บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณธนันญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณธนันญ์
ชื่อ ณธนันญ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความสุข เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-ทะ-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Tha Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณธนันญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณธนันญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณธนันญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณธนันญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ ณธนันญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณธนันญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณธนันญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณธนันญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณธนันญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณธนันญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณธนันญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณธนันญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณธนันญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณธนันญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สำรัตน 24 สัม-รัด-ตะ-นะ Sam Rat Ta Na หญิง -
รัญช์นภัทร 38 รัน-นะ-พัด Ran Na Phat หญิง -
มาสือนะ 35 มา-สือ-นะ Ma Sue Na ไม่ระบุ -
ฐนปวัสส์ 49 ทะ-นะ-ปะ-วัด Tha Na Pa Wat ชาย ผู้มั่นคงตลอดกาล
ชินณพัฒน์ 45 ชิน-นะ-พัด Chin Na Phat ชาย ผู้ชนะและเจริญในความรู้
นครนพ 26 นะ-คอน-นบ Na Khon Nop ไม่ระบุ -
ธนมัศศิณา 42 ทะ-นะ-มัด-สะ-สิ-นา Tha Na Mat Sa Si Na หญิง -
นริศนา 26 นะ-ริด-นา Na Rit Na ไม่ระบุ -
ชนนัช 18 ชน-นะ-นัด Chon Na Nat ไม่ระบุ ผู้เกิดมาเพื่อแม่
นฤวร 16 นะ-รึ-วอน Na Rue Won ไม่ระบุ ผู้มีความประเสริฐ
ทินรัฐ 27 ทิน-นะ-รัด Thin Na Rat ไม่ระบุ แก้วแห่งวัน คือ พระอาทิตย์
มีหน๊ะ 33 มี-นะ Mi Na หญิง -
ศศิกร 23 สะ-สิก-อะ-นะ Sa Sik A Na หญิง แสงจันทร์
อัณณพัทธ์ 46 อัน-นะ-พัด An Na Phat ชาย แม่น้ำที่พันผูก
เกษนภา 14 เกด-นะ-พา Ket Na Pha หญิง สูงสุดดุจท้องฟ้า
ธนภัส 21 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat หญิง แสงสว่างแห่งทรัพย์
ณฐมณฑ์ 36 นะ-ทะ-มน Na Tha Mon หญิง ผู้ประดับความฉลาดรอบรู้
แสงนภา 18 แสง-นะ-พา Saeng Na Pha หญิง แสงสว่างจากท้องฟ้า
โศธนะ 24 โส-ทะ-นะ So Tha Na ชาย -
สิรินภา 26 สิ-หริ-นะ-พา Si Ri Na Pha หญิง ฟ้างาม
พลอยณชา 36 พลอย-นะ-ชา Phloi Na Cha หญิง พลอยของผู้ที่เกิดมาเพื่อความรู้
นครรินทร์ 40 นะ-คอน-ริน Na Khon Rin ชาย -
พรพรรณนภา 40 พอน-พัน-นะ-พา Phon Phan Na Pha หญิง -
รัตนธร 24 รัด-ตะ-นะ-ทอน Rat Ta Na Thon หญิง มีค่าดุจพระรัตนตรัย
นรเศรษฐ 35 นะ-ระ-เสด Na Ra Set ชาย -
กัญญ์ณพักตร์ 56 กัน-นะ-พัก Kan Na Phak หญิง สาวที่มีปัญญาเป็นโชค
นภัทรา 16 นะ-พัด-ทะ-รา Na Phat Tha Ra หญิง แผ่นดินและผืนฟ้า
เนตรนรี 30 เนด-นะ-รี Net Na Ri ไม่ระบุ -
ภูชนะ 14 พู-ชะ-นะ Phu Cha Na ชาย ผู้ชนะในแผ่นดิน
ณัฐนภัสสร์ 55 นัด-ถะ-นะ-พัด Nat Tha Na Phat หญิง ผู้เจริญด้วยปัญญาเหมือนนักปราชญ์
พัณณธร 30 พัน-นะ-ทอน Phan Na Thon ไม่ระบุ ทรงไว้ซึ่งผิวพรรณอันงาม
กรณภรณ์ 29 กอน-นะ-พอน Kon Na Phon ไม่ระบุ การกระทำที่ค้ำจุน
นถาวรรณ 26 นะ-ถา-วัน Na Tha Wan ไม่ระบุ -
นภัสรพี 36 นะ-พัด-ระ-พี Na Phat Ra Phi หญิง พระอาทิย์บนท้องฟ้า
ศิษฐ์ณพิชญ์ 65 สิด-นะ-พิด Sit Na Phit ชาย นักปราชญ์ผู้รูปงาม
นครียา 29 นะ-คะ-รี-ยา Na Kha Ri Ya หญิง ผู้เจริญ
พัฒนกิตติ์ 44 พัด-ทะ-นะ-กิด Phat Tha Na Kit ชาย -
ชัญณรงค์ 34 ชัน-นะ-รง Chan Na Rong ไม่ระบุ การรบด้วยความรู้
รุ่งนภารัตน์ 40 รุ่ง-นะ-พา-รัด Rung Na Pha Rat หญิง -
กิจษณธิมานนท์ 54 กิด-สะ-นะ-ทิ-มา-นน Kit Sa Na Thi Ma Non ได้ทั้งชายและหญิง มีความยินดีในปัญญาเหนือเหล่างาน