บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณธัชพงศ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณธัชพงศ์
ชื่อ ณธัชพงศ์ ความหมาย แปลว่า ที่ของผู้เป็นเชื้อสายแห่งธงชัย เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-ทัด-ชะ-พง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na That Cha Phong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณธัชพงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณธัชพงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณธัชพงศ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณธัชพงศ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณธัชพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณธัชพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณธัชพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณธัชพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณภัทร์ชยพงศ์ 60 นะ-พัด-ชะ-ยะ-พง Na Phat Cha Ya Phong ชาย -
ณธิดา 15 นะ-ทิ-ดา Na Thi Da หญิง บุตรสาวผู้เป็นนักวิชาการ
ปริณพัฒน์ 44 ปะ-ริ-นะ-พัด Pa Ri Na Phat ไม่ระบุ ผู้ที่มีความรู้และความสามารถรอบตัว
ณัทณเอก 24 นัด-ถะ-นะ-เอก Nat Tha Na Ek ไม่ระบุ -
นราฤทธิ์ 29 นะ-รา-ริด Na Ra Rit ไม่ระบุ -
ธนพรชัย 35 ทะ-นะ-พอน-ชัย Tha Na Phon Chai ไม่ระบุ ผู้ชนะในทรัพย์อันประเสริฐ
ธนะโรจน์ 41 ทะ-นะ-โรด Tha Na Rot ไม่ระบุ -
ฐานะพร 31 ถา-นะ-พอน Tha Na Phon หญิง -
กนกรัตน 23 กะ-หนก-รัด-ตะ-นะ Ka Nok Rat Ta Na ไม่ระบุ แก้วทอง
นริญา 18 นะ-ริ-ยา Na Ri Ya หญิง -
รัตนมะณี 37 รัด-ตะ-นะ-มะ-นี Rat Ta Na Ma Ni หญิง -
พิชญ์ณภัทร 42 พิด-ชะ-นะ-พัด Phit Cha Na Phat หญิง ปราชญ์ผู้ดีงามด้วยความรู้
พรรณวร 31 พัน-นะ-วอน Phan Na Won ชาย มีผิวพรรณประเสริฐ
ภทรกรรณ 20 พด-รก-รน-นะ Phot Rok Ron Na ไม่ระบุ -
ทินธินาถ 25 ทิน-นะ-ทิ-นาด Thin Na Thi Nat หญิง พระอาทิตย์
อินคร 23 อิ-นะ-คอน I Na Khon ชาย -
ชลณภัทร 23 ชน-นะ-พัด Chon Na Phat ไม่ระบุ สายน้ำที่ดีงามด้วยความรู้
พัฒนพงค์ 43 พัด-ทะ-นะ-พง Phat Tha Na Phong ชาย -
นะที 17 นะ-ที Na Thi หญิง แม่น้ำ
รณวรรณ 28 รน-นะ-วัน Ron Na Wan ไม่ระบุ ผู้ได้รับการสรรเสริญในการรบ
จรินทร์นภา 40 จะ-ริน-นะ-พา Cha Rin Na Pha ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ในการไปบนท้องฟ้า
กฤษณพงษ์ 34 กริด-สะ-นะ-พง Krit Sa Na Phong ชาย เชื้อสายพระกฤษณะ
นทวัฒน์ 33 นะ-ทะ-วัด Na Tha Wat ไม่ระบุ -
นฤกวิน 22 นะ-รึ-กะ-วิน Na Rue Ka Win ไม่ระบุ คนผู้งดงาม
นวตา 15 นะ-วะ-ตา Na Wa Ta หญิง ความสดชื่น
วรรณกา 21 วัน-นะ-กา Wan Na Ka ชาย -
จักรนรินทร์ 47 จัก-นะ-ริน Chak Na Rin ชาย อาณาจักรของพระราชา, พระเจ้าแผ่นดิน
วัสสานะ 34 วัด-สา-นะ Wat Sa Na ไม่ระบุ -
นรีนาถ 23 นะ-รี-นาด Na Ri Nat ไม่ระบุ -
นฤษา 11 นะ-รึ-สา Na Rue Sa หญิง -
ปัณรส 22 ปัน-นะ-รด Pan Na Rot หญิง สิบห้าค่ำ
ณัทณพงศ์ 41 นัด-ถะ-นะ-พง Nat Tha Na Phong ชาย -
นภัสสรณ์ 42 นะ-พัด-สอน Na Phat Son หญิง เครื่องประดับที่เป็นไข่มุก
ญาณโรจน์ 38 ยา-นะ-โรด Ya Na Rot ชาย รุ่งเรืองด้วยความรู้
นะเรศ 22 นะ-เรด Na Ret ชาย จอมคน, พระราชา
ธาณวุฒิ 24 ทา-นะ-วุด Tha Na Wut ชาย -
ธนกร 14 ทะ-นะ-กอน Tha Na Kon ชาย สร้างทรัพย์สิน, มั่งมี
กัญญ์ณพัตร 46 กัน-นะ-พัด Kan Na Phat ไม่ระบุ หญิงที่ประพฤติดีและมีความรู้
ดวงสมอน 32 ดวง-สม-อะ-นะ Duang Som A Na หญิง -
ชนะยุทธ 25 ชะ-นะ-ยุด Cha Na Yut ไม่ระบุ มีชัยชนะในการรบ