บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณนัฐฐมน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณนัฐฐมน
ชื่อ ณนัฐฐมน ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เป็นดวงใจของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ ไม่ระบุ เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-นัด-ทะ-มน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Nat Tha Mon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณนัฐฐมน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณนัฐฐมน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณนัฐฐมน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณนัฐฐมน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณนัฐฐมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณนัฐฐมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณนัฐฐมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณนัฐฐมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณนัฐฐมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณนัฐฐมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณนัฐฐมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณนัฐฐมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณนัฐฐมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณนัฐฐมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กานต์ณภัส 36 กาน-นะ-พัด Kan Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง แสงสว่างแห่งความรู้อันเป็นที่รัก
นทีภา 15 นะ-ที-พา Na Thi Pha ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่งดงามสว่างไสว
พงค์นที 36 พง-นะ-ที Phong Na Thi ชาย -
นรัตถพล 31 นะ-รัด-ถะ-พน Na Rat Tha Phon ชาย คนที่มีกำลังเป็นประโยชน์, ผู้มีกำลังคนเป็นประโยชน์
นรินทร์ฤทธิ์ 51 นะ-ริน-ทะ-ริด Na Rin Tha Rit ชาย ผู้มีอำนาจที่เป็นยอดคน, กษัตริย์ผู้มีอำนาจ
ฐนกฤต 19 ทะ-นะ-กริด Tha Na Krit ชาย ผู้สร้างความมั่นคง
อคินธิษณ์ 45 อะ-คิน-นะ-ทิด A Khin Na Thit ชาย แสงสว่างแห่งปัญญา
นภัสถ์ 27 นะ-พัด Na Phat ชาย ที่สถิตในท้องฟ้า, วิมาน
ณชา 8 นะ-ชา Na Cha หญิง -
จินนวัต 33 จิน-นะ-วัด-ตะ Chin Na Wat Ta ไม่ระบุ -
ณดารัตน์ 32 นะ-ดา-รัด Na Da Rat หญิง ผู้มีคุณค่าและรุ่งเรือง
นคน 14 นะ-คน Na Khon ชาย -
ศรงนภา 20 สะ-รง-นะ-พา Sa Rong Na Pha ไม่ระบุ -
เทพณรงค์ 35 เทบ-นะ-รง Thep Na Rong ชาย -
อนวัชร 27 อะ-นะ-วัด A Na Wat ชาย ผู้ปราศจากความเจริญ
ฐาณภัทร 25 ถา-นะ-พัด Tha Na Phat ชาย มีฐานะเจริญ
นฤวัต 19 นะ-รึ-วัด Na Rue Wat ชาย แข็งแรง, มากมาย
ณวิภพ 24 นะ-วิ-พบ Na Wi Phop ชาย ผู้มีสมบัติเป็นความรู้
ณัทณพงศ์ 41 นัด-ถะ-นะ-พง Nat Tha Na Phong ชาย -
เกตุนภา 14 เกด-นะ-พา Ket Na Pha หญิง ดวงธงบนท้องฟ้า
ณพิชวรัณย์ 55 นะ-พิด-ชะ-วะ-รัน Na Phit Cha Wa Ran หญิง ผู้ดุจป่าอันประเสริฐด้วยวิชาความรู้
ณชารีญา 24 นะ-ชา-รี-ยา Na Cha Ri Ya หญิง ผู้มีความรู้ที่เอื้อเฟื้อด้วยการเกิดมาให้ความรู้
นพัฐกรณ์ 45 นะ-พัด-ทะ-กอน Na Phat Tha Kon หญิง ผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ให้เกิดความรุ่งเรือง
กัญญ์นรา 32 กัน-นะ-รา Kan Na Ra ไม่ระบุ ผู้หญิงงาม
วรรณถา 21 วัน-นะ-ถา Wan Na Tha ไม่ระบุ -
ปริศนะ 26 ปริด-สะ-นะ Prit Sa Na ชาย -
เกษนรินทร์ 39 เกด-นะ-ริน Ket Na Rin ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวง
นริศชัย 34 นะ-ริด-ชัย Na Rit Chai ชาย ผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่, ชัยชนะของพระเจ้าแผ่นดิน
นภัสศา 25 นะ-พัด-สา Na Phat Sa ไม่ระบุ -
ธนภรภัทร 24 ทะ-นะ-พอน-พัด Tha Na Phon Phat หญิง -
ทัศนภรณ์ 36 ทัด-สะ-นะ-พอน That Sa Na Phon หญิง เห็นว่าประเสริฐ, เห็นเป็นที่ดีงาม
นวัชภรณ์ 36 นะ-วัด-ชะ-พอน Na Wat Cha Phon หญิง ผู้ประดับด้วยความเยาว์วัย
ณัชนภัสร์ 41 นัด-นะ-พัด Nat Na Phat หญิง เทวดาที่เกิดมาเพื่อความรู้
แนะ 11 แนะ Nae ชาย -
ปุณณเมธ 24 ปุน-นะ-เมด Pun Na Met ชาย ผู้มีความรู้เต็มเปี่ยม
ณภัชพร 24 นะ-พัด-พอน Na Phat Phon หญิง ผู้ได้รับการค้ำจุนให้มีความรุ่งเรืองดุจฟ้า
ณภัสวรรณ 36 นะ-พัด-วัน Na Phat Wan หญิง สีฟ้า
นภาวรินทร์ 40 นะ-พา-วะ-ริน Na Pha Wa Rin หญิง -
รัตนลักษณ์ 45 รัด-ตะ-นะ-ลัก Rat Ta Na Lak หญิง ลักษณะที่มีค่ายิ่ง
กัญจนพัชร 38 กัน-จะ-นะ-พัด Kan Ja Na Phat ไม่ระบุ เพชรทอง