัญจนพัฒน์ 49 กัน-จะ-นะ-พัด Kan Ja Na Phat ไม่ระบุ ผู้เจริญเหมือนทองคำ
ณปณต 15 นะ-ปะ-นด Na Pa Not ชาย ผู้อยู่ในความอ่อนน้อม
ชวนะ 17 ชะ-วะ-นะ Cha Wa Na ชาย -
พัฒนพงค์ 43 พัด-ทะ-นะ-พง Phat Tha Na Phong ชาย -
นฤมนัส 27 นะ-รึ-มะ-นัด Na Rue Ma Nat ไม่ระบุ จิตของคน
ธนอรรถ 24 ทะ-นะ-อัด Tha Na At ชาย -
ธนสาน 22 ทะ-นะ-สาน Tha Na San ชาย ทรัพย์สมบัติที่เป็นแก่นสาร
ฆณณฏฐ์ 40 คะ-นะ-นด Kha Na Not ชาย ผู้มีความรู้ในการฆ่า