บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณธวัลย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณธวัลย์
ชื่อ ณธวัลย์ ความหมาย แปลว่า เชื้อสายของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-ทะ-วัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Tha Wan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณธวัลย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณธวัลย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณธวัลย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณธวัลย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ณธวัลย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณธวัลย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณธวัลย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณธวัลย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณธวัลย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณธวัลย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณธวัลย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณธวัลย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณธวัลย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณธวัลย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นทัย 18 นะ-ทัย Na Thai หญิง ที่เกี่ยวกับแม่น้ำหรือสายน้ำไหล
พรณรินทร์ 44 พอน-นะ-ริน Phon Na Rin ชาย -
นครชัย 27 นะ-คอน-ชัย Na Khon Chai ชาย -
ธนภัท 15 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat หญิง ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์
ฌาณวุฒิ 25 ชา-นะ-วุด Cha Na Wut ไม่ระบุ -
กัญณนน 24 กัน-นะ-นน Kan Na Non หญิง หญิงผู้ยินดีในความรู้
ปรัชญ์นพัต 45 ปะ-รัด-นะ-พัด Pa Rat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ริเริ่มด้วยความรอบรู้
นภัสศรัณย์ 54 นะ-พัด-สะ-รัน Na Phat Sa Ran หญิง ผู้เป็นที่พึ่งของสวรรค์
ธรรนศรันย์ 54 ทัน-นะ-สะ-รัน Than Na Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งและรักษา
นฤเรศ 19 นะ-รึ-เรด Na Rue Ret ชาย -
นลินี 27 นะ-ลิ-นี Na Li Ni หญิง สระบัว
วรรณพัชร 37 วัน-นะ-พัด Wan Na Phat หญิง ผู้มีเชื้อสายจากเพชร
ณพาพิชญ์ 41 นะ-พา-พิด Na Pha Phit หญิง ผู้นำมาซึ่งความรู้
กฤษณพล 25 กริด-สะ-นะ-พน Krit Sa Na Phon ชาย กำลังของพระกฤษณะ
วจนะ 21 วะ-จะ-นะ Wa Cha Na ไม่ระบุ -
นภัสกรณ์ 36 นะ-พัด-กอน Na Phat Kon หญิง -
รัตนกร 21 รัด-ตะ-นะ-กอน Rat Ta Na Kon ชาย สร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว
คณพรณ์ 35 คะ-นะ-พอน Kha Na Phon หญิง บำรุงคณะดูแลหมู่คณะ
นภาภร 12 นะ-พา-พอน Na Pha Phon หญิง ฟ้าสวย
วิรัตน 26 วิ-รัด-ตะ-นะ Wi Rat Ta Na หญิง -
ชนะจันทร์ 40 ชะ-นะ-จัน Cha Na Chan หญิง ชนะพระจันทร์
นภัสวรรรณ 40 นะ-พัด-สะ-วัน Na Phat Sa Wan หญิง ดุจท้องฟ้าที่มีสีสันสดใส
ธนภพ 18 ทะ-นะ-พบ Tha Na Phop ชาย ผู้อยู่ในแผ่นดินแห่งทรัพย์สมบัติ
ณชกนก 14 นะ-ชะ-กะ-หนก Na Cha Ka Nok หญิง ผู้รู้เรื่องทองคำ
ธนะภันทร์ 37 ทะ-นะ-พัน Tha Na Phan ชาย ผู้มีผิวพรรณดีและมีทรัพย์
เพ็ญนะพา 40 เพ็น-นะ-พา Phen Na Pha หญิง พระจันทร์เต็มดวง
นรินทร์ภรณ์ 51 นะ-ริน-พอน Na Rin Phon หญิง พรของพระราชา
กรนรินทร์ 37 กอน-นะ-ริน Kon Na Rin ไม่ระบุ การกระทำของพระเจ้าแผ่นดิน
สุพัฒนศักด์ 50 สุ-พัด-ทะ-นะ-สัก-กะ Su Phat Tha Na Sak Ka ชาย -
ทัศนลักษณ์ 46 ทัด-สะ-นะ-ลัก That Sa Na Lak ชาย -
ประณยา 24 ประ-นะ-ยา Pra Na Ya หญิง เสน่หา, ความคุ้นเคยฉันมิตร
รณชัย 23 รน-นะ-ชัย Ron Na Chai ชาย ชนะในการรบ
ณัฏฐ์ตฤณ 45 นัด-ตริน-นะ Nat Tarin Na ชาย ต้นหญ้าของนักปราชญ์
ณธัช 15 นะ-ทัด Na That ชาย ที่ธง, ในธง
กุลนรี 24 กุน-นะ-รี Kun Na Ri หญิง -
ธนพัชร 27 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ชาย ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์
ณกานต์ 24 นะ-กาน Na Kan หญิง ผู้เป็นที่รักที่มีความรู้
ธนทรัพย์ 43 ทะ-นะ-ซับ Tha Na Sap ชาย ทรัพย์สมบัติ
ชลณวิทย์ 41 ชน-นะ-วิด Chon Na Wit ชาย ความรู้ที่เกี่ยวกับน้ำ
กัญจน์นที 42 กัน-นะ-ที Kan Na Thi ชาย สายน้ำทองคำ